Струганець Любов Василівна

Струганець Л. В


Доктор філологічних наук, професор,


заслужений працівник освіти України


Професор кафедри
Е-mail: lyubovstruhanets@yahoo.com


Профіль   Google Scholar

                  ORCID

                  Research Gate

                  ScopusДосвід роботи


34 р.

 • середня школа № 24 м. Тернополя, учитель української мови і літератури (1988  – 1989 рр.);
 • з  1989 р.  – у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; завідувач кафедри методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2003 – 2014  рр.); завідувач кафедри української мови та методики її навчання (2014 –2019 рр.);  професор кафедри української мови та методики її навчання (з 2020 р.).  

Освіта

 • Тернопільський державний педагогічний інститут, м. Тернопіль, спеціальність «українська мова і література», студентка (1984 – 1988 рр.); присвоєно кваліфікацію «учитель української мови і літератури»;
 • Тернопільський державний педагогічний інститут, м. Тернопіль, спеціальність 10.02.01 – українська мова, аспірантка (1991 – 1996 рр.); захищено кандидатську дисертацію на тему «Культура української мови і мовна особистість учителя» (1996 р.);
 • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, спеціальність 10.02.01 – українська мова, докторантка (1998 – 2001 рр.); захищено докторську дисертацію на тему «Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття» (2002 р.).

Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги

 • Стажування з курсу «Методика створення електронних курсів в системі Moodle» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка з 25 до 29 січня 2010 року (1 кредит ЄКТС, сертифікат № 255/ФФ);
 • навчальний візит в Університет м. Тампере  (Фінляндія) з 7 до 9 травня 2015 року (32 год, сертифікат);
 • стажування з курсу «Технології дистанційного онлайн-навчання» у Центрі дистанційного навчання та новітніх освітніх технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1 кредит ЄКТС); 
 • курс «Business mentoring» у Тернопільській бізнес-школі, Тернопільський національний економічний університет, 13 квітня 2017 р. (сертифікат);
 • стажування на кафедрі української мови ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» із 17 січня до 19 лютого 2018 р. (тема «Мовнокомунікативна компетентність особистості», наказ № 2 від 11.01.2018 р.);
 • науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи»  на кафедрі історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки з 17 червня до 26 червня 2021 року (1,5 кредиту ЄКТС, сертифікат про підвищення кваліфікації, серія н/с  № 453/21);
 • міжнародне стажування у Тартуському університеті (Естонія)  з 22 до 27 серпня 2022 р. (2 кредити ECTS, 52 год; тема «e-Course Development Internship» (SVNC.TK.296). Сертифікат № 12338-22).

Професійна та громадська діяльність

 • Проєктна діяльність:

- виконавець наукового проєкту за грантом Американської ради наукових товариств у сфері гуманітарних наук (2002 р.); 

- учасник проєкту програми TEMPUS «ELITE» «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (2014 – 2017 рр.); 

- менеджер проєкту програми Еразмус+ (CBHE) «MultiEd» «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови на  шляху України до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції» (2019 – 2023 рр.);

- керівник фундаментальних досліджень із державним фінансуванням:

 «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі: категоризація і прагматика» (НДР № 0110U004099, 2010 – 2012 рр.), «Культуромовні і стилістичні параметри мовної діяльності соціуму (інтердисциплінарний аспект)» (НДР № 0113U000124, 2013 – 2015 рр.), «Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі (концептуальні, семантико-стилістичні, соціонормативні параметри)» (НДР № 0116U002575, 2016 – 2018 рр.), «Лексична ідентичність національної мови: баланс питомого і запозиченого» (НДР № 0119U100476, 2019 – 2021 рр.).

 • Незалежний експерт МОН України щодо оцінювання навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (2007 р.). 
 • Заступник голови журі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури (Тернопіль, 2007 р.).
 • Заступник голови секції за фаховим напрямом «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство» Наукової ради МОН України (з 2007 р.). 
 • Керівник науково-дослідної лабораторії «Стилістика і культура мови в сучасній науковій парадигмі» (з 2010 р.).
 • Робота в складі експертних комісій МОН України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців (2015 – 2017 рр.).  
 • Викладач курсу «Культура мови» в Університеті імені Масарика в Брно (Чеська Республіка, 2017 р.).
 • Експерт-практик у навчальному бізнес-курсі «MESH» (Тернопіль, 2019 р.).
 • Член  редакційних колегій  наукових видань України. 
 • Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.
 • Гарант освітньо-наукової програми «Філологія» підготовки доктора філософії.
 • Голова філологічної комісії Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка.
 • Представник Ліги українських меценатів на загальнонаціональному етапі XIII, XIV і XV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.
 • Організатор Міжнародної літньої школи «Українські студії» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2018 р.). 

Сфери наукових інтересів

 • культура мови;
 • соціолінгвістика;
 • лексикологія і стилістика української мови;
 • методика викладання української мови. 

Забезпечення дисциплін


 • культура української мови;
 • практикум з української мови;
 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • актуальні питання сучасної української літературної мови;
 • культура української наукової мови;
 • мовнокомунікативна компетентність учителя-лідера;
 • вербальний континуум української мови;
 • динаміка лексичних норм української літературної мови;
 • комунікативні ознаки мови сучасних медіа;
 • мовна особистість як національний і соціокультурний феномен;
 • культура фахової мови;
 • практична риторика.

Наукові праці:


Монографії


1. Струганець Л. В. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття: монографія.  Тернопіль: Астон, 2002. 352 с.


2. Культура мови: від теорії до практики: монографія / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук та ін.; за ред. Л. Струганець.  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. 220 с.


3. Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі: монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. 420 с.


4. Multidimensionality of vocabulary in the literary language: monograph / L. Struhanets, O. Kosovych, T. Vilchynska,  Yu. Kostiuk and other; ed. by L. Struhanets. Beau Bassin: LAMBERT Academic Publishing, 2018. 194 с.


5. Струганець Л., Ленько О. Українська мова в національному телеефірі: моніторинг реалізації комунікативних ознак: монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. 120 с.


Посібники


1. Струганець Л. В. Теоретичні основи культури мови: навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1997. 96 с. (з грифом Міністерства освіти)


2. Струганець Л. В. Культура мови. Модульний курс: навчальний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. 195 с.


3. Основи наукового дослідження мовної культури соціуму: навчальний посібник / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук, І. Заліпська; за ред. Л. Струганець. Тернопіль: Вектор, 2015. 164 с.


4. Струганець Л. Мовнокомунікативна компетентність учителя-лідера: навчальний посібник. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.


Словники


1. Струганець Л. В., Олійник Т. С., Гоца Н. М. Українсько-англійський та англо-український словник термінів культури мови і стилістики.  Тернопіль, 2012. 124 с. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси