Ткачук Олександр Миколайович

Ткачук ОлександрКандидат філологічних наук,

доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

e-mail: tkmsasha@gmail.com

Профіль Google Scholar
               ORCID
               ReseacherIDБіографія

Закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «українська мова та література та зарубіжна література»(2001 р.)


Захистив кандидатську дисертацію «Наративні принципи прози Михайла Яцківа» (2011 р.). Вчене звання доцента присвоєне 2013 р.


Заступник головного редактора фахового наукового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство».


Автор монографій «Інтертекст поеми "Кавказ" Тараса Шевченка: прометеїзм в орієнтальному дискурсі» (Тернопіль, 2012), «Наративні принципи прози М.Яцківа» (Тернопіль, 2013). 


Дисципліни, що викладає 

Історія української літератури першої половини ХІХ ст.,

Історія української літератури кінець ХІХ – поч. ХХ ст.,

Літературний стиль

Постколоніальне прочитання української літератури


Стажування (підвищення кваліфікації)

1. На кафедрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01.01.-31.08.2018 р.).


Сфера наукових інтересів

Історія української літератури першої половини ХІХ ст., кінця ХІХ – початку ХХ ст., теорія розповіді.Основні публікації:

1. Ткачук О.М. Жанрова модель містерії та «Великий льох» Т. Шевченка. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д. ф н. М.П.Ткачука Тернопіль: ТНПУ, 2016. Вип. 44. С. 184-190.


2. Ткачук О. М. Оповідна структура повісті Т. Шевченка «Музикант». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. д. ф. н. М.П.Ткачука Тернопіль: ТНПУ, 2016. Вип. 45. С. 139-155.


3. Ткачук О.М. Секрети літературної майстерні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип. 46. Тернопіль: ТНПУ, 2017. С. 398-402.


4. Ткачук О.М. Творчість Т.Шевченка в літературно-критичному дискурсі Б.Лепкого. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство: матеріали міжнар. наук. конференції «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки». Вип. 47. Тернопіль: ТНПУ, 2017. С. 251-261.


5. Ткачук О.М. Мотив дороги у повісті Т.Шевченка «Прогулка с удовольствием и не без морали». Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип.49. Тернопіль: ТНПУ, 2018. С. 108-117.


6. Ткачук О.М. Гностичний дуалізм у модерністському дискурсі новел М.Яцківа. Вічність слова. Ювілейний збірник присвячений 70-річчю від дня народження професора Миколи Ткачука / За ред. Р.Радишевського, М.Зимомрі. Ужгород: TIMPANI, 2019. С.377-386.


7. Ткачук О.М Біографічний наратив «Романів Куліша» В.Петрова. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип.50. Тернопіль: ТНПУ, 2019. С. 156-171. DOI : 10.25128/2617-3427 19.50.12


8. Трансформація наративних технік у малій прозі Наталі Кобринської. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. Тернопіль: ТНПУ, 2019.  Вип. 51. С.132-142. DOI : 10.25128/2617-3427 19.51.10


9. Імагологічні аспекти у мемуарно-автбіоргафічній повісті Уласа Самчука «П’ять по дванадцятій». Наукові записки ТНПУ імені В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. Вип.52. Тернопіль: ТНПУ, 2020. С.84-93. DOI 10.25128/2617-3427 20.52.11

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси