Барановський Віталій Сергійович
Барановський


Кандидат хімічних наук, доцент


Доцент кафедри хімії та методики її навчання


e-mail: baranovsky@tnpu.edu.ua,
            baranovskyj@chem-bio.com.ua

 
Профілі: 

     Google Scholar

     ORCID  

     ResearchGate  
     ResearcherID  
     Scopus

 

Народився 14 жовтня 1977 року в м. Тернопіль.


В 1999 році закінчив з відзнакою хіміко-біологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія”.

В 1999 р. працював викладачем Кременецького обласного комунального педагогічного коледжу імені Т. Шевченка.


1999 – 2002 рр. – аспірант кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


З 2002 р. – асистент, 2006 р. – в.о. доцента, з 2007 року по даний час – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


У березні 2004 р. захистив дисертацію на тему: “Реакції ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками з ізольованими кратними зв’язками у присутності тіоціанат-нуклеофілу” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія.

На кафедрі читає навчальні дисципліни «Загальна хімія», «Будова речовини», “Фізична та колоїдна хімія”, «Фізико-хімічні методи дослідження», “Неорганічний та органічний синтез”, “Координаційна хімія”, “Основи квантової хімії”, «Сучасні методи дослідження і встановлення будови органічних сполук».

Відповідальний секретар “Наукових записок Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Хімія”.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 3 патентів, 30 статей у міжнародних наукових журналах з імпакт-фактором.


Стажування

Кафедра загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2017 р.).


Сфера наукових інтересів


Синтез нових біологічно активних сполук, дослідження реакційної здатності солей арилдіазонію в реакціях з ненасиченими сполуками і нуклеофілами, ІЧ- та ЯМР-спектроскопія в аналізі органічних речовин.Відзнаки


Гранти
Міжнародної Соросівської програми освіти в галузі точних наук (ISSEP) (1997, 1998 р.), грамоти ТНПУ ім. В. Гнатюка.


Основні публікації


1.      Use of four-factorial design in ion-selective potentiometry for analysis of multi-ionic solutions / A. G. Akhmetshin, V. S. Baranovsky, A. G. Akhmetshina // Fresenius' journal of analytical chemistry. – 1998. – Vol. 361, №3. – P. 282-284.

2.      Хімія окисно-відновних процесів : навчальний посібник (з грифом МОН України) / П. М. Горбовий, В.С. Барановський, О. Б. Столяр. – Тернопіль : Астон, 1998. – 127 с.

3.      Каталітичні і некаталітичні реакції ароматичних солей діазонію з алкенами у присутності нуклеофілів / Б. Д. Грищук, П. М. Горбовий, В. С. Барановський, М. І. Ганущак // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. – Т. 6, № 3(23). – С. 16–32.

4.      Синтез біологічно активних речовинпродуктів аніонарилювання ненасичених сполук / БД. Грищук, ВС. Барановський, С. І. Климнюк // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 4 (20). – С. 117–126.

5.      Synthesis of 5-Arylsubstituted Thiazol-4-one Acetyl and Amino Derivatives by the Heterocyclization of the Products of Acrylamide Thiocyanatoarylation / B. D. Grishchuk, V. S Baranovskii // Russian Journal of General Chemistry. – 2011. – Vol. 81, № 9. – P. 1896–1899.

6.      Anionarylation of acrylic and methacrylic acids derivatives with p- and m-phenylenebisdiazonium tetrafluoroborates / V. S. Baranovsky, V. N. Yatsyuk, B. D. Grishchuk // Russian Journal of General Chemistry. – 2014. – Vol. 84, 8. – P. 1505–1509.

7.      Патент на корисну модель №89894 України, МПК 2014.01, Н 04 J 13/00. Епоксидне зв'язуюче, модифіковане 1,4-біс-(N,N-діетилдитіокарбамато)-бензолом / А. В. Букетов, О. О. Сапронов, В. М. Яцюк, В. С. Барановський. – №u201306375; Заявл. 23.05.13, Опубл. 12.05.14, Бюл. №9.

8.      Synthesis and Antimicrobial Activity of Thiocyanatoarylation Products of Acrylamide and Methacrylamide by Diphenyl- and Phenylene-Bis-Diazonium Salts / B. D. Grishchuk, V. N. Yatsyuk, V. S. Baranovsky // Pharmaceutical Chemistry Journal. –2016. – Vol. 50, iss. 8. – P. 534–536.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси