Кафедра  інформатики та методики її викладання

Викладачі кафедри інформатики


Завідувач: Балик Надія Романівна кандидат педагогічних наук, доцент


Диспетчер: Талюш Галина Володимирівна

Поштова скринька: inf.tnpu@gmail.com


Сайт кафедри: http://kafinf.tnpu.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра інформатики створена у 1988 році на базі кафедри математичного аналізу.
Першими викладачами цієї кафедри стали: доцент Слєдзінський І. Ф., доцент Піх З. А., доцент Ломакович А. М., старший викладач Дідик Г. В., інженером кафедри працював Господарський Я. Г., лаборантом — Маланюк П. М.

Керівництво кафедрою здійснювали: Слєдзінський І. Ф. (до 1999 р.), Мартинюк С. В. (до 2004 р.), Маланюк П. М. (до 2009 р.), Балик Н. Р. (на даний час). У різні роки на кафедрі працювали: доктор технічних наук Приймак М. В., доктор фізико-математичних наук Боднар Д. І.

Кафедра інформатики і методики її викладання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика), які після виконання навчального плану отримують ступінь бакалавра (4 роки) та магістра (1,4 роки). Студенти мають можливість здобути подвійний диплом — український та європейського зразка.


На кафедрі функціонують

 • Науково-дослідна лабораторія електронного навчання;
 • Спільна науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій «хмарних обчислень» в освіті ТНПУ імені Володимира Гнатюка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання  Національної академії педагогічних наук України;
 • Спільна міжнародна (Україна-Польща) науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»;
 • STEM-центр «Цифрові ерудити»
 • Міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика»

Склад кафедри

12 доцентів:

кандидат педагогічних наук Балик Надія Романівна 
кандидат педагогічних наук Барна Ольга Василівна 
кандидат педагогічних наук Габрусєв Валерій Юрієвич 
кандидат педагогічних наук Генсерук Галина Романівна 
кандидат фізико-математичних наук Грод Інна Миколаївна 
кандидат педагогічних наукКарабін Оксана Йосифівна
кандидат педагогічних наук Лещук Світлана Олексіївна  
кандидат фізико-математичних наук Мартинюк Сергій Володимирович 
кандидат педагогічних наукОлексюк Василь Петрович 
доктор педагогічних наук Романишина Оксана Ярославівна 
кандидат фізико-математичних наук Струк Оксана Олегівна
кандидат біологічних наук Шмигер Галина Петрівна


1 викладач:

кандидат фізико-математичних наук Вельгач Андрій Володимирович


3 асистенти:
Василенко Ярослав Пилипович

Маланюк Надія Богданівна 

Скасків Ганна Михайлівна


Напрями роботи

Кафедра інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка працює у напрямі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності.

Науковий

 • розробка та впровадження технологій електронного та дистанційного навчання;
 • наукове обґрунтування та методичний супровід технологій хмарних обчислень.

Інноваційний

 • формування навчально-науково-інноваційних комплексів, що реалізують кластерну інтеграцію дослідницьких та освітніх центрів кафедри; 
 • розвиток сучасної STEM-освіти та навчання упродовж життя;
 • розвиток соціального партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів.

Освітній

 • розробка та запровадження мобільних навчальних курсів із дистанційною підтримкою;
 • формування компетентнісно-орієнтованого навчання через залучення науковців-практиків до викладання профільних курсів;
 • створення навчально-методичних комплексів для шкіл різного профілю на основі діяльнісного та компетентнісного підходів.

Наші переваги

 • сучасні знання з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що ґрунтуються на математичних дисциплінах із врахуванням найновішого світового досвіду ІТ-освіти;
 • поглиблене вивчення англійської мови;
 • викладачі — працівники ІТ-фірм;
 • практично-орієнтоване навчання: комп’ютерні та виробничі практики, стажування в ІТ-компаніях;
 • розвиток практичних і бізнес-орієнтованих навичок;
 • цікаве, живе студентське життя, зустрічі з відомими людьми;
 • можливості наукового та творчого зростання;
 • 100% працевлаштування після завершення навчання.

Ким можуть працювати випускники

 • прикладний чи системний програміст;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор баз даних;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • учитель інформатики у школах, ліцеях та гімназіях.

Навчальні предмети, які вивчають студенти спеціальності «інформатика»

1 курс

Основи інформатики

Комп'ютерні мережі та інтернет

Архітектура комп’ютерів та конфігурування комп’ютерних систем

Операційні системи

Програмне забезпечення комп’ютерних систем

Комп’ютерна практика

2 курс

Комп’ютерні мережі та інтернет

Програмування

Дискретна математика

Основи теорії графів

Бази даних та інформаційні системи

Комп’ютерна практика

Комп’ютерна графіка

Сервісні програми

3 курс

Інформаційно-комунікаційні технології

Програмування

Математична логіка і теорія алгоритмів

Аналіз алгоритмів

Комп’ютерна практика

Web-програмування

Практикум розв’язування задач з інформатики

Технології документообігу

Теорія інформації і кодування

Методи оптимізації та дослідження операцій

4 курс

Методика навчання інформатики

Методи обчислень

Комп’ютерне моделювання

Аналіз алгоритмів

Комп’ютерна практика

Web-програмування

Математична економіка

Мультимедійні технології

Системне програмування

Програмування для мобільних платформ

Сучасні технології програмування

Магістратура

Основи наукових досліджень

Алгоритми і теорія складності

Адміністрування комп’ютерних мереж

Розробка розподілених систем

Сучасні операційні системи

Методика навчання інформатики у вищій школі

Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці

Програмна інженерія

Спеціалізовані мови програмування

Соціально-правові питання інформатики

Основи хмарних технологій

Сучасні web-технології

Спецкурс (адміністрування навчальних систем)

Спецкурс (моделювання сигналів і систем)


Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору.

Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством у цілому.

Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науковці кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі у соціально-значимих заходах, проектах, їх ініціації.

Розвиток партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів відноситься до ключових завдань кафедри. Кафедра інформатики та методики її викладання відкрита для співпраці і шукає партнерів для взаємовигідного співробітництва.


КАФЕДРА ЩОРІЧНО ПРОВОДИТЬ ACM ICPC 1/4 фіналу першості світу з програмування
(Південно-Західний регіон)

Картинка acmОлімпіада програмування 1

Олімпіада програмування 2

Олімпіада програмування 3


ІІ -етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, АСМ-ІСРС у Південно-Західному регіоні  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/registration/

Відкриття  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/opening/

Пробний Тур http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/test_tour/

Основний Тур http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/general_tour/

Підсумки    http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/end_acm/

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДРУК на 3D-принтері


 Stem


Тернопільський замок

stem 2


Кременецький замок

stem 3

STEM-ЦЕНТР КАФЕДРИ

Stem logo

 

http://kafinf.tnpu.edu.ua/stem-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/

http://stem.tnpu.edu.ua/

 

Європейський тиждень коду


Europian week of code

Europian week of code 2

Europian week of code 3

Фестиваль «STEM-креатон»

Stem picture 1

Stem picture 2

Stem picture 3

Stem picture 4

“ЦИФРОВІ” канікули школярів


НАУКОВІ ПІКНІКИ

Science picknics 1

 

TERNOPIL SMART CITY HACKATHON   2016

TERNOPIL SMART CITY HACKATHON  2016


СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ

 Аудиторія № 403 

25 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ


Аудиторія № 412
25 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 2


Аудиторія № 417
20 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 3

Аудиторія № 406
18 робочих місць
Аудиторія № 427
20 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 4Аудиторія №003 
14 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 5


 СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 


ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 1

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 2

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 3

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 4

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 5  Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси