Грицак Наталія РусланівнаКандидат філологічних наук

Доцент кафедри теорії і методики української та світової літератури Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


Е-mail: grycak78@ukr.net


Профіль: Google scholar
               
  ORCID    


Закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова і література», вчитель російської мови і літератури, зарубіжної літератури»» (2000). У 2017 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література».

У період з 2000 р. по 2005 р. працювала за сумісництвом вчителем у школі.


У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Росії та Україні», за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

За результатами науково-дослідної роботи у 2006–2007 рр. була удостоєна стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.


У 2017–2020 рр. навчалась у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова при кафедрі методики викладання світової літератури. 


Для підвищення кваліфікації та ефективності наукових досліджень пройшла стажування: 

1) у Воронежському обласному інституті післядипломної освіти з актуальних питань філологічної освіти (Росія) (1.08.2002 р. – 12.08.2002 р.); 

2) на кафедрі історії російської літератури Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (03.11.2005 р. – 01.02.20006 р.); 

3) слов’янської філології Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки (1.11.2014 р. – 30.11.2014 р.).


Сфера наукових інтересів: аналіз художнього твору, методика викладання літератури.

Є автором і співавтором 70 наукових та навчально-методичних праць.


Основні публікації:


1. Грицак Н.Р. Методика компаративного аналізу жанру новели (на прикладі новел О. Генрі «Дари волхвів» і Гі де Мопассана «Коштовності»). Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 2 (37), Ч. 1. С. 118–127. DOI 10.31376/2410-0897-2018-1-37-118-127 

2. Грицак Н.Р. Літературознавчий аспект застосування жанрового шляху аналізу художнього твору у фаховій підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури. Педагогічний дискурс. 2018. № 25. С. 22–27. DOI: 10.31475/ped.dys.2018.25.03

3. Грицак Н.Р. Літературна освіта молоді та проблема кліпового мислення. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. VI (75), Issue: 181. С. 25–28.

4. Грицак Н.Р. Методика жанрового аналізу балад «Вільшаний король» Й. Ґете та «Лілея» Т. Шевченка з урахуванням національної специфіки. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2019. Вип. 1 (39). С. 147–155. DOI: 10.31376/2410-0897-2019-1-39-147-155

5. Грицак Н.Р. Методика вивчення студентами-словесниками жанрової природи оповідання з урахуванням національної специфіки. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 11 (40). С. 53–69. DOI: https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐11(40)‐53‐69

6. Грицак Н.Р., Ісаєва О.О. Студенти покоління Z: проблеми освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. Вип. 1 (21), ч. 2. С. 64–72. DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4914.1(21).2020.210223

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси