Савчин Тетяна Олександрівна

Савчин Тетяна Олександрівна
Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови та славістики
Профілі
Досвід роботи
  • Досвід роботи – 31 рік, досвід науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 21 рік.
Освіта
  • Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка у 1996 р. за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація спеціаліста «учитель української мови та літератури». 
  • Кандидат філологічних  наук з 2000р. Дисертацію захистила у січні  2000 року в Спеціалізованій Раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.
Професійна та громадська активність
  • Член журі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.
  • Рішенням Національної комісії зі стандартів державної мови від 28.07.2021 року затверджена екзаменатором, що проводить іспит на рівень володіння державною мовою.
Сфери наукових інтересів

Лексикологія, діалектологія, соціолінгвістика.

Забезпечення дисциплін
  • «Українська мова за професійним спрямуванням» 
  • «Орфографічний практикум»
  • «Соціолінгвістична практика»
Наукові праці:

Монографії

Сонети Дмитра Павличка. Поетика жанру: монографія. Київ: Знання, 2020.

Посібники

1. Мова за професійним спрямуванням. Робочий зошит-практикум та методичні рекомендації (для студентів ІІІ курсу всіх напрямків підготовки. Тернопіль : ТНТУ, 2020.

2. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035 «Філологія» та 014 «Середня освіта» (французька, англійська мови).  Сокол М., Косович О. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.

3. Навчально-методичний посібник Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство. Тернопіль, 2004.

Статті

1. «Білі Сонети» Дмитра Павличка: новаторство форми. Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство №44 - Тернопіль, 2017. - С.159-166.

2. Огляд публікацій міжнародного збірника наукових праць «Україна – Європа – Світ» (До першого десятиліття заснування) суспільстві. Міжнародний збірник наукових праць «Україна, Європа, Світ». Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип.21.- Тернопіль, 2018. - С.111-114.

3.Кліше в українській мові. Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство Вип.І (29). Тернопіль, 2018. - С.66-70.

4. IvanV. Tsidylo, HrihoriiV. Tereshchuk, SerhiyV. Kozibroda, SvitlanaV. Kravets, TetianaO. Savchyn, IrynaM. NaumukandDarjaA. Kassim. Metodology of designing computer ontology of subject discipline by future techers-engineers. Kiv, A.E., Soloviev V. N. (Eds.): Cloud Tehnologies in Education . Proceedings of the  6th Workshop CTE 2018, Kryvyi Rih, Ukraine, Desember 21, 2018, CEUR-WS.org.online, Pages 217-231.

5.Феномен білінгвізму у сучасному суспільстві. Міжнародний збірник наукових праць «Україна, Європа, Світ». Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип.17.Тернопіль, 2019. - С.143-150.

6.Falfushynska H.I., Horyn O. I., Poznansky D. V., Osadchuk  D. V.,Savchyn T.O., Krytskyi  T.I., Merva L.S., Hrabra S.Z. Oxidative stress and thiols depletion impair tibia fracture healing in young men with type 2 diabetes. Ukrainian Biochemical journal  Open Access Volume 91, Issue 6, November-Desember 2019, Pages 67-78.

7.Comparison of antidiabetic effects of P. Sonchifolia, C. Roseus and M. Charantia extracts and green Synthetized ZNO nanoparticles towards common carp model: In Vitro study. Horyn, O., Hrabra, S., Savchyn, T., Buyak, B., Falfushynska, H. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.1, 2019, Pages 117-124, 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2019; Albena; Bulgaria; 30 June 2019 through 6 July 2019; Code 150492

8. Мовні кліше і мовні штампи у контексті сучасної української мови. Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя. Тернопіль, 12-13 грудня 2019.

9. Українізація іншомовних слів. Матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя. Тернопіль, 12-13 грудня 2019.

10. Вживання сленгу у медійному просторі. Матеріали VIІI міжнародної науково-технічної конференції ТНТУ імені Івана Пулюя. Тернопіль, 12-13 грудня 2019.

11. Сленг як засіб комунікації у молодіжному середовищі. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (з міжнародною участю) «Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі». Тернопіль, 6 листопада 2020 року.

12. Галицькі діалекти у творчості Юрія Винничука. Міжнародна наукова конференція «Українська словесність у полікультурно-освітньому просторі сьогодення. Одеса, 23-24 вересня 2021року.

13.   Цифрові комунікації у викладанні української мови за професійним спрямуванням. «Інформаційні технології в професійній діяльності»: Матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної  конференції. Рівне: РВВ РДГУ, 1 листопада 2021 року.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси