Кондратюк Любов Романівна

Кондратюк Л.РКандидат філософських наук,


доцентe-mail: 
kondrliuba@ukr.net 

Профіль  Google Scholar
                ORCID
                ResearcherID


Біографія

Народилася  4.04.1962 р. в селі Передільниця Старосамбірського району Львівської області. У 1979 році закінчила Нижанковицьку середню школу з золотою медаллю.

З 1979 по 1984 рік навчалася на філософському факультеті Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчила за спеціальністю «філософія» з відзнакою.

У 1987-1990 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії гуманітарних факультетів Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка.  

У 1991 році в Львівському державному університеті імені І.Я.Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.


Після закінчення університету в 1984 році отримала направлення Міністерства освіти УРСР у Тернопільський державний педагогічний інститут для викладання курсу етики і естетики.

Працювала на посаді асистента, старшого викладача, а в 1994 році отримала вчене звання доцента кафедри культурології.  З 1996 році переведена на посаду доцента кафедри філософії та економічної теорії.

Кондратюк Л.Р. є фахівцем у галузі філософії, культурології, етики і естетики. Автор понад 60 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, фахових статей, навчальних і навчально-методичних програм для студентів і аспірантів.

Впродовж 2005-2008 рр. була членом редколегії фахового наукового видання з філософії «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія».

Протягом багатьох років читала курс філософії для аспірантів і здобувачів для підготовки до здачі кандидатського екзамену.

У 2012 р. отримала грант і була стипендіатом Центру розвитку магістерських програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка у рамках проекту «Розвиток магістерських програм із культурології і соціології», проведеного за підтримки Інституту відкритого суспільства (Будапешт).

Є членом незалежної громадської організації професійних філософів України «Український філософський фонд».

Стажування:

Стажувалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича,  у 2016 р. у рамках проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The newest in the European Educational Practice» (Humanitarian Sciences/ Philosophy)  у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова (Польща).

Брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні і за кордоном: міжнародному симпозіумі в Італії (Рим), Першому Білоруському філософському конгресі (Мінськ),  міжнародних конференціях у Литві (Каунас), Польщі (Люблін, Ченстохова), Росії (Москва).

Сфера наукових інтересів:
Історія філософії, етика, філософія історії, історія мистецтва.

Відзнаки:

Нагороджена грамотами і подяками Тернопільської обласної державної адміністрації (2006; 2007), Тернопільської міської ради (2016) і Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2004; 2015).

Основні публікації:

1.  Антична філософія  // Філософія : навч. посібник / Авт. кол.; за ред. М. П. Гетьманчука. – Львів, 2010. – С. 23-69. (У співавт.).

2. Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі. // Філософські обрії  Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Вип. 27. – Київ-Полтава, 2012. – С. 111-118. (У співавт.).

3. Філософія: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 187 с. (У співавт.).

4. Етика та естетика : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ – 2013. – 92 с.

5.
Українська історія в освітньому контексті (філософський аспект) // Problemy nowoczesnej edukacji. Tom V / Pod red. Edity Sadowskiej. –  Cztstochowa, 2015. – S. 47-55. (У співавт.).

6. Філософія: практикум. Частина І – Тернопіль, ТНПУ, 2016. – 232 с. (У співавт.)

7. Філософські аспекти педагогічного мислення ) // Problemy nowoczesnej edukacji. Tom VI / Pod red. Edity Sadowskiej. –  Cztstochowa, 2016. – S. 187-193.
 

8. Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 18. – С. 6-9.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси