Грицак Наталія Русланівна

Грицак Наталія Русланівна


Доктор педагогічних наук,

кандидат філологічних наук,

професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 


Е-mail: grycak78@ukr.net


Профіль: Google scholar
               
  ORCID    
Біографія

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Російська мова і література», вчитель російської мови і літератури, зарубіжної літератури»» (2000). У 2017 р. здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література, зарубіжна література». 


У період з 2000 р. по 2005 р. працювала за сумісництвом учителем у школі м. Тернополя.


У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Рецепція творчості Марини Цвєтаєвої в Росії та Україні», за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.


У 2017–2020 рр. навчалась у докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова при кафедрі методики викладання світової літератури. 


У 2021 році захистила докторську дисертацію «Теорія і методика навчання жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутніх учителів зарубіжної літератури», за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література).


Є автором і співавтором більше 100 наукових та навчально-методичних праць.


Дисципліни, що викладає 

Методика навчання зарубіжної літератури.

Методика викладання української і зарубіжної літератури у закладах вищої освіти.

Історія зарубіжної літератури та методика її викладання.


Стажування (підвищення кваліфікації)

1. На кафедрі слов’янської філології Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки (1.11.2014 р. – 30.11.2014 р.).


2. Coursera. Курс «Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності» (2020 р.).


3. Міжнародне стажування у Любельській вищій школі (21.05.2022 – 25.08.2022р. м. Пукач, Польща. 180 год.).


4. Міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning» (04.05.2022–10.06.2022 р. Німеччина – Україна. 180 год.).


5. Участь у Медіаграмотному спринті від проєкту «Вивчай та розрізняй» (08–17.08.2022 р.)


6. Вебінар «Методичний супровід уроків української літератури в 5 класі НУШ» («Літера ЛТД», 7. 09.2022 р.).


Сфера наукових інтересів

Методика навчання літератури, аналіз художнього твору, компаративістика.


Відзнаки

У 2006–2007 рр. стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. 


Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р.).


Грамота Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (2019 р.).


Подяка від Тернопільської обласної ради (2021 р.).


Основні публікації:

1. Грицак Н.Р. Теорія і методика жанрового аналізу малих епічних і ліро-епічних різнонаціональних художніх творів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. 400 с.


2. Грицак Н.Р. Методика компаративного аналізу жанру новели (на прикладі новел О. Генрі «Дари волхвів» і Гі де Мопассана «Коштовності»). Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 2 (37), Ч. 1. С. 118–127. DOI 10.31376/2410-0897-2018-1-37-118-127 


3. Грицак Н.Р. Літературознавчий аспект застосування жанрового шляху аналізу художнього твору у фаховій підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури. Педагогічний дискурс. 2018. № 25. С. 22–27. DOI: 10.31475/ped.dys.2018.25.03


4. Грицак Н.Р. Формування компетентності компаративного вивчення художньої літератури у майбутніх вчителів-словесників. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. VI (64), Issue: 154. С. 68–72.


5. Грицак Н.Р. Літературна освіта молоді та проблема кліпового мислення. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. VI (75), Issue: 181. С. 25–28.


6. Грицак Н.Р. Методика жанрового аналізу балад «Вільшаний король» Й. Ґете та «Лілея» Т. Шевченка з урахуванням національної специфіки. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. 2019. Вип. 1 (39). С. 147–155. DOI: 10.31376/2410-0897-2019-1-39-147-155


7. Грицак Н.Р. Методика вивчення студентами-словесниками жанрової природи оповідання з урахуванням національної специфіки. Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 11 (40). С. 53–69. DOI: https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐11(40)‐53‐69


8. Грицак Н.Р. Професійний імідж майбутнього вчителя зарубіжної літератури: від навчання до практики. Освітологічний дискурс. Том. 35 № 4 (2021): С. 83–102. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.46


9. Грицак Н.Р. Сучасний стан формування компетентності жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутнього вчителя-філолога. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2021. Вип. 43. Том 1. С.241–247 DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-1-35


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси