Валіон Оксана Павлівна
Валіон Оксана Павлівна

Кандидат історичних наук,

Доцент
Профілі: 
     ORCID
     Scopus

Народилася 27 листопада 1977 р. в с. Селець, Дубровицького району, Рівненської області у сім’ї службовців. У 1994 р. закінчила Селецьку середню школу.

У 1994–1999 рр. навчалася на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, нині – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, отримала диплом з відзнакою.

У 1999–2002 рр. навчалася в аспірантурі ТНПУ ім. В. Гнатюка. У 2003 р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: “Роль М. Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. XIX – поч. XX ст.)” за спеціальністю 07.00.01 – історія України, науковий керівник – доктор історичних наук, професор Микола Алексієвець. У 2019–2021 рр. навчалася у докторантурі ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Працювала вчителем історії Дроздинської ЗОШ Рокитнянського району, Рівненської області (1999). З 2003 р. – асистент кафедри філософії та економічної теорії ТНПУ ім. В. Гнатюка, з 2004 р. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, з 2007 р. – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії  (з 2018 р. – кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства), заступник завідувача кафедри з наукової роботи (до 2018 р.). 
У 2005–2008 рр. – заступник декана з виховної роботи. Член вченої ради історичного факультету (2005–2008 рр.) та методичної комісії (2006–2007 рр., 2012–2015 рр.).

Від 2005 р. – член Тернопільського обласного осередку Наукового товариства ім. Шевченка.

Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць, 2 монографій з української та всесвітньої історії, 20 навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів. 

Курси, які читає: Нова історія країн Європи й Америки” (II частина), Міжнародні відносини: історія та сучасність, Релігія в публічному  просторі, Відносини держави з релігійними організаціями.


Основні публікації
1. Алексієвець М., Алексієвець Л., Трум О. Роль М. Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу. Тернопіль: Літопис, 2002. 105 с.

2. Валіон О. Білорусь: соціально-економічні аспекти розвитку (кін. 80-рр.XX – початок XXI ст.). Тернопіль: Астон, 2014. 274 с.

3. Валіон О. Нова історія країн Європи й Америки (1789–1918) (II частина). Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. 132 с. 

4. Валіон О. Грушевськознавство в українській і зарубіжній історичній думці. Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 102 с.

5. Валіон О. Генеза й історичний розвиток грушевськознавства. Навчально-методичний посібник для магістрів історичного факультету за вимогами кредитно-трансферної системи. Тернопіль: Літопис, 2013. 105 с.

6. Валіон О. Теорія та історія українознавства. Навчально-методичний посібник курсу за вимогами кредитно-модульної системи та його методичне забезпечення. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. 64 с. 

7. Валіон О. Міжнародні відносини: історія та сучасність. Навчально-методичний посібник курсу за вимогами кредитно-модульної системи та його методичне забезпечення. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. 92 с. 

8. Валіон О. Концепція національної науки М. Грушевського та її реалізація в українських наукових товариствах кінця XIX – початку XX ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця.  Тернопіль. 2006. Вип. 1. С. 128–136.

9. Валіон О. Внесок Михайла Грушевського в українське національно-культурне відродження українського народу наприкінці XIX – на початку XX ст. // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. Вип. 5. У 2 ч.: Україна–Європа–Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку / Міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М.М. Алексієвця. Ч. 1. С. 187–199.

10. Валіон О. Ґенеза і специфіка білоруської економічної моделі (1994–2000 рр.) // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 8. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. С. 135–146.

11. Валіон О. Розвиток сільського господарства Білорусі у 2006–2010 рр. в контексті зміцнення національної продовольчої безпеки // Наукові записки ТНПУ. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2013. Вип. 1. С. 126–137. 

12. Валіон О. Промислова політика Республіки Білорусь у кінці XX – на початку  XXI ст.// Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 15. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. С. 144–153.

13.  Valion O. Interstate cooperation of Ukraine and the Republic of Belarus at the present stage: trade and economic aspect Україна-Європа-Світ. Вип. 22: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. С.155–169.

14. Приватизаційні процеси у Республіці Білорусь: сучасний контекст // Україна-Європа-Світ. Вип. 24: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С.155–169.

15. Валіон О. П. Особливості соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь у першій половині 1990-х рр. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. Чернівці, 2021. №:2(30). С. 6–10. 

Участь у конференціях:

1. XVIII Международная научная конференция “Беларусь в современном мире”. Белорусский государственный университет (30 жовтня, 2019 р., м. Мінськ);

2. Международная научная конференция “Беларусь у эпоху геапалітычных і сацыяльных зрухаў Новага і Навейшага часу”. Белорусский государственный университет (22 листопада, 2019, м. Мінськ);

3. Конференція Тернопільського обласного осередку НТШ (22 березня, 2020 р., м. Тернопіль);

4. Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри” (5 травня, 2020 р., м. Тернопіль);

5. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління” (5 листопада, 2020 р., м. Одеса);

6. Конференція Тернопільського обласного осередку НТШ (20 березня, 2021 р., м. Тернопіль);

7. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення” (27 квітня, 2021 р., м. Кривий Ріг);

8. Міжнародна науково-практична конференція “Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід” (13–14 травня, 2021 р., м. Тернопіль).

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси