Федорів Ірина Олегівна

Федорів Ірина Олегівна
кандидат історичних наук,

доцент


Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherID

Народилася 18 листопада 1977 р. в м. Тернополі у сім’ї службовців. У 1995 р. закінчила СШ № 15 м. Тернополя із золотою медаллю. 

У 1995–2000 рр. навчалася на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, нині – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, отримала диплом з відзнакою. Стипендіатка ім. І. Крип’якевича (1999).

У 2000–2004 рр. навчалася в аспірантурі ТНПУ ім. В. Гнатюка. У 2004 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: “Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876–1947 рр.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України, науковий керівник – доктор історичних наук, професор Микола Алексієвець.

Працювала викладачем Тернопільського кооперативного технікуму (2000–2002), вчителем історії Тернопільської обласної комплексної експериментальної школи мистецтв (2000–2001). З 2002 р. – старший лаборант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з липня 2004 р. – асистент, з березня 2008 р. – доцент зазначеної кафедри, заступник завідувача з навчальної роботи. 

Член вченої ради історичного факультету (2008–2017 рр.) та методичної комісії (2008–2010 рр.). Від 2014 р. – виконує обов’язки ученого секретаря спеціалізованої вченої ради К 58.053.04 (2014–2016 рр.) та Д 58.053.04 (з 2016 р.) при ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Упродовж 2004–2005 рр. – відповідальний секретар Наукових записок ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія. Історія, з 2008 р. – член редакційної колегії міжнародного збірника наукових праць “Україна–Європа–Світ” (відповідальний секретар), з 2012 р. – редакційної колегії “Збірника праць Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка”. 

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць з проблем історичної біографістики, історії становлення й розвитку українського слов’янознавства, організації навчально-пізнавальної діяльності студентів-істориків. Під її керівництвом підготовлено кандидата історичних наук (Оленича Ярослава, 2015 р.). 

Курси, які читає: Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від найдавніших часів – до кінця XVIII ст., Вступ до історичної спеціальності, Історіографія всесвітньої історії, Українська історична славістика нового і новітнього часу. 

У 2002–2004 р. – вчений секретар Інституту національного відродження ім. І. Герети. З 2005 р. – член НТШ та Народного руху України, від 2012 р. – і до сьогодні – науковий секретар Тернопільського обласного осередку Наукового товариства ім. Шевченка.

Основні публікації
1. Федорів І. Мирон Кордуба в історії України (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). – Тернопіль: Тернопіль Онлайн, 2001. – 127 с.
2. Федорів І. О. Українська історична славістика нового і новітнього часу. Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи. – Вид. 3-е допов. і доопрац. Тернопіль: Літопис, 2012. – 45 с.
3. Федорів І.О. Історіографія всесвітньої історії. Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи. – Тернопіль: Літопис, 2014. – 44 с.
4. Федорів І. О. Історія слов’янських народів. Західні та південні слов’яни від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання). Вид. 4-е допов. та дооп. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – 190 с.
5. Вступ до історичної спеціальності. Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи / Уклад. Алексієвець М. М., Федорів І. О. – Тернопіль: Літопис, 2015. – 42 с. 
6. Федорів І. Проблеми історії слов’янських народів у науковій спадщині Мирона Кордуби // Україна–Європа–Світ. – Вип. 1. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2008. – С. 134–150.
7. Федорів І. Славістичні студії Івана Франка: зміст і методологія // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 3. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2009. – С. 140–151.
8. Федорів І. Творчість Михайла Брайчевського у контексті дискусії щодо виникнення слов’янської писемності // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 8. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 91–99.
9. Федорів І. Творчість Михайла Драй-Хмари в контексті розвитку національного слов’янознавства першої половини ХХ ст. // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9: Україна–Європа–Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвячується Євро-2012. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 198–210.
10. Федорів І. Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.) // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 11. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – С. 194–206.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси