Гулька 
Ольга Василівна

Гулька О.В.

Асистент кафедри ТОМФВ e-mail:   olhahulka@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar

                Research ID
                Профіль ORCID 
Народилась 29 січня 1979 року в м. Санкт-Петербург, Росія. Навчалась у загальноосвітній школі № 28 та обласному спеціалізованому ліцеїй  поглибленої підготовки в галузі наук у м. Хмельницькому. З 1996 по 2001 роки навчалась на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, після зікінчення якого отримала диплом вчителя хімії, біології, основ екології та безпеки життєдіяльності.


З 2001 року працювала старшим лаборантом дисциплін медико-біологічного циклу кафедри теоретичних слнов і методики фізичного виховання.


2006-2010 рр. навчалась в аспірантурі (без відриву від виробництва) за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.З
2014 року працює на посаді асистента кафедри.

Досвід наукової та науково–педагогічної діяльності – 11 років. 
Стажування
(підвищення кваліфікації)

11.04.2017-11.06.2017 – Wyzsza Szkola Lingwistyczna (м. Ченстохова, Польща),

4.10.2017-4.11.2017 – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника»


Сфера наукових інтересів
 
Фізіологічні закономірності адаптації організму до умов професійної діяльності;


Відзнаки:


- грамота за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня університету (19 квітня 2012 р),

- грамота за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну участь у житті  університету та з нагоди 75-річя ТНПУ ім.В.Гнатюка (21 квітня 2015 р)


Основні публікації

Гулька О.В. Оцінка спектру серцевого ритму студентів-спортсменів першого курсу навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – № 1 (31). – С. 102 –106.


Гулька О.В. Оцінка фізіологічної адаптації організму студентів-першокурсників до умов навчання за показниками варіаційного ритму серця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – № 1 (35). – С. 49 – 54.


Гулька О.В. Взаємозв’язок між мотиваційної спрямованістю навчальної діяльності та функціональним станом серцевої діяльності у майбутніх педагогів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2009. - № 9. – С. 17 – 21.


Гулька О.В. Статеві особливості формування фізіологічної адаптації у майбутніх вчителів до факторів навчально-виробничої діяльності під час проходження педагогічної практики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2009. - № 856. – Вип. 9. – С. 151 – 155.


Гулька О.В. Ієрархія чинників формування адаптації до вимог професії у майбутніх педагогів // Фізіологічний журнал. – 2010. – Т. 56. – № 2. – С. 61 – 62.


Гулька О.В. Аналіз показників варіабельності ритму серця студентів незв’язаних вибірок // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013. – № 2 (55). – С. 39 – 43.


Olha Hulka. The adaptation of students from different areas of training to professional conditions of higher education // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume III. «London University Press». London, 2014. –  P.83–88.


Гулька О. Проблема вивчення вегетативного тонусу людини та формування груп досліджуваних // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 67. – С. 252–259.

Гулька О.В. Динаміка спектральних показників ВРС студентів  з різним характером навчального навантаження // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61. – № 4. – С.98-104. 

Гулька О.В. Фізіологічна адаптація організму студенток з різними типами вегетативної регуляції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 185 – 191.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (095) 565-38-98 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси