Бучковська Ольга Ярославівна

Бучковська О.Я

Завідувачка агробіологічної лабораторії хіміко-біологічного факультету при кафедрі загальної біології та методики навчання природничих дисципліне- mail: buchkovska@chem-bio.com.ua

Народилася 21 травня 1963 р. у с. Росохач Чортківського району Тернопільської області. Протягом 1978–1982 рр. навчалася в Заліщицькому радгосп-технікумі, після закінчення якого отримала спеціальність “Агроном-плодоовочівник” і працювала агрономом у колгоспі імені П.Безпалька с. Росохач Чортківського району. 


У 1993 р. прийнята на посаду агронома агродільниці, яка функціонувала при кафедрі методики викладання природничих дисциплін Тернопільського державного педагогічного інституту.


У 1998 р. вступила на заочне відділення до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчила з відзнакою у 2004 р. і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію вчителя біології, валеології та основ екології.


Протягом 2004-2005 рр. навчалася в магістратурі за цією ж спеціальністю та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології.


З 2002 р. працює на посаді завідувачки навчально-дослідної агродільниці хіміко-біологічного факультету, а з 2004 р. — на посаді завідувачки агробіологічної лабораторії.

Досвід наукової та науково-педагогічної діяльності — 15 років.


Стажування


Кожні п’ять років проходила стажування. Останнє — у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» у вересні–жовтні 2017 р.Сфера наукових інтересів


Проблеми практичної підготовки майбутніх учителів біології.Відзнаки

Подяки: «За сумлінну працю» (1991 р., 2013 р.);
«За активну участь у науково-практичній конференції» (2003 р.).

Грамоти за багаторічну сумлінну працю, добросовісне виконання службових обов’язків та значний вклад у розвиток науково-навчальної бази факультету (2011 р., 2016 р.).


Основні публікації


1)    Щоденник дослідницької роботи з методики навчання біології (навчально-польова практика) / [Степанюк А.В., Жирська Г.Я., Міщук Н.Й., Барна Л.С., Бучковська О.Я.]. — Тернопіль: Видав. центр ТНПУ, 2007. — 24 с.

2)    Бучковська О. Я. Літня навчальна практика з біології як складова навально-виховного процесу в загально освітній школі / О. Я. Бучковська // Стратегічні напрямки реформування системи освіти: Матеріали VII міжн.-практ. конф. «Наука і освіта 2005». — Т. 41. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. — С. 123–124.

3)    Екологізація біологічної освіти як вимога сьогодення / Барна Л.С., Міщук Н.Й., Бучковська О.Я. // Розвиток біологічної освіти в Україні: Матер. Всеукр. наук. конфер. 26-27 вересня 2006. — Мелітополь, 2006. — С. 34–35.

4)    Агробіологічна лабораторія як важливий компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя / Степанюк А. В., Бучковська О.Я., Степанюк Т.О. // Тернопільські біологічні читання —Теrnopil Bioscience — 2017: Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю присвяченої 20-річчю заснування фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» — наукометрична база даних Index Copernikus. — Тернопіль: ТОВ «Терно-граф» 2017. — С. 401–405.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси