Лановик Мар’яна Богданівна


Мар’яна Богданівна Лановик
Доктор філологічних наук,

професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчанняПрофіль Google Scholar

               ORCID
                Scopus
               Web of Science ResearcherID
Біографія

У 1989 р. закінчила з медаллю Тернопільську середню школу № 1 імені І.Франка. У 1994 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література, англійська мова». З 1994 по 1997 навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ. 25.11.1997 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча)” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. З 2003 по 2006 р. була докторантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 26.02.2007 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію „Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. З 2006 по 2007 – доцент, згодом професор кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ; з 2007 – професор кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства (перейменована на кафедру теорії і методики української і світової літератури). З 2001 до 2021 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при ТНПУ ім. В.Гнатюка; з 2010 по 2020 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федькова. З 2022 – професор кафедри української і зарубіжної літератур та методик їх навчання. Під керівництвом М.Лановик захищено 3 кандидатські дисертації. Упродовж наукової кар’єри викладала на факультеті філології та журналістики, факультеті іноземних мов та факультеті початкової освіти; розробила низку україномовних та англомовних курсів, серед яких: українська усна народна творчість, загальна теорія фольклору, антична література, історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст., історія літератури Великобританії (англ. мовою), історія літератури США (англ. мовою), теорія і практика перекладу (англ. мовою), основи наукових досліджень, теорія літератури, проблеми інтерпретації літературного твору, проблеми міжмистецької взаємодії, низку спецкурсів. На сьогодні є автором понад ста публікацій з історії і теорії літератури, фольклористики, перекладознавства, проблем міжкультурної та міжмистецької взаємодії; член редколегії наукового збірника «Питання літературознавства» (Категорія Б, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича).


Дисципліни, що викладає

Історія зарубіжної літератури (Антична)

Історія зарубіжної літератури доби модернізму

Теорія літератури

Порівняльне літературознавство

Парадигма «Захід – Схід» і проблеми мультикультуралізмув літературі

Література як простір міжкультурної комунікації

Методологічні парадигми сучасного літературознавства


Стажування (підвищення кваліфікації):

1. На кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (08.04.2019 – 13.05.2019).

2. У Запорізькому національному університеті European Values in Ukrainian Education: Challengers and Frontiers under Erasmus+ 599918-EPP-1-2018-UA-Eppjmo-Module Euvolia. European Values in Literary Arts. Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу (28.05.2021-29.05.2021).

3. У Запорізькому національному університеті «Політика пам’яті: європейський досвід для примирення в Україні»  в рамках міжнародного проекту Erasmus+ 620386- EPP-1-UA- Eppjmo-Module (9.12.2021).


Сфера наукових інтересів

Теорія літератури, фольклористика, перекладознавство, проблеми міжкультурної і міжмистецької взаємодії у літературі, літературознавча парадигматика


Нагороди і відзнаки

2003 р.

Почесна відзнака «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» Міністерства культури і мистецтв України (№ 480 від 26 травня 2003 р.).


2012 р.

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 


2014 р. 

Міжнародна літературна премію імені Миколи Гоголя «Тріумф» за книгу «Українська усна народна творчість».


2018 р. 

Подяка українського міжуніверситетського науково-дослідницького Шекспірівського центру за активну участь в організації та реалізації проекту «Дні Шекспіра в Україні 2018».


2019 р. 

Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, успіхи у виховній та навчальній роботі та з нагоди святкування 40-річчя факультету філології та журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка.


Подяка Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя за творчий пошук, високопрофесійну підготовку інформаційно-пізнавального квесту.


Подяка Запорізького національного університету за організацію та проведення на Тернопільщині низки культурно-освітніх заходів у рамках проекту «Дні Шекспіра в Україні 2019».


Подяка Запорізького національного університету та Українського міжуніверситетського навчально-наукового Шекспірівського центру за підготовку переможця Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса.


Грамота факультету філології та журналістики за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди Дня факультету.


2021 р.

Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за активну участь в організації та проведенні урочистостей з нагоди святкування 150 років від Дня народження академіка, патрона університету Володимира Гнатюка, 25 травня 2021 р.


Подяка Голови Тернопільської обласної ради з нагоди Дня працівників освіти, 2021 р.


Основні публікації (Монографії, підручники, посібники)

Історія української еміграції: Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. Київ: Вища школа, 1997. 520 с. (у співавторстві)


Лановик М. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах. Тернопіль: Економічна думка, 1998. 146 с.


Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. Тернопіль: Чарівниця, 1999. 512 с. (у співавторстві)


Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Навчальний посібник. Львів: Літопис, 2000. 614 с.


Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 410 с. (у співавторстві)


Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. Київ: Знання-Прес, 2001, 2003, 2004, 2005. 591 с.


Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: літературознавчі проекції. Монографія. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. 470 с.Основні публікації (за останні 5 років)


Лановик М., Лановик З. «Смеркання Заходу» Освальда Шпенґлера: провіденційна модель науки. Питання літературознавства, 2018.  № 98. С.7-22.


Лановик М., Лановик З. «Східні поеми» П.Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму. Слово і Час. 2019. № 8. С.57-75.


Лановик З.Б., Лановик М.Б., Ковалець Л.М. Угорські русини в дослідженнях Володимира Гнатюка: археологія пам’яті. Русин. 2020. № 59. С.176-196.


Лановик М., Лановик З. «Армія метафор» у науковому дискурсі. Питання літературознавства, 2020. № 101. С.64-87.


Лановик М., Лановик З. Модуси мовчання у поезії Ігоря Калинця. Два десятиліття від заснування Відділу української мови та літератури Філологічного факультету Університету ім. Бабеша-Бойої, м. Клуж-Напока. Ювілейний збірник. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Editura RCR Editorial București. 2020. С.216-234.


Лановик З., Лановик М. Дух творчості Лесі Українки як вирок для митця: досвід одного вірша. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 31: Проблеми інтерпретації тексту / упоряд. Т. Левчук. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. С.48-63.


Лановик М., Лановик З. Європеїзм наукового світогляду та громадсько-політичної діяльності Володимира Гнатюка. Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі: колективна монографія / упор. М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. С.5-20. (336 с.).


Лановик З.Б., Лановик М.Б.  Осмислення мультикультуралізму східноєвропейського простору у фольклорно-етнографічних працях Володимира Гнатюка про угорських русинів. Русин. 2022. №67. С.342-360.


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси