Лановик Зоряна Богданівна


Зоряна Богданівна Лановик

Доктор філологічних наук,

професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчанняПрофіль 
Google Scholar

               ORCID

                Scopus

                Web of Science ResearcherID 
Біографія

У 1989 р. закінчила з медаллю Тернопільську середню школу № 1 імені І.Франка. У 1994 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література, англійська мова». З 1994 по 1997 навчалася в аспірантурі при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства ТНПУ. 25.11.1997 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Творчість Остапа Тарнавського у двоколійному літературному процесі” зі спеціальності 10.01.01 – українська література. 1997-2003 рр. – асистент, а пізніше – доцент кафедри історії української літератури ТНПУ. З 2003 по 2006 р. була докторантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 27.02.2007 в Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію „Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу)” зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури. З 2006 – доцент, згодом професор кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства (перейменована на кафедру теорії і методики української і світової літератури). З 2008 до 2021 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при ТНПУ ім. В.Гнатюка; з 2010 до 2020 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федькова. З 2022 – професор кафедри української і зарубіжної літератур та методик їх навчання. Під керівництвом З.Лановик захищено 3 кандидатські дисертації. Упродовж наукової кар’єри викладала на факультеті філології та журналістики, факультеті іноземних мов. Розробила низку курсів, серед яких: українська усна народна творчість, історія української літератури першої пол.. ХІХ ст., історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст., історія зарубіжної літератури першої пол. ХХ ст., історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ – поч.. ХХІ ст., сучасна зарубіжна література, Біблія і світова література та ін. У рамках роботи Літньої школи при ТНПУ (2018) читала англомовний курс «Історія української літератури» для іноземних студентів. На сьогодні є автором понад ста публікацій з проблем історії та теорії літератури, біблійної герменевтики, історії літератури української діаспори, фольклористики; членом редколегії наукового збірника «Питання літературознавства» (Категорія Б, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича).


Дисципліни, що викладає

Історія зарубіжної літератури доби модернізму

Історія зарубіжної літератури ХХ – поч.ХХІ ст.

Сучасна зарубіжна література

Біблія і світова література


Стажування (підвищення кваліфікації):

1. На кафедрі української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (08.04.2019 – 13.05.2019).

2. У Запорізькому національному університеті European Values in Ukrainian Education: Challengers and Frontiers under Erasmus+ 599918-EPP-1-2018-UA-Eppjmo-Module Euvolia. European Values in Literary Arts. Ціннісний підхід у викладанні дисциплін гуманітарного циклу (28.05.2021-29.05.2021).

3. У Запорізькому національному університеті «Політика пам’яті: європейський досвід для примирення в Україні»  в рамках міжнародного проекту Erasmus+ 620386- EPP-1-UA- Eppjmo-Module (9.12.2021).


Сфера наукових зацікавлень

Теорія літератури, історія української і зарубіжної літератури, фольклористика, біблійна герменевтика, проблеми інтермедіальності


Нагороди і відзнаки

2003 р.

Почесна відзнака «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» Міністерства культури і мистецтв України (№ 481 від 26 травня 2003 р.)


2014 р. 

Міжнародна літературна премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» за книгу «Українська усна народна творчість».


2017 р. 

Грамота деканату філології та журналістики за високий професіоналізм та активну участь у громадському житті.


2018 р. 

Подяка українського міжуніверситетського науково-дослідницького Шекспірівського центру за активну участь в організації та реалізації проекту «Дні Шекспіра в Україні 2018».


2019 р. 

Грамота Тернопільської обласної ради за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, успіхи у виховній та навчальній роботі та з нагоди 40-річчя факультету філології і журналістики ТНПУ імені Володимира Гнатюка.


Подяка Центру науки Тернополя за популяризацію та відданість науці, а також участь у 7-х Наукових пікніках в м.Тернополі.


Подяка Запорізького національного університету за організацію та проведення на Тернопільщині низки культурно-освітніх заходів у рамках проекту «Дні Шекспіра в Україні 2019».


Грамота факультету філології та журналістики за сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди Дня факультету.


2021 р.

Грамота Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за підготовку переможця Обласного етапу літературного конкурсу, присвяченого 150-річчя з дня народження Володимира Гнатюка, 11 травня 2021 р.


Подяка ТНПУ імені Володимира Гнатюка за підготовку переможців Обласного літературного конкурсу, присвяченого 150-річчя з дня народження Володимира Гнатюка, 25 травня 2021 р.


Грамота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за активну участь в організації та проведенні урочистостей з нагоди святкування 150 років від Дня народження академіка, патрона університету Володимира Гнатюка, 25 травня 2021 р.


Подяка Голови Тернопільської обласної ради з нагоди Дня працівників освіти, 2021 р.


Основні публікації (Монографії, підручники, посібники)

Історія української еміграції: Навч. посібник / За ред. Б.Д.Лановика. Київ: Вища школа, 1997. 520 с. (у співавторстві)


Лановик З. Остап Тарнавський. Львів: Міссіонер, 1998. 178 с.


Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. Тернопіль: Чарівниця, 1999. 512 с. (у співавторстві)


Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. Навчальний посібник. Львів: Літопис, 2000. 614 с.


Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 410 с. (у співавторстві)


Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. Київ: Знання-Прес, 2001, 2003, 2004, 2005. 591 с.


Лановик З. Hermeneutica Sacra. Монографія. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. 587 с.


Основні публікації (за останні 5 років)

Лановик М., Лановик З. «Смеркання Заходу» Освальда Шпенґлера: провіденційна модель науки. Питання літературознавства, 2018.  № 98. С.7-22.


Лановик З. Джазова література: екзистенційні ритми епохи. Літератуно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії / за ред. Світлани Маценки. – Львів: В-во «Срібне слово», 2019. – С.89-116.


Лановик М., Лановик З. «Східні поеми» П.Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму. Слово і Час. 2019. № 8. С.57-75.


Лановик З.Б., Лановик М.Б., Ковалець Л.М. Угорські русини в дослідженнях Володимира Гнатюка: археологія пам’яті. Русин. 2020. № 59. С.176-196.


Лановик М., Лановик З. «Армія метафор» у науковому дискурсі. Питання літературознавства, 2020. № 101. С.64-87.


Лановик М., Лановик З. Модуси мовчання у поезії Ігоря Калинця. Два десятиліття від заснування Відділу української мови та літератури Філологічного факультету Університету ім. Бабеша-Бойої, м. Клуж-Напока. Ювілейний збірник. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Editura RCR Editorial București. 2020. С.216-234.


Лановик З. Література як труїзм або порятунок швидкоплинного. Задура Б.  Роки спокійного сонця: повість; пер. Василя Слапчука. Луцьк: Вежа-Друк. 2020. С.103-113.


Лановик З., Лановик М. Дух творчості Лесі Українки як вирок для митця: досвід одного вірша. Волинь філологічна: текст і контекст. Вип. 31: Проблеми інтерпретації тексту / упоряд. Т. Левчук. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. С.48-63.


Лановик М., Лановик З. Європеїзм наукового світогляду та громадсько-політичної діяльності Володимира Гнатюка. Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі: колективна монографія / упор. М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. С.5-20. (336 с.).


Лановик З.Б., Лановик М.Б.  Осмислення мультикультуралізму східноєвропейського простору у фольклорно-етнографічних працях Володимира Гнатюка про угорських русинів. Русин. 2022. №67. С.342-360.Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси