Кафедра філософії та суспільних наук       

Кафедра філософіїЗавідувач: Григорук Анатолій Ананійович

                    кандидат економічних наук, доцент

Старший лаборант:
Козіброда Ярослава


Поштова скринька:
 kaffilosof@ukr.net

 Історія кафедри

Кафедра офіційно заснована в 1981 році. Першим зав. кафедри була доктор філософських наук, професор Кікець Г.Ю. З 1984 р. кафедра кілька разів зазнавала реорганізацій і поділів (завідувачами кафедр у різні роки були доц. В. М.Калашник,  доц. С. Ю. Трубич, доц. В. В. Стародубець, доц. О. В. Огир, доц.  В. І. Шанайда, проф. М. Г. Братасюк). 


У 1993 році було створено три кафедри: кафедру філософії (завідувач – доц. В. І. Шанайда), економічної теорії (завідувач – доц. А. А. Григорук), соціології і логіки (завідувач – доц. О. В. Огир), а в 1996 році кафедри було розформовано і на їхній основі створена кафедра філософії та економічної теорії. 


З 1996 року і до тепер кафедрою завідує кандидат економічних наук, доцент Анатолій Ананійович Григорук. В 2018 році кафедра перейменована і отримала назву: кафедра філософії та суспільних наук. VI Міжнародна науково-практична конференція «ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД» 17-18 травня 2024 року, місто Тернопіль


Освітні програми:

Освітньо-професійна програма «Аналітика суспільних процесів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія
Освітньо-професійна програма «Аналітика суспільних процесів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія
Освітньо-наукова програма 
«Аналітика суспільних процесів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія/054 СоціологіяКафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Для студентів спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти читаються навчальні дисципліни:

 • Аналітика історії та культури України
 • Аналітика всесвітньої історії
 • Філософська пропедевтика
 • Філософія Стародавнього Сходу
 • Антична філософія
 • Філософія Середньовіччя та Відродження
 • Філософія  Нового часу і епохи Просвітництва
 • Німецька класична філософія
 • Філософський дискурс Новітньої епохи
 • Українська філософія
 • Інформаційно-аналітична діяльність
 • Теорія реальності: метафізика та онтологія
 • Теорія пізнання
 • Логіка
 • Етика 
 • Естетика 
 • Філософія природознавства
 • Економічна теорія
 • Аналітична економія: мікро- та макроаналіз
 • Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 • Економіка публічного сектору
 • Міжнародні економічні процеси
 • Фундаментальна та прикладна соціологія
 • Конфліктологія
 • Філософська антропологія
 • Основи наукових досліджень
 • Методика аналітичної діяльності
 • Методологія системного аналізу
 • Аналітика гуманітарної сфери
 • Аналітика політичної думки
 • Сучасні політичні технології
 • Аксіологія і футурологія
 • Культурологічні виміри ментальності
 • Риторика
 • Сучасні РR-технології
 • Коуч-технології
 • Арт-терапія в соціальній сфері
 • Теоретичні і практичні засади менеджменту
 • Економіка підприємства
 • Організація проектів
 • Аналітика суспільного буття
Для студентів спеціальності 033 «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти читаються навчальні дисципліни: 
 • Філософія  науки 
 • Аналітика історико-філософського процесу
 • Історія світових цивілізацій: аналітичний дискурс
 • Менеджмент і маркетинг в аналітичній діяльності
 • Методика викладання суспільних дисциплін у ЗВО
 • Методика наукових досліджень
 • Методологія суспільної  аналітики
 • Соціально-комунікаційні технології
 • Філософський тренінг  «Правова платформа»
 • Філософський тренінг «Політична платформа»
 • Економічний тренінг
 • Філософський тренінг «Економічна платформа»
 • Філософський тренінг «Соціологічна платформа»
 • «Моделювання інноваційних процесів»
 •  Мультикультуралізм сучасного світу
 • Організація власного бізнесу
 • Іміджологія
 • Людина постмодерну
 • Деонтологія і професійна етика
 • Україна - Європа: філософський аналіз взаємодії
 • Медіаграмотність
 • Міжнародні економічні відносини: Україна- ЄС
 • Україна - Європа: філософський аналіз взаємодії
 • Лідерство та управління командою
 • Організація роботи з громадськістю
Студентам інших факультетів університету читаються дисципліни:

 • Філософія
 • Філософія науки
 • Філософія освіти
 • Етика і естетика
 • Логіка
 • Сучасна філософська антропологія
 • Економічна теорія
 • Економіка
 • Економіка ЗМІ
 • Основи маркетингу
 • Міжнародні економічні процеси
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами
 • Менеджмент в освіті
 • Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти
 • Соціологія
 • Політологія
 • Етикет як форма культури
 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Зараз на кафедрі працює 14 викладачів, з них:

2 професори, доктори філософських наук 
Буяк Богдан Богданович Турхан (Павлишин) Людмила Григорівна

11 доцентів 
кандидат економічних наук Григорук Анатолій Ананійовичкандидат економічних наук Грушко Віктор Сергійович кандидат історичних наук Древніцький Юрій Романовичкандидат філософських наук Кондратюк Любов Романівнакандидат економічних наук Литвин Любов Мирославівнакандидат філософських наук Морська Наталія Львівна    кандидат політичних наук Петришин Галина Романівнакандидат філософських наук Поперечна Галина Антонівна  кандидат історичних наук Гевко Вікторія Романівнакандидат економічних наук Сарай Наталія Ізидорівнакандидат наук із соціальних комунікацій Вільчинський Олександр Казимирович1 викладач
кандидат філософських наук Тимків Ірина Михайлівна

Навчальна  і навчально-методична робота
Кафедра філософії та суспільних наук з 2018 року здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів». Випускникам після виконання навчального плану присвоюються кваліфікації: Бакалавр філософії, аналітик суспільних процесів (3 р.  10 м. н.) та Магістр філософії, аналітик суспільних процесів, викладач суспільних дисциплін (1,4 р.н.). Колектив кафедри продовжує працювати над розробкою нових курсів та спецкурсів. Особлива увага приділяється вдосконаленню педагогічної та лекторської майстерності. З 2016 р. проф. Л. Г. Турхан (Павлишин) читає курс «Філософія» англійською мовою для студентів факультету іноземних мов (англійська філологія та переклад). Доц. Н.Л.Морська та Литвин Л.М. читають англійською мовою для іноземних студентів магістратури (Греції, Словаччини, Китаю). Троє викладачів кафедри здобули другі вищі освіти: доц. Н. Л. Морська закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» (2009 р.) та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» (2016 р.); доц. В. С. Грушко  - Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка» (2017 р.); доц. Г. Р. Петришин  -  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Соціологія» ( 2017 р.). Викладачі кафедри проходили стажування у провідних вузах України і за кордоном: проф. Б. Б. Буяк у 2010 році брав участь у міжнародній програмі стажування у Державному Департаменті США для керівників українських вищих навчальних закладів «INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM» (Вашингтон, Роллі, Бостон); у лютому 2015 року був учасником програми професійного обміну у Державному центрі міжнародних обмінів Меридіан «Academic Integrity (Академічна доброчесність)» у США (Вашингтон, Пітсбург, Солт-Лейк-Сіті, Бостон) за сприяння посольства США в Україні; впродовж 2013-2016 років – учасник міжнародного навчального проекту програми Темпус «ELITE» Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку»; 19-21 травня 2015 р. – науково-практичне стажування в Естонській бізнес-школі (Таллін, Естонія) (in the framework of the TEMPUS project “Education for Leadership, Intelligence and Talent” at Estonian Business School, Estonia), а з 2013-2016 рр. – стажування в контексті проведення Зимової та Літньої шкіл «European Weeks» у Вищій Лінгвістичні школі міста Ченстохова (Польща); проф. Л. Г. Павлишин з 01.06 2016 по 30.11 2016 рр. стажувалася в International Institute of Innovations «Science-Education-Development» (Warsaw, Poland); доц. Н. Л. Морська проходила стажування у Вищій Духовній Академії Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (Польща) – з 6.11.2017 р. до 19.11.2017 р. – «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності». У 2015–2021 рр. доценти В.Р. Гевко, Л.Р. Кондратюк, Л. М. Литвин, Н. Л. Морська, Г. Р. Петришин, Г. А. Поперечна стажувалися у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проектів: «The Innovative Methods and Technologies: the Newest in the European Educational Practice» («Інноваційні методи та технології: найновіші в Європейській освітній практиці») та Європейського освітнього проєкту «Інноваційні методи і технології викладання». Секція: Гуманітарні науки. Філософія. Політологія. Історія. Доценти  Л.М. Литвин, Н.Л. Морська і викл.  І.М. Тимків  в 2021 р. були учасниками   Міжнародної програми наукового стажування “Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні. Доценти Н.Л.Морська, Л.М. Литвин, викл. І.М.Тимків брали участь у міжнародних і всеукраїнських освітніх проєктах:  Міжнародному проєкті: схожість і міжкультурні відмінності у функціонуванні публічної  адміністрації: Проблемна, методологічна і емпірична пропозиція polsko-czesko-ukrain’sksch  порівняльних досліджень – 2017-2018 рр; ); Н.Л.Морська – в Міжнародному іспансько-польсько-українському проєкті UPSKILLEAD – Upskilling Adult Educators for Digital Lead (Project Number: 2016-1-SI01-KA204-021588); І.М.Тимків – у Міжнародному проєкті MEET UP! The digital Lab of Ideas (програма Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє (EVZ)» спільно з Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини) з вересня 2021 р.; Л.М. Литвин -  у пілотному освітньому проєкті «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», що реалізується спільно YEP, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» з 2020 р. Доц. Н.Л. Морська  є експертом Національного агента із забезпечення якості вищої освіти. Набутий досвід роботи знайшов своє втілення у навчальних і навчально-методичних посібниках викладачів кафедри. Їх підготовлено понад 45. Протягом багатьох років кафедра забезпечує читання курсу філософії для аспірантів та здобувачів для підготовки до складання кандидатського іспиту. Курси філософії для аспірантів читали доценти П. М. Залюбовський, В. І. Шанайда, О. А. Розумович, Л. Р. Кондратюк,  а зараз – проф. Б. Б. Буяк та  доц. Н. Л. Морська.  


Наукова робота 

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри визначаються працею в рамках колективної кафедральних теми: «Духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку України».
За результатами науково-дослідної роботи колективом кафедри опубліковано понад 600 наукових праць, серед яких монографії: Б. Б. Буяк: Політичне виховання молоді (філософсько-освітній аспект) – у 2012 р.; Л. Г.Турхан (Павлишин): Володимир Винниченко: досвід некласичного мислення в історії української філософії – у 2013 р.; А.В. Киданюк: Соціально-економічні та культурні процеси у західноукраїнському селі (1940-1950 рр.) – у 2018 р.; статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях (проф. Б.Б.Буяк, проф. Л.Г. Турхан (Павлишин), доценти А.А.Григорук,  В.С.Грушко, А.В. Киданюк , Л.Р. Кондратюк, Л.М.Литвин, Н.Л.Морська, Г.Р.Петришин, Г.А.Поперечна мають одну і більше публікацій в наукових журналах, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Захищено дві докторські дисертації з філософії Б. Б. Буяк (2013 р. ) і Л. Г.Турхан (Павлишин) (2015 р.). Доц. Морська Н.Л. навчається в докторантурі.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових конференцій, симпозіумів, семінарів в Україні і за кордоном: Білорусії (Мінськ), Італії (Рим), Литві (Каунас) Німеччині (Лейпциг), Польщі (Кельце, Люблін, Ченстохова), США. Щорічно кафедра проводить звітні наукові конференції. На кафедрі систематично проводяться методичні семінари. Результати науково-дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес.

Професори Б. Б. Буяк і Л. Г.Турхан (Павлишин) є членами спеціалізованих вчених рад: Б. Б. Буяк – Спеціалізованих вчених рад Д 64.053.07 за спеціальностями 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.10 – філософія освіти у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди та             Д 58.053.04 за спеціальностями 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка; професор Л. Г. Павлишин – Спеціалізованої вченої ради (Д 58.053.04;07.00.01 – історія України 07.00.02 – всесвітня історія) у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Професор Л. Г. Турхан (Павлишин) є членом редакційної колегії журналу «International Journal of Legal Studies» (Warsaw, Poland). 

Професор Б. Б. Буяк є координатором Програми білатеральних дипломів університету спільно із Вищою лінгвістичною школою міста Ченстохова (Польща), Академією імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) та Програм академічних обмінів. Впродовж 2018-2021 років проф. Буяк Б.Б. – запрошений лектор-професор Природничо-Гуманітарного університету імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща), Вищої лінгвістичної школи міста Ченстохова (Польща), Університету Хуманітас (Сосновець, Польща). Під його керівництвом здійснюють наукові дослідження студенти, магістранти та аспіранти, а також захищено кандидатські дисертації. Професор Б. Б. Буяк і доценти Г. А. Поперечна, В. С. Грушко беруть участь в опонуванні кандидатських дисертацій.

Основними напрямками організації науково-дослідної роботи студентів є написання наукових робіт, участь у конференціях, робота в проблемних групах.  Традиційно студенти усіх факультетів готують наукові доповіді, апробуючи їх на щорічних весняних університетських наукових студентських конференціях у рамках «Днів науки», а також на наукових конференціях у Рівному, Чернігові; частина молодих науковців публікує результати власних досліджень у студентському науковому збірнику ТНПУ. З 2018 року діє  проблемна група «Cogito», в якій активну участь беруть здобувачі-аналітики першого та другого рівнів вищої освіти. Викладачі готують студентів до участі у фахових студентських олімпіадах, зокрема, студенти історичного факультету взяли участь у Всеукраїнських олімпіадах з філософії, де зайняли призові місця: в 2006 р. у Національному університеті «Острозька академія» (студентка В. Чорнописька – 2 місце, науковий керівник – Л.Р. Кондратюк), у 2018 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка (магістранти В. Ковбаса, І. Марчук, П. Тимчак – 4 місце і «Приз глядацьких симпатій»  під керівництвом наукових керівників: Л.Р.Кондратюк, О.А. Розумович, Г.А. Поперечної, Н.Л. Морської).  У 2020/2021 навчальному році під керівництвом  доц. Н.Л. Морської магістрантки спеціальності «Аналітика суспільних процесів»  М. Синоруб та І.Горохов’янко  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з філософії вибороли диплом ІІ ступеня на 2 етапі (всеукраїнському рівні).
З 2018 року кафедра стала випусковою за освітньо-професійною програмою «Аналітика суспільних процесів спеціальності 033 «Філософія» галузі знань «03 Гуманітарні науки». Престижну і затребувану кваліфікацію  можна здобути за двома рівнями вищої освіти: першого (бакалаврського) і другого (магістерського) та двома формами навчання: денною і заочною. 


Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси