Начальник відділу кадрів

 

Кузьмович Іван Павлович

 


1941 року народження. У 1964 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю "математика", у 1977 році - Вищу партійну школу при ЦК Компартії України.

У 1964-1967 роках працював вчителем математики на Тернопільщині, служив в армії. У 1967-1991 роках перебував на комсомольській і партійній роботі.

На посаді начальника відділу кадрів Тернопільського державного педагогічного університету працює з 1992 року.

 

Посадові обов'язки працівників відділу кадрів:

Загальне керівництво відділом. Планування роботи, розподіл і контроль за виконанням посадових обов`язків та доручень працівниками відділу.

Пошук та впровадження досвіду кадрової роботи інших навчальних закладів.

Вивчення та ознайомлення працівників відділу, керівників підрозділів зі змінами в законодавстві та іншими директивними документами з кадрових питань.

Участь у розробці та контролі за дотриманням штатного розпису.

Оформлення прийому, переміщення та звільнення з роботи працівників. Підготовка наказів по особовому складу. Ведення трудових книжок, особових справ, особистих карток (Т-2), штатного формуляру професорсько-викладацького складу, штатно-посадової книги та іншої кадрової документації.

Взаємодія з підрозділами університету при розгляді кадрових питань конкурсними комісіями, кафедрами, вченою радою університету та факультетів. Контроль за укладенням, продовженням та переукладенням строкових договорів і контрактів з викладачами, науковими співробітниками та іншими працівниками.

Оформлення спільно з керівниками підрозділів представлень до нагородження працівників відомчими та урядовими нагородами.

Допомога підрозділам у зміцненні трудової дисципліни. Підготовка проектів наказів про накладення дисциплінарних стягнень.

Засвідчення анкет та інших документів для оформлення органами МВС закордонних паспортів та виїздів за границю.

Загальний нагляд і контроль за веденням особових справ студентів. Контакти з цього питання з навчальним відділом та деканатами.

Проблеми працевлаштування випускників. Координація роботи деканатів, зв`язки з органами освіти, замовниками. Контроль за укладенням угод про підготовку спеціалістів на державне замовлення, оформлення карток працевлаштування.. Оформлення і вручення направлень на роботу (ф. № 2) та довідок про самостійне працевлаштування. Узагальнення спільно з деканатами інформації з питань працевлаштування.

Діловодство відділу. Здача в архів або знищення документів відповідно до номенклатури справ.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси
Natural Natural