Кафедра хімії та методики її навчання

Загальне фото кафедри


В.о. завідувача: Барановський Віталій Сергійович, кандидат хімічних наук, доцент


Поштова скринька: kaf_chemistry@chem-bio.com.uaІсторія кафедриКафедра хімії була створена в 1952 році. Першим завідувачем кафедри хімії був кандидат технічних наук, доцент Рева Ф.К. Він очолював кафедру хімії до 1955 року.

З 1955 року по 1965 рік завідувач кафедри хімії – кандидат хімічних наук, доцент Сташко Н.М.

1965-1975 – кафедру хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Крайнер З.Я.

В 1976 році кафедра хімії була поділена на кафедри неорганічної і органічної та біологічної хімії, які відповідно очолювали доц. Куратова Т.С. (1976-1984) та проф. Явоненко О.Ф. (1976-1982).

З 1984 по 1987 рік кафедру неорганічної хімії очолювала кандидат хімічних наук, доцент Царьова Н.В.

З 1983 по 1987 рік кафедру органічної та біологічної хімії очолював кандидат хімічних наук, доцент Грищук Б.Д.

В 1987 році кафедри неорганічної хімії і органічної та біологічної хімії знову об’єднали в одну кафедру хімії, яку очолив доктор хімічних наук, професор Грищук Б.Д.

З 01.09.2013 р. кафедра хімії перейменована на кафедру хімії та методики її навчання.

З вересня 2018 року обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат хімічних наук, доцент Барановський В.С.
кафедра хімії


На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 - загальна хімія – викл. Тулайдан Г.М.;
- неорганічна хімія – доц. Хоменчук В.О., викл. Тулайдан Г.М., асист.Петрушка Б.М.;
- аналітична хімія – доц. Хоменчук В.О.;
- фізична та колоїдна хімія – доц. Барановський В.С., викл. Тулайдан Г.М.;

- органічна хімія – доц. Барановський В.С., викл. Симчак Р.В.;

біологічна хімія – проф. Столяр О.Б.;
біоорганічна хімія – проф. Столяр О.Б.;
молекулярна біологія – проф. Столяр О.Б.;
фізико-хімічні методи дослідження – доц. Барановський В.С., викл. Симчак Р.В. ;
будова речовини – доц. Барановський В.С.;
високомолекулярні сполуки – доц. Хоменчук В.О.;
основи хімічної технології – проф. Курант В.З., викл. Симчак Р.В.;
методика навчання хімії – доц. Гладюк М.М.;
методика розв’язування задач з хімії – доц. Гладюк М.М.;
неорганічний та органічний синтез –викл. Симчак Р.В.;
хімія комплексних сполук – доц. Хоменчук В.О.;
математичні методи в хімії – доц. Хоменчук В.О.;
хімія навколишнього середовища – проф. Курант В.З.;
хімія гетероциклічних сполук – викл. Симчак Р.В. ;
синтез біологічно активних речовин – доц. Хоменчук В.О.;
методика викладання хімічних дисциплін – доц. Гладюк М.М.;
основи квантової хімії – доц. Барановський В.С.;
теоретичні основи органічної хімії – доц. Барановський В.С.;
координаційна хімія – доц. Хоменчук В.О.;
статистичні та хемометричні методи в хімії – доц. Хоменчук В.О.;
сучасні методи аналізу та встановлення будови органічних сполук – доц. Барановський В.С.;
теорія і механізми хімічних процесів – доц. Барановський В.С.;
сучасні методи органічного синтезу – доц. Барановський В.С.;
історія хімії – доц. Гладюк М.М.
супрамолекулярна хімія – проф Столяр О.Б.;
біохімія спорту – проф. Курант В.З.;
хімія з основами (біо)геохімії – асист. Петрушка Б.М.


Склад кафедри


Зараз на кафедрі працює 8 викладачів

з них 2 професори


доктор біологічних наук Володимир Зіновійович Курант  
доктор біологічних наук Оксана Борисівна.Столяр

3 доценти 


кандидат хімічних наук  Віталій Сергійович Барановський  
кандидат біологічних наук Хоменчук Володимир Олександрович 
кандидат педагогічних наук Гладюк Микола Миколайович   

2 викладачі

кандидат хімічних наук     Тулайдан Галина Миколаївна
кандидат хімічних наук  Симчак Руслан Васильович 

асистент, завідувач лабораторіями Петрушка Богдан Михайлович


3 старших лаборанти  

Олексюк Наталія Іванівна,
 Голодюк Ірина Михайлівна,
 Сабат Світлана Іванівна.
Сфера наукових інтересів


Викладачі кафедри працюють над розробкою важливих колективних науково-дослідних тем:


- «Продукти дедіазоніювання як білдинг-блоки нових біоактивних сполук та модифікаторів нанокомпозитних матеріалів». Науковий керівник – к.х.н., доц. В.С. Барановський.

- «Мультимаркерний підхід для оцінки впливу гідроелектростанцій на довкілля». Науковий керівник – д.б.н., проф. Столяр О.Б.

- «Пошук фізіолого-біохімічних маркерів для оцінки забруднення металами прісноводних екосистем за допомогою риб». Науковий керівник – д.б.н., проф. Курант В.З.


Наукові здобутки кафедри

На кафедрі функціонують 3 науково-дослідні лабораторії:

 • хімії ненасичених сполук (науковий керівник – к.х.н., доц. В.С. Барановський);

 • порівняльної біохімії і молекулярної біології (науковий керівник – д.б.н., проф. Столяр О.Б.),

 • екологічної біохімії (науковий керівник – д.б.н., проф. Курант В.З.).

Функціонує аспірантура з органічної хімії і біологічної хімії. 15 випускників кафедри успішно захистили докторські і кандидатські дисертації, консультантами або керівниками яких були проф. Грищук Б.Д., проф. Столяр О.Б., проф. Курант В.З.


Викладачі кафедри співпрацюють з науковими установами та навчальними закладами України:

- Інститутом органічної хімії НАН України,
- Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії ім.В.П. Кухаря НАН України,
- Інститутом гідробіології НАН України,
- Інститутом біохімії НАН України ім. О. В. Палладіна,
- Інститутом біології тварин НАА України (м. Львів),
- Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка,
- Львівським національним університетом ім.. Івана Франка,
- Національним університетом «Львівська політехніка»,
- Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича,
-  Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя,
- Житомирським державним університетом,
- Тернопільським державним медичним університетом ім.І.Я.Горбачевського,
- Тернопільським національним технічним університетом ім.Івана Пулюя,
- Національним університетом «Чернігівський колегіум»  ім. Т.Г. Шевченка.В останні роки під керівництвом проф. Столяр О.Б. виконано низку спільних науково-дослідних робіт з провідними науковими установами інших країн, зокрема реалізовано міжнародні білатеральні проекти спільно з:

- Університетом Північної Кароліни (Шарлотта,
Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global));

- Університетом Інсбруку, Австрія (2 проекти);

- Індійським інститутом хімічної технології (CSIR), Хайдарабад, Індія;

- Міжнародним державним екологічним університетом імені О.Д. Сахарова, Мінськ, Республіка Білорусь;

- Лімнологічним Науковим інститутом Балатону, Угорська Академія Наук;

- Національним університетом Пукійонга, Пусан, Республіка Корея;

- Університетом Реймса, Реймс, Франція;

- Університетом Аристотеля, Салоніки, Греція, Університетом Латвії (Рига, Латвія).

Результати опубліковано та цитовано у провідних закордонних наукових виданнях.
Зараз ця робота продовжується.Кафедра була організатором проведення низки наукових конференцій:

 • XVI і ХХІІІ Всеукраїнські конференції з органічної хімії (1992, 2013 р.);

 • ІІІ і VI Всеукраїнські конференції «Домбровські хімічні читання» (2007, 2015 р.);

 • ІІ-IV Міжнародні науково-практичні конференції «Coordination compounds: Synthesis and properties» (In memory of Corresponding Member of the NAS of Ukraine, professor Kovtun H.О.) (2013, 2015, 2018 р.);

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (2013 р.);

 • І-VI Міжнародні науково-практичні конференції «Fundamental and Applied Research in Modern Chemistry» (2014-2019 рр.)


Результатом наукової роботи викладачів кафедри є монографії, наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях. За останні 5 років науковцями кафедри опубліковано:

  • 1 монографія «Екотоксичність промислових наноматеріалів. Аналіз проблеми та методологічні засади оцінювання» (автор проф. Столяр О.Б.),

 • 2 навчальних підручники з грифом МОНУ «Органічна хімія» (автор проф. Б.Д. Грищук), «Основи агрохімії» (автор доц. Гладюк М.М.);

 • 4 навчальних посібники з грифом МОНУ «Задачі та вправи з органічної хімії» та «Лабораторні роботи з органічної хімії» (автор проф. Б.Д. Грищук), «Біологічна хімія» та «Молекулярна біологія» (автор проф. О.Б. Столяр).


Впродовж багатьох років викладачами та аспірантами кафедри опубліковано:

- 25 навчальних посібників з грифом МОН України для студентів,
- 35 методичних рекомендацій,
- понад 1200 наукових праць у фахових наукових виданнях, зокрема близько 200 статей у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science,
- одержано 25 патентів та 6 авторських свідоцтв.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси