Алексієвець Леся Миколаївна 

Алексієвець Леся Миколаївна
Доктор історичних наук

Професор

Заслужений діяч науки і техніки України


Профілі:  
     ORCID
     ReseacherID


Біографія
24.03.1976, м. Дубровиця, Рівненська обл. – дослідниця української і світової історії, історичної біографістики, зовнішньої політики України та міжнародних відносин, учений-історик, педагог, громадсько-освітній діяч. Доктор історичних наук (2007), професор (2008), Заслужений діяч науки і техніки України (2015).

Переможець обласних, всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів. Лауреат стипендії ім. М. Грушевського (1994), грантів молодих вчених ТНПУ ім. В. Гнатюка (1999), стипендіат Президента України (1995–1997), Кабінету Міністрів (1998–1999, 2003–2005), Освітнього фонду Г. Щербан-Лапіки (США, 1995), іменної стипендії В. Косика (Сорбонна, Франція, 1996), Каси ім. Ю. Мяновського (Варшава, ПАН, 2004), Верховної Ради для найталановитіших молодих учених України (2009). Нагороджена грамотами ТНПУ імені Володимира Гнатюка (1993–1994, 1997, 2003–2005, 2015–2017, 2020, 2021), НАНУ (1996), ВАК України (2008), МОН України (2011), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2016).
Неодноразово відзначена грамотами та подяками Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської міської ради, польського культурно-освітнього товариства в Тернополі, ін.

Закінчила музичну студію (1989), загальноосвітню середню школу №16 м. Тернополя (1992, золота медаль), історичний факультет (1997, диплом з відзнакою), аспірантуру (2000) та докторантуру (2007) ТНПУ ім. В. Гнатюка; захистила кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича «Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов’янських країн (ХVІІ–ХVІІІ ст. ст.)» (наук. кер. – д.і.н., проф. М. М. Стрішенець), у 2007 р. – докторську: «Польща в 1918 – 1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою» (наук. конс. – д.і.н., проф. Ю. І. Макар). 

Працювала викладачем кафедри всесвітньої історії (1997), асистентом (2000–2002), доцентом кафедри стародавньої та середньовічної історії (2002–2004), з 2007 – професор кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ імені В. Гнатюка, 2018 – професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства. Виконує обов’язки заступника декана історичного факультету з наукової роботи та міжнародного співробітництва ТНПУ ім. В. Гнатюка (2016–2022). 
Член спеціалізованих вчених рад у Київському славістичному університеті (Київ), Інституті українознавства імені І. Крип’якевича (Львів), ТНПУ імені В. Гнатюка (заст. гол.), вченої ради історичного факультету ТНПУ ім. Гнатюка, державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво». 

Засновник та головний редактор міжнародного збірника наукових праць «Україна–Європа–Світ. Серія: історія, міжнародні відносини» (2008–2021 рр. – 24 вип.), член редколегії наукового збірника «Наукові записки. Серія: Історія» (ТНПУ ім. В. Гнатюка), «Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки» (НАН України, Інститут історії України), ін. Науковий керівник міжнародного дослідного проекту «Україна–Європа–Світ: історико-політичні та духовні аспекти розвитку», науково-освітнього Центру досліджень українсько-польських відносин (2014–2020). 

Керівник науково-дослідної теми «Україна–Європа–Світ: цивілізаційні аспекти розвитку» (державний реєстраційний номер: 0120U101569), з 2020 р.
Автор понад 300 наукових, науково-методичних праць, у т. ч. 25 індивідуальних і колективних монографій, майже 50 навчальних посібників, 6 з грифом МОН України, 6 статей, що входять до WoS. Підготувала 10 кандидатів та 2 доктори наук, 8 лаур. всеукр. і міжнарод. олімпіад та конкурсів, у т. ч. Ян Джі Жоу (КНР, 2021). Нині науковий керівник 5 аспірантів, у т. ч. Ян Джі Жоу (КНР), одного здобувача, науковий консультант одного доктора наук. Рецензент низки наукових праць, виступила опонентом двох кандидатських, чотирьох докторських дисертацій. Висунута на здобуття Державної премії в галузі освіти за номінацією «Наукові досягнення в галузі освіти» у складі колективу авторів циклу наукових праць «Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України» (2018).

Взяла участь у близько 50 міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях з проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин,  роботі науково-методичного семінару факультету, заходах наукового характеру. Організатор міжнародних наукових конференцій на базі ТНПУ «Європа–Україна–Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека» (до Дня Європи в Україні, 19–20 травня 2017), «Історична наука та освіта в Україні: інновації, виклики, перспективи (30–31 травня 2018)», ін.

Працювала у складі журі всеукраїнської олімпіади з історії (Умань, 2018), низці конкурсів на історичному факультеті ТНПУ. Модератор студентської наукової роботи на історичному факультеті ТНПУ (2008–2022), у т. ч. наукових семінарів, аудитів, майстер-класів, бранчів, організації щорічних наукових конференцій «Історичні дослідження в Україні: візії покоління 2000-х» (2018), «Історія–сучасність» (2019), «Історія: наукові пошуки і знахідки» (2020), «Історія: наукові пошуки і знахідки 2.0.» (2021), ін. Науковий керівник та редактор близько сотні опублікованих наукових робіт студентів та магістрантів. Здійснює наукове керівництво студіями з вивчення історії міжнародних відносин. 
Член програмної ради освітньої програми 014.03 середня освіта історія (бакалаврат), освітньої програми 032 історія та аохеологія кваліфікації: доктор філософії.

Організатор та науковий консультант освітньо-просвітницьких проектів «Усі дороги ведуть нв істфак» (березень-червень 2020), «Historia est magistra vitae» (квітень-червень 2020), «Державу творимо» (вересень-грудень 2020), «Аргументуйте, будь ласка» (26–28 лютого 2021), «Людина–Історія», до 30-річчя відновлення незалежності України (травень–грудень 2021).

Наукові напрями: «Історія України у всесвітньо-історичному контексті», «Зовнішня політика України та міжнародні відносини», «Історія Польщі, її взаємин з Україною», «Глобальна історія».

Стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки. Упродовж діяльності в університеті веде теоретичні й практичні курси «Історія країн Центрально-Східної Європи», «Історія слов’янських народів», «Зовнішня політика України сучасності», «Джерелознавство та історіографія», «Історія європейсько-атлантичної інтеграції», «Україна в глобальному світі», «Актуальні проблеми відродження національної державності слов’ян Центрально-Східної Європи (1918–1939)», «Державотворчі процеси у сучасному світі», здійснювала керівництво етнографічною, краєзнавчою, музейною практиками, виконанням курсових, дипломних, бакалаврських, магістерських праць згідно сучасних освітніх вимог та інформаційних технологій. 

Стажувалась у ПАН (Варшава, 2004, наук. конс. – проф. Анджей Айненкель), Бельгійська освітня рада (Брюссель, 2020), Шеньянський технологічний університет (2021), виступала із доповідями на конференціях у зарубіжних країнах. Брала участь у програмі підвищення кваліфікації «Підвищення якості навчального процесу» (Бельгія, Казахстан, 2020). 

Отримала міжнародний освітній грант в Міжнародному історичному біографічному інституті (Дубаї–Нью Йорк–Рим– Єрусалим–Пекін)  та пройшла програму Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transrorming of the World (2021), отримавши за результатами кваліфікацію  International Lecturer & Senior Researcher.
Пройшла стажування «Всесвітня історія та міжнародні відносини в сучасному освітньому процесі» (ЗУНУ, 2021). 

Брала участь у навчанні МОН України і офісу зв’язку НАТО в Україні в рамках програми Science for Peace and Security. NATO. Practical Cooperation with Ukraine (2019), у низці проектів, тренінгів, иайстер-класів, зокрема «Студії публічної дипломатії» (ЗУНУ, 2020), «Студії публічної дипломатії 2.0» (ЗУНУ, 2021), «Мегатренінг» (Київ, 2020), «PSY Forum» (Київ, 2020), «Цифрова гуманітаристика» (Польща, 2020), ін.
Успішно завершила базовий курс вивчення китайської мови, студентка Шеньянського педагогічного університету (2020–2022).

Працювала в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (Одеса). Автор поетичної збірки «Уламок тиші» (2006), публікувалася в газетах краю і України, на офіційному сайті ТНПУ, ін., у соціальних мережах. 
Організатор  онлайн фестивалю поезії 2021 «Весна? Весна! Весна...». Брала участь у відзначенні 80-річчя Шеньянського педагогічного університету (КНР, 2021). Виконувала обов’язки куратора груп, нині – СОІ-11. Відзначена грамотами та нагородами студентів, студентського уряду, профкому студентів.

Вибрані наукові праці:
1. Києво-Могилянська академія і європейський світ.  Тернопіль, 1999. 68 с.

2. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІІ–ХVІІІ ст. ст.).  Тернопіль: Збруч, 1999. 263 с.

3. Новітня історія Польщі (1918–1939).  Київ–Тернопіль: Астон, 2002. 320 с.

4. Релігія балтів і давніх слов’ян. Тернопіль: Літопис, 2003. 30 с.

5. Польща: утвердження незалежної держави 1918–1926. Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. 448 с.

6. Методологія і методика наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів історичних факультетів. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 132 с.

7. Польща і Україна: шляхи співробітництва (1991–2004 рр.). Тернопіль: Редакційно-видавничий центр ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2009. 153 с.

8. Основи наукових досліджень: теорія та методика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України. Тернопіль: Вектор, 2012. 256 с.

9. Георгій Шарпак: видатний внесок у розвиток світової науки // Україна–Європа–Світ. Вип. 5: Міжнародний збірник наукових праць / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Част. 2. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. С. 209–214.

10. Історія України – органічна частина всесвітньої історії // Вип. 9: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 9: Україна–Європа–Світ: творимо історію РАЗОМ. Присвячується Євро-2012. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. С. 13–22.

11. Польща: міжнародні відносини у добу відродження 1918–1923 Тернопіль: Астон, 2012. 192 с.

12. Польща: на шляху до НАТО та ЄС. Тернопіль: Вектор, 2012. 268 с.

13. Україна найдавнішого часу – XVIII століття: цивілізаційний контекст пізнання. Тернопіль: Астон, 2012. Кн. І. 700 с.

14. Україна ХІХ – початку ХХІ ст.: цивілізаційний контекст пізнання. Тернопіль: Астон, 2013.  Кн. 2. 696 с.

15. Дубровиця крізь віки: основні віхи історичного розвитку // Україна–Європа–Світ.  Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 16: Присвячено 1010-ій річниці міста Дубровиці. У 2 ч. Ч. 2. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015.  С. 20– 35; 

16. Українсько-польські відносини сучасності. Тернопіль: Вектор, 2016. 260 с.

17. Слово про нашого автора професора Ярослава Калакуру // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 20. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 371–377.  

18. Alexiyevets Lesya, Alexiyevets Mykola. The priorities of the ukrainian-and-polish cooperation and partnership of the modernity. UEW. 2019. Is. 22. S. 56–68. 

19. Алексієвець Л., Алексієвець М. Україна–Китай–25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях». Український історичний журнал. 2019. № 5. С. 215–219. (Web of  Science Core Collection)

20. Алексієвець Л., Алексієвець М. Трансформація відносин України та НАТО в 1991–2019 рр.: історичний аспект. Український історичний журнал. 2020. №1.С. 126–142. (Web of  Science Core Collection)

21. Алексієвець Л., Алексієвець М., Федорів І. Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Конашевич-Сагайдачний: історіографічний дискурс. Український історичний журнал. 2020. №3. С. 214–216. (Web of  Science Core Collection)

22. Alexiyevets L., Alexiyevets M. Ukraine–NATO: mutual relation and partnerships main stages. East European Historical Bulletin. 2020. Issue 14. S. 175–189. (Web of Science Core Collection)

23. Алексієвець Л., Алексієвець М., Дацків І. Україна–Європа: цивілізаційно-історичний дискурс. Український історичний журнал. 2020. №5. С. 223–238. (Web of  Science Core Collection)

24. Aleksiievets Lesia, Valion Oksana. Trade and Economic Cooperation Between Ukraine and the Republic of Belarus: Historical Discourse (1991–2020). Український історичний журнал. 2021. № 4. С. 161–173. (Web of  Science Core Collection)

Література:
Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 4. Тернопіль: Вид-полігр. комб. «Збруч», 2009. С. 9–10.

Про нас: кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії. Тернопіль, 2014. 44 с.

Час випробувань для кожного. Дубровицький вісник. 12 квітня 2019. С. 2.

Зберегти себе і прийняти нове. Дубровицький вісник. 28 серпня 2020. С. 2.

Весна_фест_на історичному. Свобода. №28. 14 квітня 2021. С. 8.

Про нашу історію з Україною в серці. Дубровицький вісник. 20 серпня 2021. С. 2.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси