Басістий Павло Васильович

Басістий копія


Профіль GoogleScholar

ResearcherID
                 ORCID

 

Народився 27 липня 1969р. у с.Росохач Чортківського району Тернопільської області. У1984 році закінчив Росохацьку восьмирічну школу. У 1984-86 роках навчався у Чортківській школі-інтернат.

1987-89р.р. – служба в армії.

1989-1990р.р. – навчався на підготовчому відділенні ТДПІ. 1990-1995р.р. – навчався в ТДПІ на спеціальності „Математика і фізика”.  

З 1995р. по 2003р. – старший лаборант кафедри фізики та методики її викладання, з 2003 р. – асистент кафедри.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив воденьвмісних газових середовищ на кінетику фазових перетворень у конструкційних матеріалах на основі Ni і Fe» у Луцькому державному технічному університеті.

З 2005р. – доцент кафедри фізики та методики її викладання.

Автор та співавтор багатьох наукових та методичних праць у вітчизняних та зарубіжних журналах, член українського фізичного товариства, що сприяє фізичним дослідженням, створенню нових технологій та розповсюдженню знань з фізики. Профорг фізико-математичного факультету.

Сфера наукових інтересів

Методика навчання фізики, прикладна фізика.Основні публікації

Навчальний посібник

Курс фізики для хіміко-біологічних та природничих факультетів педвузівЛісняк П.Г., Басістий П.В., Чопик В.Ю., Дідора Т.Д. Навчальний посібник для студентів хіміко-біологічних факультетів педвузів. Тернопіль, 2007. - 265 с.


1.   Басістий П.В., Бачинський Ю.Г., Дідора Т.Д., Федоров В.В. Вплив водню на формування ближнього атомного порядку і фізико-механічні властивості сплавів системи Ni-Mo(W)-Re // Вісник Прикарпатського ун-ту: Математика і фізика.- 2000.- .- С. 129-138.

2.   Басістий П.В., Бачинський Ю.Г., Медвідь А.Г. Методики визначення коефіцієнту дифузії водню методом вимірювання електроопору // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту.- 2001.- №4.- С. 135-140.

3.   Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Медвідь А.Г., Федоров В.В. Вплив термічної обробки у водні на фізичні властивості сплавів системи залізо-нікель (до 36% Ni) // Фізика і хімія твердого тіла.- 2002.- №2.- С. 355-360.

4.   Басістий П.В., Бачинський Ю.Г., Мохун С.В., Федоров В.В., Чорний В.З. Зміна температури точки Кюрі сплаву Н36 за сумісної дії вуглецю та водню // Вісник Тернопільського держ. техн. ун-ту.- 2003.- №1.- С.126-132.

5.   Fedorov V.V., Dyomina E.V., Basisty P.V., Bachinsky J.H., Prusakova M.D., Vinogradova N.V. Effect of treatment in hydrogen on physicomechanical properties of Fe-Ni alloys (below 30 at.% Ni) // Defect and Diffusion Forum: Defect and Diffusion in Metals.- 2002.- Vol. 203-205.- p. 153-160.

6.   Fedorov V.V., Dyomina E.V., Basisty P.V., Buliк I.I., Prusakova M.D. The influence of the hydrogen treatment upon the atomic ordering and physical-mechanical properties on Ni-Mo(W)-Re alloys // Defect and Diffusion Forum: Defect and Diffusion in Metals.- 2003.- Vol. 213-215.- p. 37-43.

7.   Басістий П.В. Вплив водню та вуглецю або азоту на температури Кюрі та Курнакова в сплавах d-перехідних металів.- Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2003- №1.- С.107-108.

8.   Басістий П.В., Визначення коефіцієнту дифузії водню в гідридотвірних металах [Текст] / С.В. Мохун, Ю.Г. Бачинський, П.В. Басістий // Матеріали наукового семінару «Актуальні проблеми теоретичної та експериментальної фізики», Тернопіль, 27-28 січня 2010р. – Т., 2010. – С. 44-47.

9.   Басістий П.В. Вплив захисних покрить та оксидних плівок на кінетику наводнювання сплавів на основі металів V групи [Текст] / Р.І. Іваницький, Ю.Г. Бачинський, П.В. Басістий, С.В. Мохун, В.В. Федоров // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті», Херсон,  29-31 травня 2012 р. – Х., 2012. – С. 167-169.

10. Карабін О. Й., Басістий П. В. Проектна діяльність як інструмент формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Інноваційна педагогіка. Одесса, 2018. Вип. 5. С. 66–69.

11. Бачинський Ю.Г., Басістий П.В., Чопик П.І., Шайнюк Ю.Ч., Формування здоров'язберігаючої компетентності учнів на уроках фізики. Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль: КРОК, 2019 – С. 182-186.

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси