Синоруб Галина Петрівна 
Синоруб Галина Петрівна


кандидат наук із соціальних комунікацій,


доцент кафедри журналістики ТНПУ
Адреса робочої електронної пошти

sunoryb@tnpu.edu.uaПрофілі
  
Освіта та науково-педагогічна діяльність

У 1998 р. закінчила психологічний факультет Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, отримала диплом з відзнакою спеціаліста з практичної психології. У 2006 р. здобула кваліфікацію магістра психології, викладача психологічних дисциплін у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

З 2005 року працювала практичним психологом, викладачем психологічних дисциплін у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола (м. Тернопіль). У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію “Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) зі спеціальності 27.00.01. (теорія та історія соціальних комунікацій) у спеціалізованій вченій раді Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У вищій школі з 2011 року. Працювала викладачем кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 2019 році до сьогодні – доцент кафедри журналістики ТНПУ.

З 2015 по 2019 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету філології і журналістики ТНПУ.

З 2020 р. – голова комісії із внутрішнього забезпечення якості освіти факультету філології і журналістики ТНПУ.

Лекторка програм підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у державному закладі післядипломної освіти “Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації” та для працівників освіти “Центру післядипломної освіти ТНПУ”.

Професійний розвиток
 • 2006-2007 рр. – підвищення кваліфікації у м. Івано-Франківську за 170-годинною навчальною програмою для викладачів ВНЗ при Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи з курсу “Аналітична інтерпретація символів”.
 • 2012-2015 рр. – учасниця міжнародного проєкту Темпус IV “Кросмедіа і якісний журналізм” за підтримки Університету Пассау (м. Пассау, Німеччина) та Університету “Лючія Блага” (м. Сібіу, Румунія).
 • 2018-2019 рр. – закордонне сертифіковане стажування: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (м. Варшава, Польща).
 • 2019 р. – підвищення кваліфікації  на кафедрі журналістики ПВНЗ “Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем'янчука”, м. Рівне.
 • 2019-2020 рр. – міжнародне стажування викладача / викладачки журналістики на досвіді європейського мовника за темою “Bvbm as the representative of citizen media interests in Germany. The issue of the experience implementation in Ukraine”. Bundesvorsitzender y Bundesvorsitzender  des Bundesverbandes Bürgermedien in Deutschland.
 • 2019-2020 рр. – професійне стажування та підвищення кваліфікації за спеціальною партнерською програмою “Академія з прав людини для журналістів та журналісток”. Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Комісія з журналістської етики, Центр прав людини ZMINA, Програма розвитку ООН в Україні, Міністерство закордонних справ Данії.
 • 2019 р. – до сьогодні – учасниця міжнародного проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”, IREX (Рада міжнародних досліджень та обмінів) за підтримки Посольства США та Посольства Великої Британії в Україні, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси).
 • 2020 р. – підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у “світі після”, ЕдКемп Україна, МОН. 
 • 2020 р. – учасниця онлайн-інтенсиву з цифрової комунікації, Media Boost Американський дім, Digital Communication Network.
 • 2021 р. – підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів. KNU Teach Week. UGEN, НМЦОНП, відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка. За підтримки SoftServe, Райф, GlobalLogic “МЕТРО Кеш енд Кері Україна”.
 • 2021-2022 рр. – учасниця міжнародного проєкту “Використання даних у боротьбі проти маніпуляцій та дезінформації”, “Підвищення якості навчання молодих журналістів в Україні”. Чеська громадська організація Асоціація з міжнародних питань (AMO) у співпраці з “Інтерньюз-Україна” та Texty.org.ua.
 • 2022 р. – підвищення кваліфікації в межах освітнього табору “Академія приватності”, що реалізовується ГО “Privacy HUB” за підтримки Європейською Союзу, Міжнародного Фонду “Відродження”, проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні” (Проєкт підтримки Дія), Програма розвитку ООН в Україні реалізується за фінансуванням Швеції та сприяння Міністерства освіти і науки України.
 • 2022 р. – міжнародне стажування “Digital Future: Blended Learning”. DAAD German Academic Exchange Service DigIn.Net 2 Project. Kothen-Kyiv-Odesa-Ternopil. 

Сфера наукових інтересів

Тенденції розвитку медіаіндустрії в Україні, психологічні особливості медіаспоживання та інформаційної стійкості в умовах війни, розвиток нових медіа та особливості поділу онлайн-аудиторії, конфліктне наповнення медіатекстів, медіакомунікація, шляхи вдосконалення навчального процесу та підготовки майбутніх журналістів.

Викладає дисципліни: «Соціологія масової комунікації», «Соціологія громадської думки», «Журналістський фах: інтернет-журналістика», «Західноєвропейські комунікаційні системи», «Медіапсихологія», «Спеціалізація: інтернет», «Медіаконфліктологія»

Основні публікації

Статті у міжнародних реферованих виданнях та у визнаних МОН України наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science Core Collection)
1. Halyna P. Synorub, Iryna M. Nestayko, Inna V. Poplavska, OlesiaYa. Medynska, Nataliia M. Poplavska  Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school. Information Technologies and Learning Tools. Theory, Method sand Practice of Using ICT in Education. 2019. Vol 70. No 2. S. 257-270. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v70i2.2762 

2. Halyna P. Synorub, Olesia Ya. Medynska, Anatolii V. Vykhrushch, Solomiia I. Hnatyshyn, Anatolii O. Klymenko, Tetiana I. Horpinich. Development of information culture of students of humanitarian specialities. Information Technologies and Learning Tools. 2019, Vol 72, № 4. S. 152-167. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2922 

3. Halyna Synorub, Nataliya Poplavska, Hanna Yordan, Olesia Medynska, Oksana Kushnir, Nataliya Dragan-Ivanets. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists. Journal of Curriculum and Teaching. Vol 11, No 1 (2022). P. 273-285. DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p273 

4. Halyna P Synorub, Olesia Ya Medynska, Iryna M Nestayko, Oksana V Kushnir, Solomiia I Hnatyshyn, Lesia I Bilovus, Larysa Ya Fedoniuk. Journal of Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960). Vol. 75, No 6 (2022), P. 1781-1788. DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202207131  
 
Монографії

1. Синоруб Г. П. Виклики сучасної української аудиторії: візуальний контент у кросмедійній історії. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. Jazyk: kolektivní monografie věnovaná 20. Výročí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno, 2015. S.513-521.

2. Синоруб Г. П. Трансформаційні процеси в сучасній медіаіндустрії як шлях до якісної журналістики. Кросмедіа: контент, технології, перспективи за заг.ред.д.н.із соц.ком. В. Е. Шевченко. ІЖ КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С.23-33.

3. Синоруб Г. П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальної комунікації (контекст формування поведінки аудиторії). Тернопіль: видавництво ТНПУ, 2016. 200 с.

4. Synorub H., Dragan-Ivanets N. Youtube streaming as an interactive presentation of student's projects (as an example of the subject "specialization: internet, TV"). Role of science and education for sustainable development: monograph 44. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2021. P. 570-575.

Посібники

1. Poplavska N., Sadivnichyj V., Dashchenko N., Synorub G. Jurnalismul online. Crossmedia. Un ghid pentru studentii specializarilor de jurnalism; editiri: I. N.  Cretu, M. Guzun, L. Vasylyk. – Bonn – Sibiu: Schiller Publishing House, 2015. S. 58-65.

2. Поплавська Н., Садівничий В., Дащенко Н., Синоруб Г., Яненко Я. Онлайн-журналістика. Підручник з крос-медіа.  Видавці: І. Н. Крецу, М. Гузун, Л. Василик. Bonn – Sibiu: Schiller Publishing House, 2015. С. 60-67.

3. Конструктор вправ. Онлайн-посібник з медіаграмотності для викладачів журналістики. Збірник практичних завдань з інфомедійної грамотності, інтегрованої до фахової підготовки студентів-журналістів (у співавторстві). Відп. ред. та упоряд. Будівська Г., Дуцик Д., Тараненко О. Київ: IREX, 2022. URL: https://e-courses.jta.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/LD-E_CJ_podcast-1.pdf 

Навчально-методичні матеріали

1. Синоруб Г. П., Поплавська Н. М. Аналітична журналістика. Навчально-методичний комплекс. Тернопіль: видавництво ТНПУ, 2012. 66 с.

2. Синоруб Г. П. Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л, Препрес (підготовка до друку), додрукарська обробка; Аудіопродукція (Adobe Audition); Кросмедіа: управління активами, управління розробкою, випуском і збутом продукту (маркетинг); Виробничі процеси і ньюдеск (Woodwing); Адміністративне та оперативне планування виробництва; Управління часом, редакцією та персоналом. Крос-медіа та якісна журналістика. Зміст модулів базової навчальної програми CuQ (проєкт). Суми: СДУ, 2014. С. 30-31, 34-35, 40-51.

3. Синоруб Г. П., Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л, А. Турчин А. І., Поплавська І. В.   Свобода в медіа: програма літньої школи в рамках проекту Темпус IV «Крос-медіа і якісна журналістика»; Тернопіль: ТНПУ, 2014.

4. Синоруб Г. П., Мединська О. Я., Шендеровський К. С.  Права людини та людина в інституції: медіафокус на реалізацію соціальних прав людини. Права людини та мас-медіа в Україні: збірник конспектів лекцій. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. Ч. 2. С. 204-223.

5. Синоруб Г. П., Мединська О. Я. Цифрові права в Україні як медіатема. Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 3: збірник конспектів лекцій. Авт. кол. за ред. Виртосу І., Шендеровського. К. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021, С.340-345.

6. Синоруб Г. П., Буяк Б. Б., Дащенко Н. Л., Йордан Г. М. Сертифікована навчальна програма “Інфомедійна грамотність”, розроблена в рамках проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”, який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтрим ки Посольств США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією Української преси.

7. Розробка онлайн-лекцій: “Шляхи формування критичного мислення”, “Актуальні проблеми інфомедійної грамотності”, “Ефективна комунікація та управління конфліктами в умовах впровадження змін”, “Інформаційна стійкість та відповідальне медіаспоживання в період війни”   для працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування в рамках спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації (Тернопільський регіональний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій) та для працівників освіти в рамках підвищення кваліфікації (Центр післядипломної освіти ТНПУ).

8. Синоруб Г. П., Біла Н. В. Програми навчального курсу для онлайн-медіашколи “В ЕТЕРІ” (авторський проєкт) 2021-2023рр. URL: https://cutt.ly/YTwcSPv 

9. Синоруб Г., Савелюк Н. Навчальна програма ЗКППК „Психологічна безпека і відповідальне медіаспоживання в умовах невизначеності” для підвищення кваліфікації державних службовців категорій „Б” і „В” та посадових осіб органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, 2023р. URL: http://surl.li/eyenl 

Вибрані статті та матеріали конференцій

1. Синоруб Г. П. Соціально-психологічний тренінг як метод подолання конфліктних ситуацій у журналістській діяльності. Теле- та радіожурналістика. Збірник наукових праць. Львівський національний університет ім. І Франка. Львів, 2010. № 9. Ч.1. С. 247-252. 

2. Синоруб Г. П. Особливості поділу медіа-аудиторії: комунікаційно-психологічний аспект. Теле-та радіожурналістика: збірник наукових праць. ЛНУ ім. І. Франка. Вип. 12. 2013. С. 239-243.

3. Синоруб Г. П., Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л, Турчин А. І. Громадянський спротив в українському медійному дискурсі: динаміка та аспекти висвітлення. Freedom of the media – Freedom through media?: Global journalism research series. Vol. 4; series editors: O. Hahn, R. Schroeder. 2014. Bonn – Sibiu. P. 101-109.

4. H. Synorub Storytelling in environment of media: particular qualities of development. International Scientific and Practical Conference “World Science” № 8(24), Vol.2, August 2017. С.32–35.

5. Синоруб Г. П. Логіко-структурний аналіз конфлікту в мас-медіа. Evropský politický a právní diskurz Eviden ní  íslo: MK R E 22311. Vydavatel: Berostav družstvo, Svazek 44. vydání 2017, Praha 4. Nusle. С.166-176.

6. Синоруб Г. П., Мединська О. Я. Мова ворожнечі у виборчому дискурсі (за матеріалами онлайн-видань “Українська правда”, “Дзеркало тижня”, “Вільне життя плюс” та інформаційного агентства “Рубрика”. Наукові записки. Сер.: Мовознавство. 2018. №2 (30). С. 55-62.

7. Synorub H., Medynska O. Hate speech in the internet discourse. Media poczatku XXI wieku. Logistyka i administrowanie w mediach. Zarzadzanie Big Data. red. naukowy Agata Opolska-Bielanska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019. S. 37-43.

8. Синоруб Г. П. Мобільні технології та сучасний медіатекст. Вісник Львівського університету. Серія журналістика: Збірник наукових праць. Львiвський національний університет iменi Iвана Франка. 2019. Випуск 46. С. 273-280.

9. Синоруб Г. П., Мединська О. Я., Прокопенко Н. М.. Громадянські медіа в Україні: погляд студентської молоді. Актуальні проблеми медіапростору: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). Київ: Інститут журналістики, 2020.С. 156–169.

10. Синоруб Г. П. Асинхронна комунікація в процесі дистанційного навчання: переваги і недоліки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). Тернопіль: ТНПУ, 2020. С. 68-70.

11. Синоруб Г. П., Драган-Іванець Н. В. Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни “Спеціалізація: інтернет, телебачення”). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2020. № 1. С. 175-181.

12. Синоруб Г. П., Драган-Іванець Н. В. Навчальне відео як творчий проєкт студентів-журналістів в умовах дистанційного навчання (на прикладі дисципліни “Спеціалізація: інтернет, телебачення”). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2021.  № 2. C. 137–144.

13. Синоруб Г. П., Йордан Г. М. Формування критичного мислення в майбутніх медійників (на прикладі бінарного онлайн-заняття з дисциплін “Журналістський фах: інтернет-журналістика” та “Журналістський фах: фотожурналістика”). Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти: збірник статей. Київ: Академія української преси: Центр Вільної преси, 2021. С. 167-172.

14. Синоруб Г. П.,  Мединська О. Я. Права людини та цифрова трансформація. Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С. 192-196.

15. Синоруб Г. П., Синоруб М. В. Аудиторія цифрових медіа: способи залучення.  Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року).Тернопіль: ТНПУ, 2021. С. 71–73.

16. Синоруб Г. П., Драган-Іванець Н. В. Реалізація студентського волонтерського проєкту під час вивчення дисципліни “Спеціалізація: інтернет, телебачення”. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022).Тернопіль: ТНПУ, 2022. C. 171–175.

17. Синоруб Г. П., Йордан Г. М.,  Мединська О. Я., Особа Н. М. Механізми формування інфомедійної грамотності у студентів педагогічних спеціальностей. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ, 2022. № 1. С. 106-115. 

18. Синоруб Г. П. Інформаційно-психологічні операції в соціальних медіа: методи впровадження. Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки: матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). Тернопіль: ТНПУ, 2022. С. 109-115.

19. Синоруб Г. П., Дащенко Н. Л. Богдан Лепкий у сучасному новинному інтернет-дискурсі Тернополя. “Колисав мою колиску вітер рідного Поділля”: творчий феномен Богдана Лепкого” (до 150-річчя від дня народження українського митця): матеріали міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). Тернопіль: ТНПУ, 2022. С. 127-130.

20. Синоруб Г. П., Біла Н. В., Дащенко Н. Л.  Формування навичок публічного мовлення студентів-журналістів. Вісник науки та освіти. (Серія “Філологія”, Серія “Педагогіка”, Серія “Соціологія”, Серія “Культура і мистецтво”, Серія “Історія та археологія”). Випуск N 1(7).Київ. 2023, с.334-351.

Відзнаки і нагороди

1. Подяка від ГО «Молодіжне об'єднання “Файне місто” (2017 р.).

2. Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (2018 р.).

3. Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

4. Грамота Тернопільської обласної ради (2019 р., 2021р.).

5. Подяка Тернопільської міської ради (2020 р.).

6. Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015 р., 2017 р., 2018 р., 2020 р.).

7. Подяка благодійного фонду MagneticOne.org (2020 р.).
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси