Мацюк Оксана Богданівна

Мацюк Оксана Богданівна
Кандидат біологічних наук


Викладач кафедри ботаніки та зоології

e-mail: ksjynja_13@ukr.net Профілі  Google Scholar 
                ORCID 
               Researcher IDМацюк Оксана Богданівна народилася 13 вересня 1985 р. в м. Бережани. В 2002 р. закінчила Бережанську ЗОШ I-III  ступенів №1із золотою медаллю. Цього ж року поступила на хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчила у 2008 р., навчалась в магістратурі, магістерську роботу виконувала на кафедрі ботаніки.В 2008 р. почала працювати викладачем кафедри екології та охорони навколишнього середовища в Бережанському агротехнічному інституті.Восени 2009 р. вступила до аспірантури на кафедру ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, працювала на кандидатською дисертацією “Морфогенез генеративних органів і біологія цвітіння горіха грецького (Juglans regia L.) в умовах Західного Поділля”, яку успішно захистила в травні 2013 р.З листопада 2012 р. асистент кафедри ботаніки, а сьогодні  доцент кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.В 2019 р. закінчила магістратуру за освітньою програмою Англійська мова і література на факультеті іноземних мов  Тернопільсько національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Науково-педагогічний стаж – 11 років

Стажування 

На кафедрі карантину і захисту рослин Уманського національного університету садівництва (2016 р.)

У Вищій лінгвістичній школі (Ченстохово, Польща).(2019-2020 рр.)

Навчально-методичний семінар «Практична підготовка студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка: стан, проблеми, перспективи» (2019 р.);

Тренінг «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів» (2019 р.);


Сфера наукових інтересів: морфологія рослин, ботаніка.


Відзнаки

Подяка за популяризацію та відданість науці, а також участь у 7-х Наукових пікніках у м. Тернополі 19 травня 2019 року.


Грамоти

Грамоти  ТНПУ: (2013, 2017, 2018 рр. )


Основні публікації

1. Мацюк О.Б. Морфогенез  жіночих генеративних органів протандричних і протогінічних особин Juglans  regia L. в умовах Західного Поділля/ О.Б. Мацюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2015.– №1 (62). — С. 29-34


2. Барна М. М. Організація самостійної роботи студентів з анатомії та морфології рослин: навч. посіб. / М. М. Барна, , Н. В. Герц, О. Б. Мацюк. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. — 160 с. 


3. Барна М.М. Флора Українських карпат. Рецензія/ М.М.,  Барна Л.С. Барна О.Б. Мацюк та ін., // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол.  2016.  №1 (65).  146–149 с.


4. Пида С. В. Андрій Михайлович Гродзінський – фундатор алелопатії / С. В.Пида, О. Б. Мацюк // Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: зб. наук. праць за матеріалами ІІ науково-меодичного інтернет-семінару (Харків, 14 грудня 2016 р.). –.- Харків: вид. Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 18-20.


5. Барна М. М. Ботаніка. Морфологія рослин. Щоденник навчальної практики: навч посіб. / М. М. Барна, Н. В. Герц, О. Б. Мацюк. — Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. — 96 с.


6. Мацюк О.Б. Морфогенез жіночої квітки Juglans regia L. В умовах Західного Поділля. / О.Б. Мацюк // Біологічні студії Т.11, №3-4, 2017. С. 31-32.


7. Барна М.М., Барна Л. С., Мацюк О.Б. , Герц Н. В. Подвійне запліднення у Покритонасінних рослин: біологічна природа та історія його відкриття професором Університету Святого Володимира С.Г. Навашіним (до 120-річчя відкриття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2018. №3–4 (74). С. 1–12. 


8. Мацюк О. Б. Морфогенез жіночої квітки Juglans regia L. В умовах Західного Поділля/ О.Б. Мацюк   // Біологічні студії Т.11, №3-4, 2017. С. 31-32.


9. Пида С. В., Мацюк О. Б. Мікробіологія з основами вірусології. Робочий зошит для лабораторних занять. Тернопіль: Вектор, 2019. 28 с.


10. Пида С.В. Біологія. Державний екзамен: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / С.В. Пида, М.М. Барна, Н.В. Москалюк, Н.В. Герц, Г.М. Голіней, О.Б. Конончук, М.А. Крижановська, О.Б. Мацюк, С.С. Подобівський, Л.О. Шевчик, Р.Л. Яворівський. 2-е вид., перероб. і доп. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2019. 204 с.


11. Мацюк О. Б. Види роду Juglans L. — елемент садово-паркового мистецтва та ландшафтної архітектури /О.Б. Мацюк  // Єтнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн. З : зб.наук, праць.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і наук. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. -Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019: - С. 238-241.


12. Ефеективність застосування регуляторів росту рослин у посівах люпину білого (Lupinus albus L.) / О.В. Тригуба. С.В. Пида, І.С. Брощак, О.Б. Мацюк // Наук. запис. Терноп. нац. пед. ун–ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біол.  2019.  №4 (78).


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси