Решетуха Тетяна Василівна 

unnamed1.jpg
кандидат наук із соціальних комунікацій,

доцент кафедри журналістики


Адреса робочої електронної пошти

Профілі

Освіта та науково-педагогічна діяльність

Закінчила факультет економіки і управління Тернопільського інституту народного господарства (1992); з відзнакою філологічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка (1996); аспірантуру Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Теорія та історія видавничої справи та редагування» (2011).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Видавнича справа Тернопілля кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (на матеріалі українськомовних видань)» в спеціалізовані вченій раді Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вчене звання доцента присвоєно 2021 р.

У вищій школі – з 2006 року. Працювала на кафедрі видавничої справи і редагування Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола Тернопільської міської ради. З 2012 року – на кафедрі журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, МОН України.

Професійний розвиток

Стажування на кафедрі реклами та зв’язків з громадськістю Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)  з 22 грудня 2014 року по 20 лютого 2015 року.

Стажування з курсу «Технології дистанційного онлайн-навчання» (1 кредит ECTS), Центр дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка, січень 2015 р. Сертифікат.

Міжнародне наукове Akademia Techniczno-Humanistyc z-na w Bielsku-Bialej (16.04.2018–20.04.2018 р., м. Бєльско-Бяла, Польща, 30 год.). Тема стажування: «Академічна доброчесність». Сертифікат.

Міжнародне стажування  – проект «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», реалізований Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (вересень 2019 р. – 2022 р.), 180 год. Сертифікат.

ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарни й університет імені академіка Степана Дем’янчука” (м. Рівне) стажування на кафедрі соціальних комунікацій   з 16.03. 2020 р. до 05.06.2020 р. Свідоцтво № 2 від 05.06.2020 р. 180 год.

Міжнародне наукове стажування у Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UJK (25.08.2020-25.10.2020, м. Кельце, Польща). 180 год. Сертифікат.
Онлайн-курс «У фокусі – Крим», реалізований за підтримки Європейської федерації журналістів та в партнерстві з профільними факультетами / кафедрами журналістики провідних українських вищих навчальних закладів, 30 год. / 1 кр. ЄКТС, листопад-грудень 2021 р. Сертифікат. листопад-грудень 2021 р. 

Навчальний курс «Журналістика в умовах воєнного часу» у межах проекту «Підвищення якості підготовки молодих журналістів в Україні» (12 годин) травень - червень 2022, Асоціація міжнародних питань, Чеська Республіка, Сертифікат

Міжнародна стажування «Digital Future: Blended Learning”, (180 годин), 15 квітня – 27 червня 2021 року, “Free Press for Eastern Europe”. Чеська республіка Сертифікат.

Професійне стажування та підвищення кваліфікації викладача журналістики за спеціальною партнерською програмою «Академія з прав людини для викладачів та викладачок журналістики». (180 годин) 16 лютого – 27 серпня 2021 року, Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, Центр прав людини “Zmina”, ПРООН в Україні, проєкт “Права людини для України”. Київ. Сертифікат.

Міжнародне стажування “Digital Future: Blended Learning”. (180 годин). 4 травня - 10 червня 2022 року. DAAD German Academic Exchange Service DigIn.Net 2 Project. Kothen-Kyiv-Odesa-Ternopil. Сертифікат

Постійна участь у вебінарах тренінгам, майстеркласах, які проводять Академія Української преси, Інститут масової інформації, Національна Спілка журналістів України, інші журналістські організації. 

Наукова, методична та громадська діяльність

Сфера наукових інтересів: медіаосвіта, медіабезпека, історія видавничої справи, дитяче читання.

Член групи забезпечення освітньої програми 061 «Журналістика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Авторка понад ста наукових, методичних та навчальних публікацій, у т. ч. статей у наукометричних базах Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, навчальних видань для початкової школи з грифом Міністерства освіти і науки України, учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Науково-дослідні теми

2017-2022 рр. – учасник колективної наукової теми 6.030200 «Тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ»; керівник д.філол.н., проф. Н. М. Поплавська.

Вибрані статті у фахових закордонних виданнях

1. Labashchuk O. Reshetukca T., Derkach H. Child in the natal narratives of modern ukrainian mothers: folkloric symbols and frequent motifs. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 2020. Vol. 80. P. 69-96. DOI: 10.7592/FEJF2020.80.ukraine Scopus, Web of Science.

2. Labashchuk O. Reshetukca T., Harasym T. Autobiographical narratives about pregnancy experience: symbols, myths, interpretations. Studia ethnologica Croatica. 2020. Vol. 32/1. P. 283-307. DOI: 10.17234/SEC.32.10 Scopus, Web of Science.

3. Labashchuk О., Reshetukha Т., Derkach H., Kushnir O., Hrytsak N. COVID-19 Vaccination and Ukrainians: Myths, Memes and Narratives. Český lid. 2022. Issue 4, Vol. 109. Р. 463-486. DOI: 10.21104/CL.2022.4.04 Scopus
Вибрані статті у інших закордонних виданнях 

4. Yordan H., Derkach H. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017. Media poczatku XXI wieku. Logistyka i administrowanie w mediach. Zarzadzanie Big Data / red. naukowy Agata Opolska-Bielanska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019, S. 43–51. (закордонне наукове видання)

5. Решетуха Т. Інфографіка як засіб візуалізації економічної інформації у сучасному інфомедійному тексті. Homo economicus: dyskurs o ekonomicznych wartościach współczesnego człowieka / pod red. O. Leszczaka. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2020. S. 193-204. (закордонна колективна монографія).

Вибрані статті у фахових українських виданнях

1. Видавнича справа на Тернопіллі наприкінці ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми. Наукові записки Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. 2009. Т. 37. С. 91–98.

2. Українські видання Тернопільщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: становлення та функціонално-типологічна характеристика. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. ін-тут пресознавства. Л., 2010. Вип. 2(18). С. 16–28.

3. Видавнича діяльність викладачів Української гімназії імені Франца-Йосипа І в Тернополі. Теле- та радіожурналістика. 2010. Вип. 9. Ч. 1. С. 77–83.

4. Внесок греко-католицького духівництва у становлення видавничої справи Тернопілля на межі ХІХ і ХХ століть (на прикладі видавничої діяльності греко-католицького священика, отця Ле-ва Джулинського). Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам'яті професора Ярослава Дашкевича (1926–2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. С. 424–431.

5. Проблема формування базових компетентностей майбутнього журналіста в процесі вивчення дисциліни «Медіабезпека». Вісник Львівського університету. Серія журналістика : збірник наукових праць. Випуск 42. Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2017. С. 69–75.

6. Решетуха Т. В., Йордан Г. М. Книжковий ринок України 2015–2017 років. Квалілогія книги. 2018. № 1 (33). C. 33-42.

7. Решетуха Т. Українські періодичні видання Тернопілля доби національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років. Український інформаційний простір. 2019. №3. С. 118–132. (фахове видання) Index Copernicus

8. Решетуха Т., Борсук Н. Реформа місцевого самоврядування й децентралізація влади в регіональному медіа дискурсі. Держава і регіони. Серія : Соціальні   комунікації. 2020. № 2(42). С. 62–69.

9. Кушнір О., Решетуха Т. Ідентифікація фейків в контексті формування критичного мислення майбутніх педагогів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2021. № 1. С. 138-145.

10. Кушнір О. В., Решетуха Т. В. Технології навчання ідентифікації фейків у курсі «Інфомедійна грамотність». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2022. № 1. С. 154-164. Google Scholar, Index Copernicus).

11. Решетуха Т. В., Кушнір О. В. Інфографіка як засіб візуалізації у регіональній друкованій пресі (за матеріалами тернопільських видань). Український інформаційний простір. 2022. № 2 (10). С. 250–267.

Вибрані навчальні посібники для початкової школи з грифом МОН
 • Сонячні вітрила. Книга для читання. 1 клас. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2020. 144 с.
 • Сонячні вітрила. Книга для читання. 2 клас. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2019. 144 с.
 • Сонячні вітрила. Книга для читання. 3 клас. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2020. 152 с.
 • Сонячні вітрила. Книга для читання. 4 клас. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2021. 160 с.
 • Золоті хвилинки. Щоденні 5: навчальний посібник для учнів 2 класу. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2020. Частина 1, 96 с. Частина 2, 96 с.
 • Золоті хвилинки. Щоденні 5: навчальний посібник для учнів 3 класу. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2021. Частина 1, 96 с. Частина 2, 96 с.
 • Золоті хвилинки. Щоденні 5: навчальний посібник для учнів 4 класу. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2022. Частина 1, 96 с. Частина 2, 96 с.
Забезпечення дисциплін
 • «Медійні наративи ХХІ століття» (4 курс аспіранти) 
 • «Теорія та історія соціальних комунікацій» (1 курс магістри) 
 • «Журналістський фах: Радіовиробництво та радіорежесура» (4 курс бакалаври) 
 • «Екстремальна журналістика» (4 курс бакалаври) 
 • «Міжнародна журналістика» (3 курс бакалаври) 
 • «Медіаконтент» (3 курс бакалаври) 
 • «Журналістський фах: Газетно-журнальне виробництво і видавнича діяльність» 
 • «Медіабезпека» (2 курс бакалаври) 
Відзнаки і нагороди
 • грамоти ТНПУ ім. В. Гнатюка (2019, 2020);
 • подяка від Програма розвитку ООН в Україні, проєкт «Права людини для України» (2021)
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси