Грод Іван Миколайович

Грод Іван Миколайович
Доктор фізико-математичних наук,

професор


Профіль Google Scholar
                 ORCID
       

Біографія
1986 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «математика» та здобув кваліфікацію «математик-викладач» в Чернівецькому Ордена Трудового Червоного Прапора державному університеті.

1989 р. – завершив аспірантуру при інституті математики НАН України за спеціальністю "Диференціальні рівняння".

2005 р. – завершив докторантуру при інституті математики НАН України за спеціальністю "Диференціальні рівняння".

1989- захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук під керівництвом доктора технічних наук, академіка АН СССР Мітропольсього Юрія Олексійовича (Інститут математики НАН України, м. Київ).

В 1993 р. отримав вчене звання доцента. 

2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему «Якісний аналіз розширень динаміних систем на многовидах» за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння, науковий консультант доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України Самойленко Анатолій Михайлович (Інститут математики НАН України).

З 1989-1990 р. – асистент кафедри інформатики і методики її викладання  Тернопільського педагогічного університету  ім. Галана ТДПУ ім. Галана.

З 1990-1992 р. – старший викладач кафедри інформатики і методики її викладання ТДПУ ім. Галана.

З 1992 р. – доцент кафедри інформатики і методики її викладання  ТНПУ ім. Володимира Гнатюка.

З 1993 р. є  членом редколегії журналу Mathematical Reviews - American Mathematical Society (http://www.ams.org/mr-database).

З 2017 р. – доцент  кафедри математики і методики її навчання  ТНПУ ім. Гнатюка.

З 2019 р. – професор кафедри математики і методики її навчання ТНПУ ім. Гнатюка.

Коло наукових інтересів: Qualitative theory of differential equations, Game Theory and Decision Science, Operations Research. 

Викладає дисципліни: математичний аналіз, комп'ютерна математика, дискретна математика, математичні методи дослідження операцій.

Основні публікації за спеціальністю:
1.Existence of Bounded Solutions of Nonlinear Difference Equations in Banach Spaces / I. M. Hrod // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198. – № 3. – Р. 252–259.

2.Relationship between the Green and Lyapunov functions in linear extensions of dynamical systems / І. М. Grod, V. L. Kulyk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2014. – Vol. 66. – № 4. – P. 617–625.

3.Побудова функцій Ляпунова деяких лінійних розширень динамічних систем / I. M. Грод, В. Л. Кулик // Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична. – 2010. – Вип. 72. – С. 79–93.

4.Регулярність матрично-диференціальних рівнянь / I. M. Грод, В. Л. Кулик // Буковинський математичний журнал. – 2013. – 1.– № 1. – С. 48–53. 

5.Гладкість інваріантних многовидів нелінійних систем типу Ріккаті / I. M. Грод // Буковинський математичний журнал. – 2015. – 3. – № 2. – С. 25–37.

6.Деякі класи регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі / / І. М. Грод, В. Л. Кулик // Буковинський математичний журнал. – 2016. – 4. – № 1. – С. 37–42. 

7.Some questions of the existence of invariant sets of extensions of dynamical systems on the manifolds / I. Grod // Journal of Applied Mathematics and Statistics [Electronic resource]. – 2016. – Vol. 3. – №. 3. – P. 122–136. – Mode of access: http://paper.uscip.us/jams/JAMS.2016.1010.pdf

8.До питання регулярності лінійних розширень динамічних систем / І.М. Грод // Всеукраїнська наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування " м. Чернівці 6– 8 червня 2012 р. – С. 16.

9.Питання побудови функцій Ляпунова лінійних розширень динамічних систем / І.М. Грод // Всеукраїнська наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування в прикладній математиці", м. Чернівці, 11–13 червня 2012 р. – С. 62.

10.Про існування обмежених розв'язків одного класу нелінійних диференціальних рівнянь / І.М. Грод // Боголюбівські читання DIF-2013. Диференціальні ріняння, теорія функцій та їх застосування, 23–30 червня 2013 р. : тези доп. – Севастополь, 2013. – С. 90–91.

11.О существованиии ограниченных решений нелинейных разностных уравнений в банаховом пространстве / І.М. Грод // Праці міжнародної наукової конференції "Дифференциальные уравнения и математическая физика", Алма-Аты, 2014. – С. 84–86.

12.Деякі структури регулярних лінійних розширень динамічних систем / І.М. Грод, В.Л. Кулик // Кримська міжнародна математична конференція, 23 вересня – 4 жовтня 2013р. : тези доп. – Судак, 2013. – С.6–7.

13.О степени непрерывности инвариантных торов линейных расширений динамических систем / И.Н. Грод // Международная математическая конференция "Шестые Богдановские чтения по обыкновенным дифференциальным уравнениям" : тези док. – Минск, 2015. – С. 61–63.

14.Про регулярність деяких розширень динамічних систем на многовидах / І.М. Грод, // Міжнародна наукова конференція: "Диференціальні рівняння та їх застосування", 19–21 травня 2016 р. : тези доп. – Ужгород, 2016. – С. 60.

15.Grod I. Invariant sets of certain non-linear extensions of dynamic systems on manifolds / I. Grod, V. Chornyi //Differential-functional Equations and their Application: Proceedings of the international scientific conference (Chernivtsi, September 28–30, 2016). – Chernivtsi, 2016. –  PP. 116–117.

16.Інваріантні множини розширень динамічних систем на многовидах/ I. M. Грод, В. Л. Кулик // Буковинський математичний журнал. – 2017. – 5.– № 2. – С. 71–79. 

17.Some  probles in the theory of PT-symmetric operators  / I. Grod, A. Grod //Theory of approximation of functions and it’s applications (Slovyanski, Mayr 28–June 3, 2017). – Slovyanski, 2017. –  PP. 24–25.

18.Questions of the existence of invaiant sets of extensions of dynamic systems on manifolds  / I. Grod // Міжнародна наукова конференція: "Диференціальні рівняння та їх застосування" (Кам’янець-Подільський 19–21 травня 2017 р. : матеріали  конференції. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 30.

19.Тhe existence of invariant sets of extensions of dynamical systems on the manifolds / I. Grod // PROCEEDINGS International Scientific Conference : The Problems of Applied Mathematics and Computer Science (Аktobe , Kazakhstan ,10–11 November 2017 р. ) – Aktobe, 2017. – PP. 33-38.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси