Кафедра філософії та суспільних наук       

Кафедра філософіїЗавідувач: Григорук Анатолій Ананійович

                    кандидат економічних наук, доцент

Старший лаборант:
Козіброда Ярослава


Поштова скринька:
 kaffilosof@ukr.net

 Історія кафедри

Кафедра офіційно заснована в 1981 році. Першим зав. кафедри була доктор філософських наук, професор Кікець Г.Ю. З 1984 р. кафедра кілька разів зазнавала реорганізацій і поділів (завідувачами кафедр у різні роки були В. М. Калашник,  С. Ю. Трубич, В. В. Стародубець, О. В. Огир, В. І. Шанайда, М. Г. Братасюк). 

У 1993 році було створено три кафедри: кафедру філософії (завідувач – доц. В. І. Шанайда), економічної теорії (завідувач – доц. А. А. Григорук), соціології і логіки (завідувач – доц. О. В. Огир), а в 1996 році кафедри було розформовано і на їхній основі створена кафедра філософії та економічної теорії. 

З 1996 року і до тепер кафедрою завідує кандидат економічних наук, доцент Анатолій Ананійович Григорук.Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

• аналітика суспільних процесів (проф.Буяк Б.Б.)

• філософія (проф.Буяк Б.Б., проф.Павлишин Л.Г., доц. Кондратюк Л.Р., доц.Морська Н.Л., доц.Поперечна Г.А., доц. Розумович О.А.)

• філософія історії (доц. Розумович О.А.)

• філософія науки (проф.Буяк Б.Б., доц.Морська Н.Л.)

• філософія освіти (проф.Буяк Б.Б., доц.Морська Н.Л.)

• логіка (доц.Поперечна Г.А.)

• етика і естетика (проф.Павлишин Л.Г., доц. Кондратюк Л.Р., доц.Морська Н.Л., доц.Поперечна Г.А.)

• етика та естетика і методика їх викладання (доц.Морська Н.Л.)

• етикет як форма культури ( доц.Кондратюк Л.Р.)

• сучасна філософська антропологія (доц.Поперечна Г.А.)

• основи економічної теорії (доц.Григорук А.А., доц.Литвин Л.М.) 

• економіка (доц.Григорук А.А., доц. Грушко В.С., доц.Литвин Л.М.,) 

• економічна теорія (доц.Григорук А.А., доц.Литвин Л.М.) 

• економіка ЗМІ (доц.Григорук А.А.) 

• економіка і організація виробництва (доц.Литвин Л.М.) 

• економіка підприємств та маркетинг (доц.Литвин Л.М.) 

• фінанси та фінанси підприємств (доц.Григорук А.А., доц.Литвин Л.М.) 

• економіка і ціноутворення в туризмі (доц.Литвин Л.М.) 

• менеджмент в освіті (доц.Литвин Л.М.) 

• cоціологія (доц.Грушко В.С., доц.Петришин Г.Р., доц.Древніцький Ю.Р.)

• управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу (доц.Литвин Л.М.) 

• історія світової та української філософської думки (доц.Розумович О.А.) 

• історія світової та української економічної думки (доц.Литвин Л.М.) 

• політологія (доц. Киданюк А.В., викл. Тимків І.М.)


 

Про кафедру

Зараз на кафедрі працює 14 викладачів, з них:

2 професори, доктори філософських наук 
Буяк Богдан Богданович Павлишин Людмила Григорівна

11 доцентів 
кандидат економічних наук Григорук Анатолій Ананійовичкандидат економічних наук Грушко Віктор Сергійович кандидат історичних наук Древніцький Юрій Романовичкандидат історичних наук Киданюк Андрій Володимировичкандидат філософських наук Кондратюк Любов Романівнакандидат економічних наук Литвин Любов Мирославівнакандидат філософських наук Морська Наталія Львівна    кандидат політичних наук Петришин Галина Романівнакандидат філософських наук Поперечна Галина Антонівна  кандидат історичних наук Гевко Вікторія Романівна 1 викладач
кандидат філософських наук Тимків Ірина Михайлівна

Навчальна  і навчально-методична робота
Кафедра філософії та суспільних наук з 2018 року здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 033. Філософія, яким після виконання навчального плану присвоюється кваліфікації: Бакалавр філософії, аналітик суспільних процесів (4 р.н.) та Магістр філософії, аналітик суспільних процесів, викладач суспільних дисциплін (1,4 р.н.).Колектив кафедри продовжує працювати над розробкою нових курсів та спецкурсів. Особлива увага приділяється вдосконаленню педагогічної та лекторської майстерності. З 2016 р. проф. Л. Г. Павлишин читає курс «Філософія» англійською мовою для студентів факультету іноземних мов (англійська філологія та переклад). Троє викладачів кафедри здобули другі вищі освіти: доц. Н. Л. Морська закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2009 р.) та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» (2016 р.); доц. В. С. Грушко  - Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка» (2017 р.); доц. Г. Р. Петришин  -  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Соціологія» ( 2017 р.).Викладачі кафедри проходили стажування у провідних вузах України і за кордоном: проф. Б. Б. Буяк у 2010 році брав участь у міжнародній програмі стажування у Державному Департаменті США для керівників українських вищих навчальних закладів «INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM» (Вашингтон, Роллі, Бостон); у лютому 2015 року був учасником програми професійного обміну у Державному центрі міжнародних обмінів Меридіан «Academic Integrity (Академічна доброчесність)» у США (Вашингтон, Пітсбург, Солт-Лейк-Сіті, Бостон) за сприяння посольства США в Україні; впродовж 2013-2016 років – учасник міжнародного навчального проекту програми Темпус «ELITE» Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку»; 19-21 травня 2015 р. – науково-практичне стажування в Естонській бізнес-школі (Таллін, Естонія) (in the framework of the TEMPUS project “Education for Leadership, Intelligence and Talent” at Estonian Business School, Estonia), а з 2013-2016 рр. – стажування в контексті проведення Зимової та Літньої шкіл «European Weeks» у Вищій Лінгвістичні школі міста Ченстохова (Польща); проф. Л. Г. Павлишин з 01.06 2016 по 30.11 2016 рр. стажувалася в International Institute of Innovations «Science-Education-Development» (Warsaw, Poland); доц. Л. М. Литвин у 2010 р. підвищувала кваліфікацію в Літньому інституті Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі» у Вищому навчальному закладі «Університет економіки і права «КРОК»; доц. Н. Л. Морська проходила стажування у Вищій Духовній Академії Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща) – з 6.11.2017 р. до 19.11.2017 р. – «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності». У 2015–2016 рр. доценти Л. Р. Кондратюк, Л. М. Литвин, Н. Л. Морська, Г. Р. Петришин, Г. А. Поперечна, О. А. Розумович стажувались у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies: the Newest in the European Educational Practice» («Інноваційні методи та технології: найновіші в Європейській освітній практиці»), Набутий досвід роботи знайшов своє втілення у навчальних і навчально-методичних посібниках викладачів кафедри. Їх підготовлено понад 45. Протягом багатьох років кафедра забезпечує читання курсу філософії для аспірантів та здобувачів для підготовки до складання кандидатського іспиту. Курси філософії для аспірантів читали П. М. Залюбовський, В. І. Шанайда, О. А. Розумович, Л. Р. Кондратюк,  а зараз - Б. Б. Буяк та  Н. Л. Морська. 

Наукова робота 
Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри визначаються працею в рамках колективних кафедральних тем: до 2014 року «Актуальні проблеми соціально-економічного та духовного розвитку України», з 2015 – «Основні тенденції становлення українського духовно-культурного та соціально-економічного простору». 
За результатами науково-дослідної роботи колективом кафедри опубліковано понад 600 наукових праць, серед яких монографії: Б. Б. Буяк: Політичне виховання молоді (філософсько-освітній аспект) – у 2012 р.; Л. Г. Павлишин: Володимир Винниченко: досвід некласичного мислення в історії української філософії – у 2013 р.; А.В. Киданюк: Соціально-економічні та культурні процеси у західноукраїнському селі (1940-1950 рр.) – у 2018 р.; статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. Захищено дві докторські дисертації з філософії Б. Б. Буяк (2013 р. ) і Л. Г. Павлишин (2015 р.). 

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових конференцій, симпозіумів, семінарів в Україні і за кордоном: Білорусії (Мінськ), Італії (Рим), Польщі (Кельце, Люблін, Ченстохова), США. Щорічно кафедра проводить звітні наукові конференції. На кафедрі систематично проводяться методичні семінари. Результати науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес.

Професори Б. Б. Буяк і Л. Г. Павлишин є членами спеціалізованих вчених Рад: Б. Б. Буяк – Спеціалізованих вчених Рад Д 64.053.07 за спеціальностями 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.10 – філософія освіти у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди та Д 58.053.04 за спеціальностями 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; професор Л. Г. Павлишин – Спеціалізованої вченої Ради (Д 58.053.04;07.00.01 – історія України 07.00.02 – всесвітня історія) у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Професор Л. Г. Павлишин є членом редакційної колегії журналу «International Journal of Legal Studies» (Warsaw, Poland). 

Професор Б. Б. Буяк є координатором Програми білатеральних дипломів університету спільно із Вищою лінгвістичною школою міста Ченстохова (Польща), Академією імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) та Програм академічних обмінів. Під його керівництвом здійснюють наукові дослідження студенти, магістранти та аспіранти, а також захищено кандидатські дисертації. Професор Б. Б. Буяк і доценти Г. А. Поперечна, В. С. Грушко беруть участь в опонуванні кандидатських дисертацій.

Основними напрямками організації науково-дослідної роботи студентів є написання наукових робіт, участь у конференціях, робота в проблемних групах. Традиційно студенти усіх факультетів готують наукові доповіді, апробуючи їх на щорічних весняних університетських наукових студентських конференціях у рамках «Днів науки», а також на наукових конференція у Рівному, Чернігові; частина молодих науковців публікує результати власних досліджень у студентському науковому збірнику ТНПУ. Викладачі готують студентів до участі у фахових студентських олімпіадах, зокрема, студенти історичного факультету взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах з філософії, де зайняли призові місця: в 2006 р. у Національному університеті «Острозька академія» (студентка В. Чорнописька – 2 місце), у 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка (магістранти В. Ковбаса, І. Марчук, П. Тимчак – 4 місце і «Приз глядацьких симпатій»).

З 2017 року кафедра стала випусковою. На кафедрі відкрито нову спеціальність «033. Філософія» із галузі знань «03. Гуманітарні науки», спеціалізації «Суспільствознавство». Престижну і затребувану кваліфікацію «Аналітик суспільних процесів» можна здобути за двома освітніми рівнями: «бакалавра» і «магістра» та двома формами навчання: денною і заочною. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси