Мілян Роксолана Степанівна

Мілян Роксолана Степанівна

Асистент кафедри математики та

методики її навчання


Профілі 


Народилася у с. Дмухівці Тернопільської області. 

У 2011 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Математика», отримавши диплом магістра з відзнакою.
У 2010-2011 рр. працювала в Тернопільському центрі професійно технічної освіти на посаді викладача математики.

У 2011 р. вступила до аспірантури у Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 014 Середня освіта (математика).

Учасник проекту Еразмус+: семестрове навчання у магістратурі в університеті Александра Іоана Кузи в місті Ясси (Румунія) у 2011 р.
Член журі Всеукраїнської  Конференції-Олімпіади геометричної творчості імені В. А. Ясінського (м. Вінниця)
Коло наукових інтересів: формування логічного складника математичної компетентності учнів

Викладає дисципліни: методика навчання математики, елементарна математика.

Основні публікації:

1. Бачинська Р. С. Аналіз вітчизняної теорії та практики формування математичної компетентності учнів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. 2017. Випуск 49. С. 12 – 15. 

2. Bachynska R. Criteria and indicators of pupils’ logical competence formation / R. Bachynska. Evaluarea in sistemul educational: deziderate actuale: Materialele Conferintei Stiintifice Internationale, Chisinau, Moldova, 9-10 Noiembrie 2017. –Pp. 250 – 252.

3. Бачинська Р. С. Задача як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів базової школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. 2018. Випуск 51. С. 29 – 33.

4. Бачинська Р. С. Логічна складова математичної компетентності учнів базової школи. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 30 травня – 1 червня 2018 р. – С. 194 – 196.

5. Бачинська Р. С. Проблемне навчання як технологія формування логічної складової математичної компетентності учнів базової школи. Сучасна освіта в контексті нової української школи: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Чернівці, 11 -12 жовтня 2018 р. С. 38 – 41.

6. Бачинська Р. С. Типологія завдань для розвитку логічної компетентності учнів на уроках математики. Методичний пошук вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. дистанц. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 18 жовтня 2018 р. С. 137 – 140.

7. Мілян Р. С. Добірка задач для формування логічної компетентності учнів на уроках геометрії. Методичний пошук вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 25 квітня 2019 р. С. 142 – 150.

8. Мілян Р. С. Порівняльний аналіз дефініцій «критичне мислення» та «логічне мислення». Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. 2019. Випуск 54. С. 121 – 125.

9. Мілян Р. С. Аналіз результатів закордонних досліджень щодо формування логічної компетентності учнів у процесі навчання математики. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (95), Issue: 239, 2020 Nov. Р. 33 – 37. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси