Заваринська Ірина Федорівна

Заваринська Ірина Федорівна

Кандидат філологічних наук,


викладач кафедри української мови та славістики

Профіль:
  

Досвід роботи
20 років:
 • з 2003 по 2010 р.р. – Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ);
 • з 2010 по 2021 р.р. – Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв (ТФККіМ);
 • з 2021 – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (TНПУ). 
Освіта

 • Закінчила «Рівненський інститут слов’янознавства» Київського славістичного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська, польська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, польської мови.
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгвокультурна мотивація фразеологізмів з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17– «порівняльно-історичне і типологічне мовознавство».

Підвищення кваліфікації, стажування, тренінги
 • HUMAN Академія - отримала сертифікат про успішне завершення 12-годинного онлайн-курсу “Цифрівізація навчальних процесів школи за допомогою освітньої системи HUMAN”, здобувши фахові та загальні компетенції згідно з програмою курсу (05.06.2023. № 683934-879763-21).
 • Наукове стажування на базі Білостоцького університету, Польща. – 180 годин (6 кредитів ЄКТС), 2021р. (сертифікат).
 • Наукове стажування на базі Кременецької обласної академії імені Тараса Шевченка, Україна – 180 годин (6 кредитів ЄКТС), 2022р. (сертифікат).
 • Науково-методичний семінар «Nauczanie języka polskiego na Ukrainie. Wspȯłczeny języka polski w perspektywieglottodydaktycznej» – 18 годин, 2021р. (сертифікат).
 • Наково-методичний тренінг («Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя», ТОКІППО – 6 годин, 2021р. (сертифікат).
 • Наково-методичний тренінг («Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя», ТОКІППО – 6 годин, 2020 р. (сертифікат).
 • Науково-методичний семінар «Формування ключових компетенцій студентів засобами інформаційно-комунікативних технологій на заняттях іноземних мов», Бережанський агротехнічний коледж – 12 годин, 2019р. (сертифікат). 
 • Науково-методичний тренінг («Розвиток творчих здібностей в умовах нового освітнього середовища» ТОКІППО – 6 годин, 2019 р. (сертифікат).
 • Участь у 15 вебінарах – 15 годин (сертифікати).
 • Курси підвищення кваліфікації – Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти – 30 годин, 2022р. (свідоцтво).
 • Курси підвищення кваліфікації – Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти – 30 годин, 2021р. (свідоцтво).
 • Курси підвищення кваліфікації – Тернопільський національний педагогічний університ імені Володимира – 30 годин, 2020 р. (свідоцтво). 
Професійна та громадська активність
 • Польське культурно-просвітницьке товариство у Тернополі (з січня 2021 року).
 • Участь у реалізації проєктів  із фінансуванням іноземними організаціями – фондом «Свобода і демократія»  (Республіка Польща), фондом «Допомога полякам на Сході» (Республіка Польща):
      – проєкт «Народові читання» (04.09.2021р. – 15.09.2021 р.);
      – проєкт «Покровителі року-2021»  (01.10.2021р.  – 26.11.2021 р.);
      – проєкт «День незалежності Польщі» (11.10.2021 р. – 30.11.2021 р.);
      – конкурс есе «Різдво в моєму домі» (29.11.2021– 17.12.2021 р. 
      – проєкт «Народові читання» (04.09.2022 р. – 15.09.2022 р.);
      – проєкт «Незалежна» (15.09.2022 р. – 15.11.2022 р.);
      – проєкт «День незалежності Польщі» (11.10.2022 р. – 30.11.2022 р.);
      – проєкт «Польща романтична» (29.10.2022 р. – 15.12.2022 р.).
 • Участь у Крайовому форумі «Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги!» (сертифікат), м. Тернопіль, 2022 р.
 • Гарант освітньо-професійної програми «Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)» Другого (магістерського) рівня, з 2023 р.

Сфери наукових інтересів

Зіставна ономастична фразеологія (англійська, польська, українська).

Забезпечення дисциплін:
 • Фонетика сучасної польської мови;
 • Методика навчання польської мови і літератури;
 • Польська література;
 • Стилістика сучасної польської мови;
 • Історія і культура Польщі;
 • Практичний курс польської мови.
Наукові праці:

Монографія

1. Заваринська І. Ф. Фразеологізми з онімним компонентом в англійській, польській та українській мовах: лінгвокультурологічний аспект.: монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2022. 232 с.  – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25371

Посібники

1. Заваринська І.Ф., Вербовецька О.С. Методика навчання польської мови і літератури : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. 98 с. 
– Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254539

2. Заваринська І.Ф., Свистун Н.О. Методика навчання польської мови і літератури : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022.  92 с. 
– Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254537

3. Заваринська І.Ф. Практичний курс польської мови : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. 134 с. 
– Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254538

4. Заваринська І.Ф, Нестайко І.М. Практичний курс польської мови : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2022. 118 с. 
– Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254536

5. Заваринська І.Ф., Бачинська Г.В. Фонетика сучасної польської мови : методичні рекомендації для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.02 Середня. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2022. 64 с. 
– Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254534

6. Заваринська І.Ф., Войнова М.В. Фонетика сучасної польської мови : методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-професійної програми "Середня освіта (Польська мова і література, українська мова і література)" першого рівня вищої освіти. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2022. 94 с. 
– Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua:8080/e-lib/DocDescription?doc_id=254535

Статті

1. Kostusiak N., Shulska N., Mamosiuk O., Polyvach M., Kauza I., Zavarynska I. Variant Paradigm of Ukrainian Nouns in the Context of Codification, Modern Media and Scientific Speech. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023. Vol. 13, Issue 1, Spec. Issue XХХІІ. P. 105–114. URL : http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/papers/A_20.pdf. (Web of Science). 
– Режим доступу: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/papers/A_20.pdf

2. N. Shulska, N. Kostusiak , N. Rymar,  I. Zavarynska, S. Mykhalchuk, О. Bovda. Сall names in unofficial communication of the military: specificity of creation and lexico-semantic base. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12. № 2. P. 53-60 (Web of Science). 
– Режим доступу: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/papers/A_11.pdf 

3. Костусяк Н., Заваринська І., Римар Н. Сучасні тенденції функціювання варіантних форм іменників жіночого роду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2023. Т. 34 (73) № 1. Ч. 1. С. 31–36. URL. – Режим доступу: http://philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/1_2023/part_1/6.pdf

4. Кевлюк І. В., Громик Л. І., Заваринська І. Ф. ПОДВІЙНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ МОВОТВОРЧОСТІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 2023. 
– Режим доступу: https://philol.vernadskyjournals.in.ua/34-73-3

5. Заваринська І. Ф. Екстралінгвальний та лінгвальний статус псевдо топонімів у слов’янських та неслов’янській мовах. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. Київ : Гельветика, 2022. Т. 33. (72). № 3. С. 202-207. DOI : 
– Режим доступу: https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.3/34

6. Заваринська І. Ф. Образність біблійних елементів у складі слов’янських фразеологічних одиниць. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2021. № 7. С. 16-23. 
– Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2021_7_4

7. В. А. Буда, І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко. До проблем ідентифікації та семантики слов’янської антропонімної фразеології. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологія. 2021. Вип. 11. С. 25-28. 
– Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2021_11_8

8. В. Буда, І. Заваринська, І. Нестайко. Проблема іншомовних запозичень через російську мову в праці Василя Сімовича "На теми мови". Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). 2021. Вип. 33. С. 30-36. 
– Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2021_33_5

9. В. Буда, І. Нестайко, І. Заваринська.  Вторинні номінації як засіб характеристики персонажів у романі Уласа Самчука "Чого не гоїть огонь". Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. 2021.  Т. 32(71), № 5(1). – С. 18-23.
 – Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2021_32%2871%29_5%281%29_6

10. Заваринська І. Ф.  Етнокультурна маркованість англійських та українських складних метафоричних номінацій з топонімним компонентом. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки.  2019. № 2. С. 25-35.
 –  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_5

11. Заваринська І. Ф. Асоціативно-образне переосмислення значення англійських та українських власних імен у різних мовних картинах світу. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019. Вип. 71(2). С. 84-93. 
– Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2019_71%282%29__10
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси