Лабащук Оксана Василівна


Лабащук Оксана Василівна

Доктор філологічних наук, кандидат філологічних наук,

професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

Е-mail: lagoshnyak@ukr.net

Профіль Google Scholar
               ORCID
                 


Біографія

У 1991 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Отримала кваліфікацію «Філолог. Вчитель російської мови і літератури».


У 2001 році закінчила аспірантуру на кафедрі фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка.


У 2001 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська примовка: особливості побутування та функціонування» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.

У 2011 році вступила до докторантури на кафедру теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


У 2014 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила докторську дисертацію на тему «Оповіді матерів про вагітність і пологи та усна традиція: синтактика, семантика, прагматика» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика.


Працювала науковим працівником Тернопільського обласного краєзнавчого музею, далі – асистентом, а пізніше доцентом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.


З 2021 року є професором кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання.


У 2015 році працювала викладачем Академії технічно-гуманітарної в Бєльско-Бялій (Польща). Викладала курси «Граматика російської мови (Лексикологія. Морфеміка і словотвір. Синтаксис)», «Образ світу слов’ян в мові та культурі».

Є головним редактором наукового журналу Studia Methodologica (входить до наукометричної бази Index Copernicus).


Займається підготовкою молодих наукових кадрів. Під її керівництвом успішно захистилися чотири кандидатських дисертації з української літератури та порівняльного літературознавства (Т. Романко, С. Бартіш, О. Крушельницька, Г. Горішна). 


Є одним із організаторів та постійних учасників міжнародного (Польща, Чехія, Україна) інтеграційного наукового проекту для студентів, магістрантів та аспірантів «Школа відкритого розуму».


Дисципліни, що викладає 

Усна народна творчість.

Історія зарубіжної літератури та методика її викладання.

Методика наукових досліджень.


Стажування (підвищення кваліфікації)

1. Закордонне стажування в Інституті літературознавства і мовознавства Гуманітарного факультету Університету імені Яна Кохановського в Кельцах (25.08.2020–25.10.2020 р. 180 год.).

2. Наукове стажування за програмою ERASMUS+ на кафедрі україністики Вроцлавського університету (Польща (5.09.2022–9.09.2022 р. 30 год.).


Сфера наукових інтересів

Теорія літератури і фольклору, фольклористика, семіотика, культурна антропологія, наратологія, , методика викладання літературознавчих дисциплін.


Відзнаки

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка (2019 р.).


Грамота Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (2019 р.).


Основні публікації:

1. Лабащук О. Derkach H. Child in the natal narratives of modern ukrainian mothers: folkloric symbols and frequent motifs. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2020. Vol. 80. P. 69-96. SCOPUS, WoS.


2. Лабащук О., Harasym T. Autobiographical narratives about pregnancy experience: symbols, myths, interpretations. Studia methnologica Croatica. 2020. Vol. 32/1. P. 283-307. SCOPUS, WoS.


3. Лабащук О. Гроші у фольклорі. Розділ у колективній монографії. Homo economicus: dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka, pod red. O.Leszczaka. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2020. S. 171-182.


4. Лабащук О. В «Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер»: материнська і Божа опіка над сиротою. Спроба антропологічного прочитання // Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія / упорядники Л. К. Оляндер, О. В. Богданова, Ю. В. Громик, І. Ф. Штейнер. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 10,80 Мб.


5. Лабащук О. В Перспективи застосування методики наративного інтерв’ю для сучасних фольклористичних досліджень // Studia methodologica. Іssu 48. Kielce Ternopil, 2019. S.41-50.


6. Лабащук О.В. Перспективи застосування методики наративного інтерв’ю для сучасних фольклористичних досліджень. Studia methodologica. Іssu 48. Kielce Ternopil, 2019. S. 41-50.


7. Лабащук О.В. Актуальне дослідження про підготовку магістрів-філологів в європейських університетах. Studia methodologica. Іssu 48. Kielce Ternopil, 2019. S. 140-142.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси