Фізико-математичний факультетДекан:
 
Громяк Мирон Іванович 
кандидат фізико-математичних наук, доцент


Заступник декана з навчальної роботи: 
Федчишин Ольга Михайлівна             
кандидат педагогічних наук


Провідний фахівець деканату:
Тесельська Наталія Олександрівна

Поштова скринька: dek_fizmat@tnpu.edu.ua

Телефон: (0352) 53 36 12

Офіційний сайт: fizmat.tnpu.edu.ua

запрошуємо на навчання
 

 

На факультетi здiйснюється пiдготовка фахiвцiв 

за такими освітньо-професійними програмами:

· бакалаврСередня освіта (Математика, інформатика);Середня освіта (Фізика, інформатика, основи робототехніки);Середня освіта (Фізика, англійська мова і література);Середня освіта (Інформатика, математика);Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів);Комп'ютерні науки (Digital-аналітика).

· магістр

Середня освіта (Математика, фізика);Середня освіта (Фізика, математика); Середня освіта (Інформатика, математика).

 

Навчальна робота

Навчальний процес на факультеті забезпечується відповідною матеріально-технічною базою. На факультеті функціонує 8 лабораторій з фізичного експерименту, а саме, механіки, молекулярної фізики, оптики і квантової фізики, електрики, радіоелектроніки та мікропроцесорної техніки, астрономії, методики навчання фізики, загальної фізики для інших факультетів. Кількість лабораторних робіт в кожній лабораторії відповідає навчальним програмам з курсів загальної фізики.

Варто відмітити, що за сприяння ректорату останніми роками придбано сучасні комплекти лабораторного обладнання з курсів механіки, молекулярної фізики, електрики та оптики.

Матеріальна база факультету включає також 6 лабораторій, оснащених сучасними персональними комп’ютерами, 5 лекційних аудиторій, одна з яких обладнана мультимедійними засобами, 7 аудиторій для проведення практичних занять і кабінет методики навчання математики.

Навчальні заняття з дисциплін кафедр та організаційна робота на факультеті здійснюється з використанням сучасної комп'ютерної техніки.

 

Науково-методична робота

На факультеті функціонує три кафедри: математики та методики її навчання, фізики і методики її викладання та інформатики і методики її викладання, на яких працює 42 викладачі, у тому числі 1 професор (за сумісництвом), 32 кандидати наук, доценти, 9 асистентів, а також 13 інженерів та лаборантів.

Вагомий внесок викладачів факультету здійснено в удосконалення навчально-методичної діяльності, наслідком якої є підготовка навчальних підручників та посібників для студентів фізико-математичних спеціальностей університетів, педагогічних університетів та інститутів. Викладачі факультету є авторами навчальних посібників, методичних рекомендацій для вчителів математики, фізики та інформатики, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів.

За останні 2 роки викладачами факультету підготовлено і опубліковано 56 навчально-методичних посібників, а 3 методичні посібники та 3 підручники для школи із Грифом МОНУ, 14 посібників для вищих навчальних закладів і 46 посібників для шкіл, 28 методичних рекомендацій, 97 наукових статей, 53 тези і матеріалів конференцій.

Викладачі факультету співпрацюють з численними науковими закладами: Інститут математики НАН України, Фізико-математичний інститут НАН України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Інститут термоелектрики НАН України, Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут педагогіки НАПН, центр середньої освіти МОН України, Львівська астрофізична обсерваторія, Львівський національний університет ім. І. Франка, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка.

Кафедра фізики і методики її викладання постійно виступає як провідна організація при захисті кандидатських та докторських дисертацій з проблем методики навчання фізики.

Щороку студенти факультету стають переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад з математики і фізики, виборюють іменні стипендії та міжнародні гранти. На конкурсній основі Соросівські гранти завоювали колишні студенти факультету, а згодом кандидати наук Давиденко А., Лашкевич І., Дрогобицький Ю., а серед викладачів – доценти Лотоцький В.А., Тадеєв В.О., Возняк Г.М. Серед призерів Всеукраїнських олімпіад з фізики, математики та інформатики недавні випускники факультету Федачківський В., Панчук С., Пацерковський Д.

До науково-дослідної роботи під керівництвом викладачів факультету залучаються кращі вчителі міста і області, в тому числі, і до підготовки та проведення наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, курсів вчителів, шкільних предметних олімпіад від обласного до Всеукраїнських рівнів, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів – членів Малої академії наук тощо.

 

Виховна робота

У процесі підготовки фахівців на факультеті значна увага приділяється не лише формуванню у них наукового світогляду, а й духовному збагаченню юнаків і дівчат. На факультеті належним чином функціонує студентська рада, наукове товариство і студентське самоврядування. Ядром у проведенні всіх культурно-масових заходів є студентський клуб "Ляпас". На факультеті існують добрі традиції проведення тижнів кафедр, святкування Днів першокурсника, Днів факультету та інших виховних заходів.

На факультеті ведеться також значна спортивно-оздоровча робота (туристичні походи, змагання і т.п.). Студентство факультету славиться своїми досягненнями у спорті, займаючи призові місця в спартакіадах університету з легкої атлетики, настільного тенісу, шахів тощо.

Історія факультету

Факультет створений у 1940 р. в тодішньому Кременецькому учительському інституті і назву свою зберіг ще з того часу аж до сьогодні. Тоді на факультеті існувала єдина кафедра фізики і математики, яку очолював доцент Кікець Ю.О. У 1950 р. після реорганізації Кременецького учительського інституту в педагогічний були створені дві кафедри: вищої математики, якою далі керував доц. Кікець Ю.О. (до 1968 р.) і фізики, якою керував Захар’їн Г.П. (до 1969 p.). Першим деканом факультету був Д.П. Чижов (1940–1946 pp.), а потім змінив його С.В. Носов (1946–1950 pp.). Згодом деканами факультету були: Ю.В. Подшевкін (1950–1954 pp.), В.П. Дручок (1954–1975 pp.), A.M. Ломакович (1975–1977 pp.), М.М. Фіцула (1977–1979 pp.), Г.М. Янченко (1979 р.), І.Ф. Слєдзінський (1979–1980 pp.), Д.М. Галан (1980–1983 pp.), В.П. Кравець (1983–1985 pp.), В.Г. Габрусєв (1985–1990 pp.), Г.П. Хома (1990–1995 pp.), M.I. Громяк (1995 р.– до т.ч.). 

Підготовка студентів здійснювалася за двома спеціальностями: "Математика і фізика" та "Фізика і математика" (денна форма навчання) і "Математика" (заочна форма навчання). Перші набори на факультет становили 50 чол., а з 1950 р. –100 чол. Фізико-математичний факультет Кременецького педагогічного інституту відзначався належною навчально-матеріальною базою, а особливо, науковою, частково успадкованою від Кременецького ліцею. Це дозволяло ще тоді проводити на високому рівні як навчальну, так і науково-дослідну роботу викладачів і студентів. Результати цих робіт висвітлювалися на наукових, науково-методичних конференціях вузівського, регіонального та республіканського рівнів, публікувались у монографіях, наукових журналах, матеріалах доповідей конференцій.

Кількісному і якісному зростанню факультету сприяло його перебазування в 1969 р. у складі інституту в м. Тернопіль. Поряд з традиційними спеціальностями "Математика і фізика", "Фізика і математика", "Математика" у зв'язку з впровадженням в шкільну програму нового курсу "Інформатика" з 1985 р. на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю "Математика і інформатика" з присвоєнням випускникам кваліфікації спеціаліста - вчителя математики, інформатики та обчислювальної техніки. Сьогодні ця спеціальність за назвою "Математика та основи інформатики" дозволяє готувати спеціалістів з присвоєнням їм кваліфікації вчителя математики та основ інформатики. У зв'язку з відкриттям на факультеті в 1989 р. педагогічного ліцею фізико-математичного профілю, з 1991 р. велася підготовка фахівців за спеціальністю "Математика, фізика та основи інформатики". Згодом, в 1992 p., відкрилася ще одна нова спеціальність "Фізика та основи інформатики".

За період свого існування на факультеті підготовлено понад 10 тисяч висококваліфікованих вчителів математики, фізики та інформатики, серед яких три зав. облвно (Романюк А.Й., Циганюк С. І., Запорожан І.Г.), більше 20 зав. райвно, директори станцій юних техніків, директори шкіл, відмінники народної освіти, вчителі-методисти. Понад 100 випускників факультету захистили дисертаційні роботи і стали кандидатами чи докторами наук, доцентами та професорами і сьогодні є викладачами факультету та університету. Серед них: Кравець В.П. – доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України, ректор університету, зав. кафедри педагогіки (закінчив в 1970 p.); Терещук Г.В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України, перший проректор університету, зав. кафедри трудового навчання (закінчив в 1976 p.); Нагачевський І.А. – начальник навчального відділу (закінчив в 1971 p.); Громяк М.І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу, декан факультету (закінчив в 1982 p.); Підручна М.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики та методики її викладання, зав. кафедри (закінчила в 1966 p.); Лотоцький В.А. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу, зав. кафедри (закінчив в 1970 p.); Балик Н.Р. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і методики її викладання, зав. кафедри (закінчила в 1986 p.) та багато інших.

Гордістю факультету є також його випускники, які після закінчення аспірантури захистили дисертації, отримали наукові звання і залишились працювати в науково-дослідних установах АН України. Серед них: Шамський Л.Й. (Інститут фізики АН України, лауреат Державної премії), Жуковський О.М. (Інститут математики АН України), Тивончук В.І. (Інститут математики АН України), Буран І.М. (Інститут теоретичної фізики АН України), Сукенник А.А. (Інститут кібернетики АН України). Вагомий внесок у становлення факультету внесли ветерани: професори Логвінов Г.М., Штівельман К.Я., Хома Г.П., Маланюк М.П., Ломакович A.M., Касьяненко Д.М., Горбайчук В.Й., Кікець Г.Ю., Фіцула М.М., Будний Б.Є., Слєдзінський І.Ф., доценти Кікець Ю.О., Кікець М.Г., Лисенко Г.М., Лисенко О.М., Захар'їн Г.П., Заушкевич К.Д., Комаха А.Н., Лузан М.А., Галан Д.М., Габрусєв В.Г., Янченко Г.М., Левінська М.Г., Ткачук О.Д., Дідик Г.В., Маланюк К.П., Гап'юк Я.Ф., Гринчишин Я.Т., Васильків О.В., Возняк Г.М, Андрієвський В.В., Чопик В.Ю., Медвідь А.Г., Маланюк П.М., викладачі Дручок В.П., Вуйлов Б.Е., Нижник П.Й., Доманський Е.Й., Бовсунівський Л.Й., Самолюк Д.О., Лемешко І.Й., Галан О.Г., Гонтар Г.І.


День університету

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси