Хоменчук Володимир Олександрович


Хоменчук

Кандидат біологічних наук 

Доцент кафедри хімії та методики її навчання 


Заступник декана з наукової роботи хіміко-біологічного факультету


e-mail: khomenchuk@tnpu.edu.ua

Профіль  Google Scholar

                 Research Gate

                ORCID

  

Народився 12 жовтня 1974 року в с.Країв Острозького району Рівненської області.

У 1996 році закінчив природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “Вчитель хімії і біології”.


1996 – 1997 рр. – старший лаборант держбюджетної теми.

1997-1998 рр. – служба в збройних силах України.

З 1998 по 1999 рр.
молодший науковий співробітник держбюджетної теми.

1999
2002 рр. - аспірант кафедри хімії Тернопільського державного педагогічного університету.

2002 р. – асистент кафедри хімії.


У грудні 2003 р. захистив дисертацію на тему: “Біохімічні особливості проникнення і розподілу деяких важких металів в організмі коропа лускатого” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 - біохімія.


З 2006 р. і по даний час – доцент кафедри хімії та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


На кафедрі читає навчальні дисципліни
“Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Математичні методи обробки результатів в хімії”, “Високомолекулярні сполуки”, “Хімія комплексних сполук”.Стажування

Кафедра харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2014р.).


Сфера наукових інтересів

Вивчення особливостей впливу йонів металів на метаболізм гідробіонтів. Хоменчук В.О. є автором понад 70 публікацій.

 

Основні публікації


1.      Protein-Nucleic Metabolism in Freshwater Fishes under Impact of Ferum Ions / Rabcheniuk O. O., Biyak V. Ya., Khomenchuk V. O., Kurant V. Z. // Hydrobiological Journal. – 2017. N. 4. - Vol. 53. - P. 85-93

.

2.      Хоменчук В.О. Лабораторний практикум з аналітичної хімії (якісний аналіз): Навч. посібник. / В.О. Хоменчук – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2007. – 104 с.

3.      Хоменчук В.О. Лабораторний практикум з аналітичної хімії (Кількісний аналіз) : навч. посібник / В.О. Хоменчук, А.Г. Ахметшин. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2011. – 64 с.


4.      Патент на корисну модель 86246 Україна, МПК G 01 N 33/12. Спосіб оцінки токсичності водного середовища за допомогою ліпідів організму риб / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. – № u 201306528; заявл. 27.05.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24. – 3 с. Патент на корисну модель 86246 Україна, МПК G 01 N 33/12. Спосіб оцінки токсичності водного середовища за допомогою ліпідів організму риб / Сеник Ю.І., Хоменчук В.О., Курант В.З., Грубінко В.В. – № u 201306528; заявл. 27.05.2013; опубл. 25.12.2013, Бюл. №24. – 3 с.

5.      Functioning of Adenosine Triphosphatases in Gills of Carp (Cyprinus carpio L.) under the Impact of Oil Products / К. V. Kostiuk, V. V. Grubinko, V. O. Khomenchuk, O. M. Arsan // Hydrobiol. J. — 2010. — Vol. 46, № 3. — Р. 86—91.

6.      Zn2+ absorption in the different types of cells in the aquatic organism / V. O. Khomenchuk, A. I. Gorda, O. I. Bodnar, V. Y. Byyak, V. V. Grubinko//Abstracts of the 47th Congress of the European Societies of Toxicology (Paris, France, 28th–31st August 2011) Toxicology Letters. — Vol. 205S. — 2011. — P. S164.

7.      Myroniuk M.O., Arsan O.M., Khomenchuk V.O. Effect of Crude Oil and Diesel Fuel on Activity of Succinate Dehydrogenase and Cytochrome C Oxydase in Organism of Carp (Cyprinus carpio L.) // Нydrobiological Journal. – 2011. – Vol. 47, № 4. – Р. 104-109.

8.      Liavrin B. Z. Content of Non-polar Lipids in Liver of Fishes of Small Rivers of the Western Podillya (Ukraine) B. Z. Liavrin, Yu. I. Senyk, V. O. Khomenchuk, V. Z. Kurant / Hydrobiol. J.- 2015. – Vol. 51. –P. 53-59.

9.      Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію / [Ю.І. Сеник, В.О. Хоменчук, В.З. Курант, В.В. Грубінко] // Гідробіол. журнал, 2016. – Т. 52, № 2. – С. 83-90.

10.  Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію / [Ю.І. Сеник, В.О. Хоменчук, В.З. Курант, В.В. Грубінко] // Гідробіол. журнал, 2016. – Т. 52, № 2. – С. 83-90.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси