Морська Наталія ЛьвівнаМорська Н.ЛКандидат філософських наук


Доцент кафедри філософії та суспільних наук          


e-mail:  nlm200574@tnpu.edu.ua

Профіль    Google Scholar       ORCID      Publons     Scopus 
Народилася 20 травня 1974 року в місті Копичинці Гусятинського району Тернопільської області. У 1991 рр. закінчила Копичинецьку середню школу №2.


З 1993 до 1995 рр. навчалася у Тернопільському інституті народної освіти на філологічному факультеті за спеціальністю «польська мова і література».


У липні 1994 р. вивчала польську мову та культуру в Ягеллонському університеті м.Краків (Польща).


У 1999 рр. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».


З 1997 до 2003 рр. працювала у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на посадах лаборанта, керівника комп’ютерно-інформаційної групи, методиста кафедри  методики викладання навчальних предметів та гуманітарної освіти.


У 2001-2002 рр. за сумісництвом працювала викладачем кафедри філософії Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти.


11 лютого 2003 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «09.00.05 – історія філософії» у Львівському національному університеті імені Івана Франка і здобула науковий ступінь кандидата філософських наук.З 2003 року і до цього часу  працює у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка на посадах асистента (2003-2005 рр.) та доцента (з 2005 до цього часу) кафедри філософії та економічної теорії.З 2005 р. до 2010 р. за сумісництвом працювала  у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти на посадах викладача та завідувача кафедри змісту і методики викладання навчальних предметів та гуманітарної освіти.


21 червня 2007 року Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента.


З 2007 р. до 2013 р. за сумісництвом працювала  викладачем у Тернопільській філії Національної академії внутрішніх справ.


У 2009 р. – закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю  «Економіка підприємства».


У 2016 р. – закінчила Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».


З 2016 р. - заступник декана історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка.


Автор і співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні та навчально-методичні програми для вузів тощо.


Учасник понад 50 регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій і семінарів, серед яких:

- Міжнародний семінар для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти», Київський університет ім. Б.Грінченка, 15.04, 2016р.;

- Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика» - 20-21 травня –Люблін (Польща);

- Dylematy współczesnej edukacji “Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrebami edukacyjnymi, Польща, Ченстохова , Вища лінгвістична школа, 12.07.2016 р.;

- ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і доля нації»: Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі, Харків, ХНПУ ім Г.Сковороди, 28.10.2016 р.


Керівник наукової роботи студентів: підготовлено понад 20 студентських публікацій та керівник педагогічної практики з методики викладання етики і естетики.С
тажування


Проходила стажування і підвищення кваліфікації в Україні та за її межами:

- Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра історії філософії – з 16.12.2011 р. до 16.01.2012 р.;

- Вища Школа Лінгвістична у м. Ченстохова (Польща) – з 5.07.2015 р. до 12.07 2015 р. – «European Week 2015»;

- Вища Школа Лінгвістична у м. Ченстохова (Польща) – з 15.04. 2016 р. до 15.07 2016 р. -  Європейський освітній проект «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» (Humanitarian Sciences. Philosophy);

- Вища Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща) – з 6.11.2017 р. до 19.11.2017 р. – «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності».  Сфера наукових інтересів


Українська філософія, історія філософії, філософія освіти, філософія науки, філософія права, аналітика суспільних процесів.Відзнаки 


Нагороджена грамотами і подяками:
Грамоти Тернопільської обласної державної адміністрації (2012 р; 2016 р. ), Подяка міського голови (2009 р),
Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2012 р.; 2014 р.).Основні публікації


1.Філософія освіти і науки в умовах глобалізації  // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. – 176 с. – С.162-166.


2.Морська Н.Л. Етика, естетика та методика їх викладання. - Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім..В.Гнатюка. – 2008. – 140 с.


3.Морська Н.Л. Основи етики та естетики. - Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім..В.Гнатюка. – 2009. – 136 с.


4. Право особистості на свободу, гідність та повагу у творі Данила Заточника «Моління» // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 9. – 2011. – 364 с.- С. 137-148.


5.Юснатуралістична правова доктрина як основа реформування правової системи сучасної України. Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності // Матеріали підсумкової науково-практичної конференції 25 квітня 2014 р. (За науковою редакцією професора В.Л. Федоренка) –Київ: НАВС, «Видавництво Ліра-К», 2014 –523 с. – С.119–122.


6.Морська Н.Л. Філософія. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів. ТНПУ ім. В Гнатюка. – 2014. – 55 с.


7.Морська Н.Л. Філософія науки. Програма навчальної дисципліни підготовки магістрантів.  ТНПУ ім. В Гнатюка. – 2014. – 50 с.


8.Громадянське суспільство як сфера для реалізації особистістю права на «самість» // Особистість, суспільство, політика – 2015: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. С.Терепищого, В.Грасимовича, О.Познія. – Люблін: Видавництво наукове WSEI, 2015. - 256 c. – С.№5-38.


9.Кондратюк Л.Р., Морська Н.Л. Філософія. Навчально-методичний посібник для підготовки до здачі кандидатського іспиту аспірантами і здобувачами усіх спеціальностей – ТНПУ ім. В Гнатюка. – 2015. – 100 с.


10.Кондратюк Л.Р., Морська Н.Л. Філософія. Програма для підготовки до здачі кандидатського іспиту аспірантами і здобувачами усіх спеціальностей. – ТНПУ ім. В Гнатюка. – 2016. – 76 с.

11.Rozwój indywidualistycznych zdolności jak realizacja przyrodniczego prawa do własnej wartości; albo główne zadanie współczesnej edukacji // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми сучасної освіти: потенціал, талант, здібності/дисфункції, вади інвалідність.- 11-12 липня 2015 р. – ВШЛ - Ченстохова (Польща) – Видавництво Вищої Школи Лінгвістичної.


12. Інновації в науці та освіті: виклики сучасності // Інновації в науці та освіті: виклики сучасності: Матеріали доповідей наукового стажування (Республіка Польща, Варшава, 2017). -  Варшава-Львів, 2017. - 180 с. – С.109-112 / httpwww.iiasc.orgp=4067

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси