Кафедра журналістики

Кафедра журналістики


Логотип кафедри журналістики

Завідувач:
 Поплавська Наталія Миколаївна
                   доктор філологічних наук, професор

Старший лаборант: 
Волянюк Валентина Володимирівна


Сайт кафедри:
 http://kafgyrn.tnpu.edu.ua/

Поштова скринька: 
journ@tnpu.edu.ua

 

Реклама кафедри журналістики

Реклама кафедри журналістики (магістри)

Історія кафедри

Підготовку студентів за спеціальністю «Журналістика» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розпочато у 2004 р. при кафедрі теорії літератури, порівняльного літературознавства та журналістики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Роман Теодорович Гром’як). Окремим структурним підрозділом факультету кафедра журналістики розпочала роботу 31 серпня 2005 року. Упродовж 2005-2009 рр. її очолював кандидат філологічних наук, доцент Петро Степанович Федоришин. З травня 2009 р. керівництво кафедрою здійснює доктор філологічних наук, професор Наталія Миколаївна Поплавська. Викладацький склад кафедри: професор – доктор філологічних наук Н. М. Поплавська; доценти – кандидат філологічних наук Н. Л. Дащенко, кандидат наук із соціальних комунікацій О. В. Кушнір, кандидат історичних наук П. З. Гуцал, кандидат наук із  соціальних комунікацій О. К. Вільчинський, кандидат філологічних наук О. Я. Мединська, кандидат наук із  соціальних комунікацій Т. В. Решетуха, кандидат наук із  соціальних комунікацій Г. П. Синоруб, кандидат технічних наук Г. М. Йордан; кандидат наук із соціальних комунікацій Н. В. Біла; викладачі – доктор філософії галузі знань 06 Журналістика, спеціальності 061 Журналістика О. О. Пелешок.
У різні роки на кафедрі працювали доценти – кандидат філологічних наук, заслужений журналіст України П. С. Федоришин, кандидат наук із  соціальних комунікацій Н. М. Фурманкевич; викладачі – кандидат наук із соціальних комунікацій І. В. Кирич; асистенти – Н. В. Янець, Ю. М. Винокур, Н. М. Особа. У навчальний процес постійно залучаються провідні журналістикознавці та науковці: проф. О. Сербенська, проф. М. Тимошик, проф. І. Крупський, проф. І. Пенчук, доц. Ю. Романишин.  Регулярно організовуються зустрічі з провідними журналістами (В. Бурма, А. Куликов, Н. Лазука, Я. Штокало-Пархомчук, Ю. Мостова, І. Крочак, І. Штогрін), громадськими та мистецькими діячами. 


Навчально-методична робота

Сьогодні кафедра журналістики є випусковою та здійснює підготовку спеціалістів освітніх програм за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями спеціальності 061 Журналістика. Діяльність кафедри підпорядкована активному впровадженню інноваційних практик, тобто якісній підготовці майбутніх журналістів, які могли би бути конкурентоздатними на ринку праці відповідно до європейських стандартів. Студентам пропонуються традиційні (лекційно-практичні) та інноваційні форми навчання, тобто комфортне для них освітнє середовище. За період функціонування кафедри здійснено ґрунтовну роботу з формування бази навчально-методичного забезпечення. З усіх дисциплін розроблено навчально-методичний супровід: робочі програми, завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів, для поточного, модульного і підсумкового контролів, критерії і норми оцінювання знань студентів. Члени кафедри розробили електронні навчально-методичні курси у системі MOODLE, які постійно вдосконалюються й оновлюються. Усі дисципліни кафедри підготовлено також до дистанційної форми навчання.


Кафедра журналістики

Навчально-методична робота репрезентована виданням навчальних посібників із дисциплін, які викладаються на кафедрі, у тому числі електронними. На заняттях застосовуються інноваційні технології навчання. Велика увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Студенти долучаються також до онлайн-ініціатив: тренінгів, онлайн-курсів, вебінарів, які пропонують різні  громадські організації, освітні платформи. Особливо налагоджена співпраця із Комісією з журналістської етики, Національною спілкою журналістів України, Академією української преси, Інститутом масової інформації, Інститутом розвитку регіональної преси та ін., у рамках якої було проведено низку тренінгів, вебінарів, семінарів.


Кафедра журналістики

Наукова робота

Основним пріоритетним науковим напрямком роботи кафедри є актуалізація теоретичних принципів сучасної моделі соціальних комунікацій та трансформація їх в універсальні комунікативні технології. Наукова діяльність членів кафедри спрямована на виконання колективної теми «Регіональні медіа у контексті викликів часу». Також викладачі працюють над такими індивідуальними науково-дослідними темами: «Наративна культура української публіцистики» (проф. Н. Поплавська); «Інтертекстуальний характер сучасного медійного дискурсу» (доц. Н. Л. Дащенко); «Преса ЗУНР як феномен вітчизняної періодики» (доц. П. З. Гуцал); «Українська журналістика в еміграції: історія і сучасність» (доц. О. В. Кушнір); «Конфліктне наповнення діяльності масмедіа (контекст формування поведінки аудиторії» (доц. Г. П. Синоруб); «Преса Тернопільщини в період суспільних змін (1989-1991рр.)» (доц. О. К. Вільчинський); «Національний модус у сучасній українській публіцистиці» (доц. О. Я. Мединська); «Журналістика і видавнича справа Тернопілля: історія і сучасність» (доц. Т. В. Решетуха); «Архітектоніка друкованих видань: історія і сучасність» (доц. Г. М. Йордан); «Районна періодика Тернопільщини у масмедійному дискурсі» (викл. О. О. Пелешок). Викладачі постійно працюють над підвищенням своєї професійної компетентності, проходячи навчання з різноманітних курсів та програм: Багато викладачів кафедри пройшли міжнародне стажування у ЗВО Чехії, Польщі, Німеччини.
Під керівництвом викладачів кафедри активно працюють студентські наукові проблемні групи, у яких студенти мають змогу глибше опановувати спеціальні знання відповідно до своїх науково-пізнавальних інтересів. Кращі студенти беруть участь і стають переможцями Всеукраїнських олімпіад (С. Андріїшина, ІІІ місце, 2010; К. Швець, ІІ місце, 2013; К. Демида, ІІ місце, 2016; З. Мурашка, ІІ місце, 2019) та конкурсів наукових робіт із журналістики (Н. Хома, ІІ місце, 2015, А. Данилевич, ІІ місце, 2017; З. Мурашка, ІІІ місце, 2019; О. Гамеляк, ІІ місце, 2020; О. Чайківська, ІІІ місце, 2021). На кафедрі видається збірник наукових праць із соціальних комунікацій «Медіапростір».


Кафедра журналістики

Кафедра є організатором і співорганізатором міжнародних науково-практичних конференцій («Публіцистична комунікація: теорія, історія, сьогодення», 2013 р., «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 2019 р., «Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи», 2021р., Międzynarodowa Konferencja «Big Data – informacja – dezinformacja – bezpieczeństwo / Big Data – information – disinformation – security», Польща, 2022 р.), всеукраїнських, регіональних семінарів / вебінарів (всеукраїнська фахова дискусія спільно із Комісією із журналістської етики «Конструктив регіональних ЗМІ в контексті етичних стандартів: реалії та перспективи»), міжуніверситетських круглих столів («Районна преса Тернопільщини: тенденції та перспективи розвитку», 2015;  «Академічна доброчесність та виклики науки у часи війни: український досвід та європейські практики», 2022).
Науковці кафедри виступають рецензентами дисертацій, підручників і посібників, опонентами на захисті докторських і кандидатських робіт. Кафедра журналістики брала і бере участь у міжнародних проєктах («Кросмедіа та якісна журналістика», котрий реалізувався за підтримки програми «ТEMPUS IV»; «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що виконується  Радою міжнародних досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси; «Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації» за підтримки Чеської громадської організації «Асоціація з міжнародних питань» у співпраці з «Інтерньюз-Україна» та Texty.org.ua.), у рамках яких викладачі та студенти неодноразово проходили стажування та навчання у м. Сібіу (Румунія), м. Пассау (Німеччина), м. Варшава (Польща), м. Прага (Чехія) та ін.


Кафедра журналістики

 

Професорсько-викладацький склад кафедри


Поплавська Наталія Миколаївна - доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики

Біла Наталія Василівна - 
кандидат наук із соціальних комунікацій, викладач кафедри журналістики


Гуцал Петро Зеновійович  - кандидат історичних наук, доцент кафедри журналістики

Дащенко Наталія Левківна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики

Йордан Ганна Мирославівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри журналістики

Кушнір Оксана Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Мединська Олеся Ярославівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики

Пелешок Ольга Олексіївна доктор філософії з журналістики (PhD), асистент кафедри журналістики

Решетуха Тетяна Василівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Синоруб Галина Петрівна - кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Аспіранти кафедри

Кирилів Олена ВікторівнаНауковий керівник – проф. Н. Поплавська.

Голояд Леся Андріївна. Науковий керівник – проф. Н. Поплавська.

Нагорна Юлія Олександрівна. Науковий керівник – проф. Н. Поплавська.

Гороховянко Ірина Степанівна. Науковий керівник – доц. Н. Дащенко.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси