Кафедра історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

Кафедра історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук


Завідувач: Бармак Микола Валентинович,                    доктор історичних наук, професор

Диспетчер: Шевчук Ліза Іванівна

Поштова скринькаbarmakmv@gmail.com

 


Історія кафедри

Кафедра історії України утворена у 1991 році. У листопаді 2018 року на історичному факультеті відбулась реорганізація та було створено кафедру історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Бармак Микола Валентинович.Викладачі кафедри керують археологічною, краєзнавчою, музейною та архівною практиками студентів-істориків. Кафедра проводить значну навчально-методичну та наукову діяльність. Результатами якої є проведені наукові конференції, видані монографії, підручники, посібники, статті та тези.Важливе місце у роботі кафедри посідає підготовка та участь студентів, магістрантів та аспірантів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наявність проблемних груп та організація науково-дослідної роботи. Інноваційна праця кафедри ґрунтується на запровадженні й практичному використанні сучасних інформаційних технологій, кредитно-модульної системи, електронних мультимедійних навчальних дисциплін тощо.
Професорсько-викладацький склад кафедри
Бармак Микола Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Брославський Володимир Любомирович – кандидат історичних наук, доцентЗуляк Іван Степанович – доктор історичних наук, професорКіцак Володимир Миронович – кандидат історичних наук, доцентКліш Андрій Богданович – доктор історичних наук, доцентКоріненко Павло Степанович  доктор історичних наук, професорКуций Іван Петрович – доктор історичних наук, професорМісько Володимир Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультетуМоскалюк Микола Миколайович – доктор історичних наук, професорОкаринський Володимир Михайлович – кандидат історичних наук, доцентСтарка Володимир Васильович – доктор історичних наук, доцентСтроцень Богдан Степанович – кандидат історичних наук, асистентТерещенко Валентин Дмитрович – кандидат історичних наук, доцентЯтищук Оксана Василівна – кандидат історичних наук, доцент


На факультеті кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Для студентів історичного факультету читаються такі курси

 • Історія України
 • Історіографія історії України
 • Джерелознавство історії України
 • Історія українського  селянства
 • Історія державного управління України
 • Політологія
 • Основи права
 • Теорія держави і права
 • Конституційне право
 • Методика викладання правознавства

Для магістрантів історичного факультету читаються такі курси:

 •  Історія державного управління України
 • Зовнішня політика незалежної України
 • Економічна історія світу і України
 • Історіографія та джерелознавство історії
 • Історія держави і права
 • Судові і правоохоронні органи України
 • Етнонаціональні конфлікти в сучасному світі
 • Право інтелектуальної власності
 • Історія правової думки
 • Актуальні проблеми міжнародних відносин  і зовнішня політика незалежної України
 • Конституційне право зарубіжних країн
 • Історія українського селянства
 • Право Європейського Союзу
 • Методика правової роботи в школі
 • Проблеми теорії держави і права
 • Історія державного управління
 • Історія суспільно-політичної думки

Студентам усіх факультетів університету читаються дисципліни:

 •  Історія України
 • Основи права
 • Політологія.

 

Про кафедру

Колектив кафедри працює за такими напрямками наукових досліджень:

 • Українська революція (доктор істор. наук, проф. П. С. Коріненко);
 • Історія державної служби України (доктор істор. наук, доцент М.В. Бармак);
 • Проблеми історії України ХХ ст. (канд. істор. наук В.Д.Терещенко);
 • Український національний рух, суспільно-політична та наукова думка (канд. істор. наук, доцент І.П.Куций);
 • Соціально-економічна історія України (канд. істор. наук В.Л.Брославський);
 • Український молодіжний рух ХІХ - ХХ ст. (канд. істор. наук В.М.Окаринський).
 • Український національно-визвольний рух (канд. істор. наук В.В.Старка).

Члени кафедри приймають активну участь у суспільно-політичному, громадському та культурному житті, очолюють різноманітні установи, товариства та інституції як в рамках вузу так і поза ним. Зокрема, Микола Бармак є керівником Центру Європейських досліджень ТНПУ, Володимир Старка очолює Науково-дослідний центр дослідження героїчного минулого українського народу, Володимир Окаринський є куратором "Студетського клубу європеїстики" тощо. Кафедра підтримує обширні й плідні міжнародні наукові зв’язки. Зокрема Микола Бармак є учасником міжнародного проекту Міждисциплінарних досліджень в сфері соціальних наук TISCASS (Болгарія, Румунія, Україна); Іван Куций бере участь в українсько-польському науково-дослідному проекті "Історія. Ментальність. Тожсамість. Роль істориків в житті народів польського і українського в ХІХ і ХХ ст." тощо.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси