Скуратко Тетяна Миколаївна

Скуратко Тетяна МиколаївнаКандидат філологічних наук,


доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

E-mail   tanyabidov@gmail.com


Профіль Google Scholar
               ORCID
            


Біографія

Закінчила з відзнакою Чортківське обласне педагогічне училище імені О. Барвінського (2004) за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної мови початкових класів.


У 2007 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти.

 Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури, німецької мови і зарубіжної літератури.


2007 – 2008 рр. – кореспондент газети «Четверта влада». 


У 1012 р. успішно закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію «Жанрова структура поем Івана Драча» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.


З 2016 р. – академік Академії соціального управління.


З 2017  р. – член НШТ.


Є автором і співавтором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.


Дисципліни, що викладає 

Давня українська література

Виразне читання

Літературний стиль

Історія української літератури ІІ половини ХХ століття 

Українська література в еміграції

Актуальні проблеми інтерпретації історії української літератури

Методика навчання літературного читання

Розвиток жанру поеми в українській літературі  ХІХ-ХХ ст.

Стажування (підвищення кваліфікації)

На кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2018).


Сфера наукових інтересів

Давня українська література, міфологія, історія української літератури ХХ століття, новітня українська поема, творчість митців-шістдесятників, література української діаспори.


Відзнаки

Грамоти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2015, 2018, 2019, 2021).


Грамоти обласного управління освіти Тернопільської області (2013).


Основні публікації

1. Скуратко Т. М. Наратив поетичної драматургії Івана Драча. Наукові записки ТНПУ. Серія: Літературознавство. Вип. 49, 2019.  С. 92-103.


2. Скуратко Т. М. Колажність як драмотворчий елемент в поемах Івана Драча. Вічність слова: наук. зб. на пошану доктора філол. наук, проф. М. Ткачука / за ред. проф. Р. Радишевського, проф. М. Зимомрі. Київ – Тернопіль – Дрогобич – Ужгород: TIMPANI, 2019. С. 331-342.


3. Скуратко Т. М. Новаторство Ярослава Павуляка у жанрі поеми. Художньо-виражальні засоби в поезіях Ярослава Павуляка. Статті. Рецензії / упорядкування та головна редакція О. С. Смоляка. Тернопіль, 2019. С. 62-75.


4. Скуратко Т. М. Особливості поетики драматичної поеми Івана Драча «Зоря і смерть Пабло Неруди». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип. 50 / за ред. д.ф.н., проф. Ткачука М. П.  Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. С. 154-169.


5. Скуратко Т. М. Особливості поетики поеми І. Драча «Леонардо да Вінчі». Наукові записки Терноп. нац. педагог. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 51. С. 122-133.


6. Скуратко Т. М. Специфіка шкільного прочитання пам’яток давнього письменства. Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 року / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 162-165.


7. Скуратко Т. М. Інтертекстуальний дискурс роману Уласа Самчука «Темнота». Наукові записки Терноп. нац. педагог. ун-ту імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д.ф.н., проф. М. П. Ткачука. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 52. С. 122-133.


8. Скуратко Т. М. Жанрове розмаїття лектури для дітей у художній спадщині Петра Сороки. Українська література: виклики ХХІ століття (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11 лютого 2021 року, Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. С. 39-43.


9. Скуратко Т. М. Роль музею Володимира Гнатюка (при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка) у популяризації культурної спадщини вченого  та формуванні студента-філолога. Етнографічна спадщина і збереження пам’яток історії та культури Тернопілля (до 150-ї річниці від дня народження етнографа Володимира Гнатюка та Міжнародного дня пам’яток і визначних місць): матеріали круглого столу, 19 квітня 2021 року, Збараж, 2021. С. 73-76.


10. Скуратко Т. М. Патріотичні мотиви поезії Ю. Клена в контексті діалогу культур. Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 8 квітня 2021 року,  Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. С. 29-33.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси