Алексієвець Микола Миронович

Алексієвець Микола Миронович
Доктор історичних наук

Професор

Заслужений працівник освіти України


Профілі:  
     ORCID
                                            ReseacherID


Біографія
Алексієвець Микола Миронович – відомий  вчений-історик, педагог, громадський діяч, організатор розвитку історичної освіти і науки на Тернопільщині та в Україні. 

Народився  10 лютого 1941 р. в м. Дубровиця на Рівненщині у сім᾽ї робітників. Після закінчення в 1959 р. СШ № 1 м. Дубровиці розпочав трудову діяльність учителем Бережківської 8-річної школи Дубровицького району.  Із закінченням служби в армії (1960–1963) вступив на історико-філософський факультет (1963 р. реорганізований окремо на історичний і філософський факультети) КДУ ім.  Т. Шевченка (нині Київський національний університет ім. Т. Шевченка), який закінчив у 1968 р. з дипломом з відзнакою та із занесенням  в Почесну книгу КДУ. За особливі успіхи в навчанні з ІІ-го курсу, включно до п᾽ятого, був Ленінським стипендіатом (найвища студентська нагорода тих часів).

У 1968–1971 рр. продовжив навчання в аспірантурі КДУ ім. Т. Шевченка, завершивши його успішним захистом кандидатської дисертації із загальної історії. 

З 1971 р. – старший викладач, доцент Тернопільського економічного інституту (нині ТНЕУ), а з 1977 р. – в ТДПІ (нині ТНПУ ім. В. Гнатюка), завідувач кафедри, проректор з навчально-виховної роботи, декан історичного факультету (1993–2006 рр.). Від 1993 р. – завідувач  кафедри всесвітньої історії, а з 1998 р. і до нині – завідувач кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії. В 1987 р. захистив докторську дисертацію в КНУ ім. Т. Шевченка зі спеціальності 07.00.03 – загальна історія, професор (1989 р.).

Багато років брав участь у роботі спеціалізованої вченої Ради  у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, з 2014 р. – член спеціалізованої вченої Ради у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, 1998–2006 рр. – головний редактор збірника наукових праць ” Наукові  записки. Серія: історія”, з 2008 р. – член редколегії Міжнародного збірника наукових праць ”Україна-Європа-Світ. Серія: історія, міжнародні відносини”. 

Науковий  керівник комплексної теми кафедри ” Україна  (Тернопільщина) у всесвітньому історичному контексті”.

Створив наукову школу з української біографістики, власну модель організації і модернізації науково-дослідної діяльності студентів відповідно до вимог сучасності, підготовив майже 30 кандидатів і докторів історичних наук, 15 студентів – лауреатів і переможців Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та олімпіад. Автор понад 350 наукових і науково-методичних праць з проблем вітчизняної та зарубіжної  історії, у т. ч. 158 індивідуальних і колективних монографій, навчальних підручників і посібників для вищих  навчальних  закладів України, у т. ч. 8 – з грифом МОН України. 1999 р. Міжнародний біографічний центр у м. Кембрідж (Велика Британія) присвоїв   звання ” Міжнародна людина  тисячоліття ” в номінації  ”2000 видатних науковців ХХ століття”.

Науковий редактор, рецензент багатьох  колективних науково-популярних і енциклопедичних  видань й збірників  праць, організатор всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій, опонент 14 кандидатських і докторських дисертацій. Очолював асоціацію істориків Тернопільщини та Малу академію, член Українського товариства краєзнавців (2001 р.) та історичного товариства ім.  М. Грушевського (1997 р.),  дійсний член Центру дослідження історії  Поділля (2005 р.). Здійснював наукове керівництво підготовкою студентами  курсових, дипломних і магістерських робіт, науково-проблемними групами і гуртками  студентів, керівник академічної групи МІС, упродовж багатьох років член вченої ради університету та історичного факультету. 

За значний внесок у розвиток національної освіти і науки відзначений державними та відомчими  нагородами: ” Відмінник народної освіти” (1980 р.), ”Ветеран праці” (1986 р.), Заслужений працівник освіти України (2000 р.), орденом України ”За заслуги” ІІІ-ІІ ступенів (2012, 2018 р.), Почесною відзнакою Тернопільського міського голови (2018), багатьма Почесними грамотами МОН України, ТОДА,  міської ради м. Тернополя та ректорату ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Стажувався в Лейпцігському, Берлінському, Ленінградському (нині – Санкт-Петербурзький університет), Волгоградському, Московському та  Київському університетах.

Наукові напрями: зовнішня політика України і міжнародні відносини, Україна  в європейській і світовій  цивілізації, Україна і світ, глобальна історія, методологія і наука.

Навчальні курси, які читає: Вступ до спеціальності, Основи наукових досліджень, Теорія і методика наукових досліджень, Методологія наукових досліджень, Методологія українознавчих наукових досліджень.

Праці: ”Победа, изменившая мир” (К., 1990 р.), ”Культурне відродження в Україні (Тернопіль, 1993), ”Діяльність ”Просвіти” у національно-культурному відродженні Східної України 1968-1974” (Тернопіль,1999, співавт.), Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Част. І. – Тернопіль: Лілея, 2005. – 352 с. (співавтор),  Історія світової культури: Частина перша: від Первісності до Ренесансу. – Тернопіль: Лілея, 2006. – 258 с., Історія світової культури: Частина  друга: від Бароко до сучасності. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 656 с.,  Українська історична біографістика:  забуте і невідоме. Ч. 2. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 244 с. (співав.),   Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація.  Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів України / 3-е переробл. та доп. видання. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 343с.,  Організація та методика наукових досліджень студентів: Навч. Посібник для студентів вищих навчальних закладів України. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 258 с., Основи наукових досліджень: теорія та методика. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів України.  – Тернопіль: Вектор, 2012. – 256 с., Наукові дослідження: теорія та організація: навчальний посібник для студентів вишів України. – 4-е переробл. та доп. вид. –  Тернопіль: Вектор, 2013. – 365 с. та ін.

Література: Енциклопедія сучасної України. – Т. 1. – К., 2001. – С. 372; Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль: Збруч, 2004. – С. 34; Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «Українські історики». – Вип. 2, част. 1. – К. – Л., 2003. – С. 5; Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 5, част. 1. – С. 7-37; Людина енергетики добра, любові, мудрості (доктор історичних наук, професор Микола Миронович Алексієвець): біобібліогр.покажчик / НБ ТНПУ ім. В. Гнатюка; уклад.: С. Ю. Загородна; бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька. – Тернопіль: Вектор, 2017. – 72 с. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. В Гнатюка).
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси