Кафедра інформатики та методики її викладання

Викладачі кафедри інформатики       
     
Завідувач: Балик Надія Романівна
                          кандидат педагогічних наук, доцент

Диспетчер: Талюш Галина Володимирівна

Поштова скринька: inf.tnpu@gmail.com

Сайт кафедри: http://kafinf.tnpu.edu.ua
                                    http://kafinf.tnpu.edu.ua/en/


НАПРЯМИ РОБОТИ

Кафедра інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка працює у напрямі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності.Напрями діяльності

 

На кафедрі функціонують

·         Науково-дослідна лабораторія електронного навчання;

·         Спільна науково-дослідна лабораторія з питань застосування технологій «хмарних обчислень» в освіті ТНПУ імені Володимира Гнатюка й Інституту інформаційних технологій і засобів навчання  Національної академії педагогічних наук України;

·         Спільна міжнародна (Україна-Польща) науково-дослідна лабораторія «Комп’ютерні методи структурування лексичної семантики»;

·         STEM-центр «Цифрові ерудити»;

·         Міжнародний тренінговий центр «Освітня інноватика»

 

Наші переваги
 


Ким можуть працювати випускники


 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ,

які вивчають студенти спеціальності «Інформатика»

Спееціальності перший курс

Спеціальності другий курс

Спеціальності третій курс

Спеціальності 4 курс


Спеціальності пятий курс

Спеціальності магістратура

КАФЕДРА ЩОРІЧНО ПРОВОДИТЬ

ACM ICPC

1/4 фіналу першості світу з програмування
(Південно-Західний регіон)

Картинка acmОлімпіада програмування 1

Олімпіада програмування 2

Олімпіада програмування 3


ІІ -етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, АСМ-ІСРС у Південно-Західному регіоні  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/registration/

Відкриття  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/opening/

Пробний Тур http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/test_tour/

Основний Тур  http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/general_tour/

Підсумки    http://kafinf.tnpu.edu.ua/photos/end_acm/

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДРУК на 3D-принтері


 Stem


Тернопільський замок

stem 2


Кременецький замок

stem 3

STEM-ЦЕНТР КАФЕДРИ

Stem logo

 

http://kafinf.tnpu.edu.ua/stem-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/

http://stem.tnpu.edu.ua/

 

Європейський тиждень коду


Europian week of code

Europian week of code 2

Europian week of code 3

Фестиваль «STEM-креатон»

Stem picture 1

Stem picture 2

Stem picture 3

Stem picture 4

“ЦИФРОВІ” канікули школярів


НАУКОВІ ПІКНІКИ

Science picknics 1

 

TERNOPIL SMART CITY HACKATHON   2016

TERNOPIL SMART CITY HACKATHON   2016


СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ

 Аудиторія № 403 

25 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ


Аудиторія № 412
25 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 2


Аудиторія № 417
20 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 3

Аудиторія № 406
18 робочих місць
Аудиторія № 427
20 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 4Аудиторія №003 
14 робочих місць

 КОМП’ЮТЕРНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ 5


 СТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 


ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 1

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ  2

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 3

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ  4

ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 5  


ТУДЕНТСЬКЕ ДОЗВІЛЛЯ 6

Кафедра інформатики та методики її викладання Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка працює у напрямі інтеграції наукової, освітньої та інноваційної діяльності. Зростання конкурентоздатності наукового та інноваційного потенціалу кафедри здійснюється завдяки акцентуванні уваги на ефективному маркетингу наукових результатів, інтенсифікації процесів впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень в освітній процес, економіку та соціальну сферу регіону та країни.

Метою стратегічного напряму є забезпечення визнання ролі університету та кафедри інформатики зокрема у знаннєвій економіці за рахунок створення системи трансферу результатів інтелектуальної діяльності співробітників кафедри та десимінації передових освітніх практик.

Кафедра послідовно впроваджує системи інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності. Тематика науково-дослідної роботи науковців кафедри орієнтована на потреби організацій та установ у наукоємній продукції, що забезпечує модернізацію освіти, економіки та соціальної сфери. Пріоритетом є активне просування науково-освітніх розробок кафедри на ринок товарів та послуг.


Напрями наукової та інноваційної діяльності кафедри:

  • електронне навчання;
  • хмарні технології;
  • розвиток сучасної STEM-освіти;
  • створення спільних із зовнішніми партнерами структур, спільних лабораторій;
  • формування навчально-науково-інноваційних комплексів, що реалізують кластерну інтеграцію дослідницьких та освітніх центрів кафедри;
  • участь науковців кафедри в експертизі наукових проектів та інших результатів наукової та інтелектуальної діяльності;
  • розвиток соціального партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів.

Кафедра інформатики та методики її викладання успішно пройшла акредитацію і ліцензування ДАК України і одержала право на підготовку фахівців за напрямком «Інформатика» з галузі знань «Системні науки та Кібернетика»

Підготовка фахівців здійснюється за такими напрямами: бакалаври, спеціалісти та магістри. Кваліфікацію бакалавр студенти отримують після чотирьох років навчання. Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «Інформатика» з галузі знань «Системні науки та Кібернетика». Бакалаври з високим рівнем знань та вмінням проводити наукові дослідження продовжують навчання у магістратурі за спеціальністю «Інформатика». Студенти мають можливість здобути подвійний диплом — український та європейського зразка.


Розвиток соціального партнерства кафедри

Кафедра розглядає соціальне партнерство як залучення широкого кола зацікавлених осіб, організацій, органів влади усіх рівнів, бізнес-середовища, співтовариств та об’єднань в Україні та закордоном в узгоджене, відповідальне та взаємовигідне обговорення та розв’язання проблем розвитку науково-освітнього та соціокультурного простору.

Соціальне партнерство сприяє розвитку університету та кафедри як відкритої освітньої системи, що усвідомлює міру своєї соціальної відповідальності перед партнерами та суспільством у цілому.

Особливий акцент робиться на взаємодії із працедавцями, співпраці з українськими та міжнародними ІТ-компаніями, громадськими організаціями. Науковці кафедри працюють над створенням мережі площадок для апробації моделі соціального партнерства, участі у соціально-значимих заходах, проектах, їх ініціації.

Розвиток партнерства як одного із засобів професіоналізації, соціалізації і самореалізації студентів та викладачів відноситься до ключових завдань кафедри. Кафедра інформатики та методики її викладання відкрита для співпраці і шукає партнерів для взаємовигідного співробітництва.

Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси