Дорогі друзі!

Запрошуємо вас на історичний факультет!

Вас чекає високий рівень освіти та професійної підготовки, що відповідає вимогам сучасного ринку праці. Отримавши глибоку й різнобічну гуманітарну освіту, ви зможете працювати не тільки у вузі, школі або науковій установі, а й в цілому ряді управлінських, політичних, ділових, медійних, соціальних організацій, де попит на фахівців з роботи з інформацією про суспільство залишається незмінно високим. Педагогічна складова освіти допомагає студентам активно розвивати комунікативні навички, що дає нашим випускникам особливі переваги при працевлаштуванні в засобах масової інформації та PR-службах.

Навчаючись на нашому факультеті, ви отримаєте диплом відразу за двома спеціальностями – історія та правознавство, що розширить спектр можливостей вашої професійної реалізації.

Студентам нашого факультету відкрито доступ до безкоштовних освітніх ресурсів:

Історичний факультет поєднує славні традиції та сучасні досягнення в галузі освіти. Студенти мають тут можливість освоїти результати історичних досліджень, у тому числі археологічних і етнографічних, культурології, політологічних технологій, технологій PR, прикладної соціології інформаційних технологій.

Якість знань на історичному факультеті забезпечується рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу (більше 50 кандидатів історичних наук, 8 докторів історичних наук), фондами наукової бібліотеки, музею археології та етнографії, комп'ютерним класом; відео-, аудіо-та мультимедійними навчальними посібниками.

Підготовка фахівців на історичному факультеті включає в себе не лише лекційні та практичні навчальні заняття, а й навчально-виробничі практики - археологічна, музейна, етнографічна та педагогічна.

Вас чекає історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Menu
Гаряча лінія
телефон: 43-58-80 email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси