Палихата Елеонора Ярославівна


Палихата Елеонора Ярославівна


Професор кафедри кафедри української мови

та славістики,


доктор педагогічних наук, професор,


фахівець у галузі української лінгводидактикиe-mail: palykhata_e@tnpu.edu.ua


Профіль Google Scholar

               ORCID

               Research ID

              Research Gate


Досвід роботи: 53 р.Освіта

Чортківське педагогічне училище Тернопільської області, за спеціальністю викладання в початкових класах загальноосвітньої школи (1964–1968 рр.).

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В. П. Затонського. Присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови і літератури та звання вчителя середньої школи (1970–1975) рр.);

Тернопільський державний педагогічний інститут, 1992 рік. Присвоєно кваліфікацію учителя української мови і літератури.

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формирование русской диалогической речи учащихся начальных классов школ с украинским языком бучения», 1992 р.;

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи» 2005 р.

Упродовж 1968–1985 рр. працювала учителем у школах м. Тернополя й Тернопільської області.

З 1985 р. до 2023 р. – викладачем у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Сфери наукових інтересів
  • методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти;
  • методика вивчення риторики у старших класах ЗЗСО;
  • риторика і методика її навчання у педагогічних навчальних закладах вищої освіти.
Забезпечення дисциплін
  • методика навчання української мови у навчальних закладах різних рівнів освіти;
  • риторика.
Творчий доробок Е. Я. Палихати складає понад 200 наукових праць.

Наукові праці

1. Палихата Е.Я. Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи: монографія. Тернопіль: ТДПУ. 2002. 271 с.

2. Палихата Е.Я. Рідна мова. Уроки усного діалогічного спілкування. 5–9 класи. Матеріали факультативних занять з діалогічного мовлення. 8–9 класи: Книга для вчителя. Тернопіль: ТДПУ. 2002. 143 с.

3. Палихата Е.Я. Культура діалогічного мовленнєвого спілкування. 5–9 класи: Навчальний посібник для учнів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. 104 с.

4. Палихата Е.Я. Уроки рідної мови. Елементи практичної риторики. 10–11 класи: Книга для вчителя. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2002. 88 с.

5. Палихата Е.Я. Культура наукового і ділового мовлення. Посібник для студентів гуманітарних факультетів. Тернопіль: Орієнтир, 1998. 172 с.

6. Палихата Е.Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник для студентів. Тернопіль: Вектор, 2009. 318 с.

7. Палихата Е. Я. Риторика. Короткий словник термінів: для учнів старшої школи, студентів ВНЗ. Тернопіль: Вектор, 2016. 80 с.

8. Палихата Е. Я. Уроки української мови: класифікація, типи, структура. Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 100 с.

9. Палихата Е. Я. Дидактичний текст у методиці навчання української мови: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2018. 207 с.

10. Палихата Е. Я. Методика навчання української мови. Практикум: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2019. 300 с.

11. Палихата Е. Я. Основи естетичної культури діалогічного спілкування: Монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. 184 с.

12. Палихата Е. Я. Основи діалогічного спілкування: навчально-методичний посібник. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2021. 168 с.

13. Палихата Е.Я. Співвідношення системи вправ з етапами уроку вивчення нового матеріалу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2007. № 5. С. 69–73.

14. Палихата Е. Я. Збагачення діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів фразеологічними одиницями української мови з антонімічною семантикою. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2011. №2. С. 112–121.

15. Палихата Е.Я. Формування діалогічного мовлення учнів третього року навчання в основній школі. Рідна мова. (Польща, Валч). 2016. № 25. С. 64–73.

16. Палихата Е. Я. Системність у вивченні сполучника в середній школі. Пріоритети філологічної освіти. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 5. 2017. С. 35–40.

17. Палихата Е. Я. Навчальний курс «Риторика» на факультеті філології та журналістики у педагогічному вищому навчальному закладі: Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому начальному закладі: монографія / за ред. В.Я. Мельничайка, Л.В. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017 С. 107–122; С. 374–390.

18. Палихата Е. Я.  Риторика. Програма навчальної дисципліни підготовки магістра / Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому начальному закладі: монографія / за ред. В.Я. Мельничайка, Л.В. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. С. 362–373.

19. Палихата Е. Я. Риторичні аспекти вивчення української мови в загальноосвітній школі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2018. № 1. С. 128–134.

20. Палихата Е. Я. Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : педагогіка. 2019. № 1. С. 110–118.

21. Релігійні мотиви в романі Уласа Самчука «Волинь». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: / за ред. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ, 2020. Вип. 52. С. 57–61.

22. Палихата Е. Я. Поурочна риторизація навчального процесу з української мови в умовах загальноосвітньої школи / Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики: монографія / за ред. Е. Я. Палихати, О. І. Петришиної. Тернопіль: Підручники і посібники, 2021. С. 247–262.

23. Mariana Sokol, Olga Petryshyna, Volodymyr Misko, Tetiana Mykolenko, Eleonora Palykhata, Lilia Shtafirna Written Network Communication: Communicative Needs and Ambiguity of Interpretations. International Journal of Higher Education. Vol. 10, № 5; 2021. P. 10–17. https://www.sciedupress.com

24. Petryshyna O., Mykolenko T., Sokol M., Palykhata E., Misko V., Hapon L., Orlova O. Aspectos linguodidacticos de estudar a retórica por estudantes do ensino medio. Laplage Em Revista. 2021. V. 7 (3D): Sept./ Dec. P. 174–181.URL: https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731283p.174-181.

25. Палихата Е. Я. Традиційна та інтерактивна методологія векторизації засвоєння синтаксично-пунктуаційних норм в умовах основної школи. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2022. Вип. 2’22. С. 67–73.

26. Палихата Елеонора Відображення космогонічної картини світу у фразеологічних одиницях української мови. VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція. Modern problems of science, education and society» 14–16 серпня 2023 року м. Київ.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси