Качурівський Роман Ігорович

Качурівський Роман Ігорович
Кандидат фізико-математичних наук,

викладачПрофіль Google Scholar
              ORCIDБіографія
Народився 7 квітня 1984 р. в м. Бережани Бережанського району Тернопільської області.

Після закінчення  у 2001 р. Бережанської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів №2 був зарахований студентом фізико-математичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2006 р. закінчив даний навчальний заклад, отримавши диплом магістра з відзнакою.

У період з 2006 по 2007 р.р. працював учителем математики у середній загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с. Вербів.

З 2007 по 2012 р.р. навчався в аспірантурі Інституту математики НАН України та працював на посаді молодшого наукового співробітника відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань.

У 2012 р. захистив  кандидатську дисертацію на тему «Періодичні розв’язки диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу та їх асимптотичні властивості» (науковий керівник – Григорій Петрович Пелюх).

З 2012 р.  ̶  викладач кафедри математики та методики її навчання фізико-математичного факультету Тернопільського національно педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 
Коло наукових інтересів: диференціально-функціональні рівняння, задачі регресії, класифікації та кластеризації.

Викладає дисципліни: аналітична геометрія, проективна геометрія та методи зображень,  диференціальна геометрія та топологія.

Основні публікації за спеціальністю:
1.Періодичні та асимптотично-періодичні розв’язки систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу / Р.І. Качурівський, Г.П. Пелюх // Нелінійні коливання. ─ 2011. ─ Т.14, №1. ─ С.43 ─ 54.

2.Періодичні розв’язки систем інтегрально-різницевих рівнянь / Р.І. Качурівський // Нелінійні коливання. ─ 2010. ─ Т.13, №2. ─ С.155 ─ 160.

3.Про структуру множин розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь / Р.І. Качурівський // Міжн. наук. конф. молодих вчених, присвячена 70-ти річчю механіко-математичного факультету Київ. Ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 13-15 грудня 2010 р.: Збірник тез конференції. ─ Київ, 2010. ─ С.36.

4.Про структуру множин розв’язків систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь / Р.І. Качурівський // Міжн. наук. конф. “Диференціальні рівняння та їх застосування”, Київ. Ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 8-10 червня 2011 р.:Матеріали конференції. ─ Київ, 2011. ─ С.94.

5.Функціональний аналіз. Методичний посібник для студентів педагогічних університетів. Сервер електронних курсів ТНПУ. Тернопіль-2015.

6.Сучасні засоби вдосконалення процесу формування методичних вмінь майбутнього вчителя/ В.З. Чорний, О.В., Качурівський Р.І., Бачинська Р.С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» 9-10.11.2017 р. Випуск 1, Тернопіль 2017 ─ С.178-182.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси