Буяк Богдан Богданович
Буяк Богдан Богданович

Ректор

Доктор філософських наук

Професор

Член-кореспондент НАПН України


Профілі:   
     ORCID
     ScopusБіографія
Буяк Б. Б. народився 26 жовтня 1974 року в місті Тернополі у сім’ї службовців.

В 1992 р. закінчив Тернопільську СШ № 11, у 1992-1997 рр. навчався на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту, а по закінченні і до 2000 р. навчався на денному відділенні аспірантури ТДПУ ім.В.Гнатюка за спеціальністю 07.00.01 Історія України, яку у вересні 2000 р. дотерміново закінчив на підставі попереднього захисту. Поруч із навчанням в аспірантурі працював помічником директора ТОВ «Ватра-Арс» та завідувачем клубу «Перлина» при палаці культури ВО «Ватра». Впродовж осені 1997 року попрацював вчителем історії у Прошівській загальноосвітній школі Тернопільської області. З 11 вересня 2000 р. призначений на посаду начальника відділу виховної роботи педагогічного університету.

26 грудня 2001 року захистив кандидатську дисертацію “Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944 – 50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)” за спеціальностю – 07.00.01 - історія України у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2001 року на посаді асистента кафеди історії України Тернопільського державного педагогічного університету ім.В.Гнатюка, з 2005 року - доцента цієї ж кафедри, а з 2013 року – професора кафедри історії України та кафедри філософії та економічної теорії провадить викладацьку діяльність.

В жовтні 2006 року був призначений проректором з наукової роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. В січні 2008 року переведений на посаду проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва цього ж університету.

22 січня 2013 року захистив докторську дисертацію з філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти на тему: «Світоглядна складова політичної освіти і виховання молоді: функціональний потенціал та перспективи його використання» у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.07 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.

Відзнаки:
У 2006 році був відзначений Почесною грамотою МОН України, 13 травня 2007 року нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», а 19 травня 2011 року – Почесною грамотою Кабінету міністрів України, 2005-2015 роки - візнаками місцевих (обласних, районних, міських) органів влади та органів місцевого самоврядування, відзнаками ТНПУ. Впродовж 2009-2011 років був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених та науковців. Буяк Б.Б. тривалий час є членом Президії Ради проректорів з наукової роботи та атестаційної наукової колегії Міністерства освіти і науки України, членом президії Харківської асоціації політологів та Всеукраїнської асоціації політичних наук.

Буяк Б.Б. фахівець у галузі історії України, політології та філософії освіти. Впродовж останніх 20 років його наукова діяльність присвячена проблемам новітньої історії України, політичної соціалізації молоді, світоглядної складової політичної освіти і виховання молоді, історико-філософських аспектів освіти.

Результати науково-пошукової та навчально-методичної діяльності відображені в чисельних публікаціях (всього понад 70).

Основні наукові праці: "Розвиток промислової сфери західних областей Української РСР протягом 1944-1958 рр.(на матеріалах Львівської, Дрогобицької, Івано-Франківської, Тернопільської областей).(2001р.), "Формування політичної культури сучасної української молоді" (2002р.) "Політична соціалізація молодих людей: суть поняття та сучасний український досвід" (2004р.) "Етнонаціональні аспекти у формуванні політичної культури та соціалізації молоді в Україні" (2006р.) "Політична соціалізація студентської молоді в умовах сучасного українського державотворення" (2007р.), „Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства” (2007); „Модернізація освіти української молоді в контексті трансформаційно-глобалізаційних процесів” (2010), " Вища педагогічна освіта і наука України: історія сьогодення та перспективи. Тернопільська область"(2011р.); „Політичне виховання молоді (філософсько-освітній аспект), монографія (2012р.); "Управління науково-дослідною діяльністю університету" (2013 р.); "Освітній вимір проблеми «світогляд і політика» (2014 р.); "Релігієзнавство: хрестоматія-практикум: навч.-метод. посібник" (2015 р.); "Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті" (2014 р.), «Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом» (2016 р.) та ін.

Брав участь в різноманітних наукових форумах з метою популяризації власного наукового і практичного доробку, очолював оргкомітети ряду Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових конференцій.

Під його керівництвом здійснюють наукові дослідження студенти, магістранти та аспіранти, а також захищено кандидатські дисертації з історії України «Проблеми наддніпрянської політичної еміграції у громадсько-політичних процесах Західної України» (Іващук В.М), з філософії освіти «Історична пам'ять у навчальних і виховних практиках політичного виховання (філософсько-освітня рефлексія)» (Тимків І.М).

Тривалий час бере участь в роботі спеціалізованих вчених рад Д 64.053.07 за спеціальностями 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, 09.00.10 –філософія освіти у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди та Д 58.053.04 за спеціальностями 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка.

Працюючи на посаді проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва постійно веде активний пошук дієвих структур наукової роботи та міжнародного співробітництва у вищому навчальному закладі. Впродовж минулих років брав активну участь у розробці ряду наукових проектів міжнародних грантових програм Темпус, Тасіс. Ініціатор та учасник багатьох міжнародних дослідницьких проектів у сфері вищої освіти. Листопад-грудень 2010 року брав участь у міжнародній програмі стажування у Державному Департаменті США для керівників українських вищих навчальних закладів «INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM» (Вашингтон, Роллі, Бостон). Лютий 2015 року був учасником програми професійного обміну у Державному центрі міжнародних обмінів Меридіан «Academic Integrity (Академічна доброчесність)» у США (Вашингтон, Пітсбург, Солт-Лейк-Сіті, Бостон) за сприяння посольства США в Україні. Впродовж 2013-2016 років учасник міжнародного навчального проекту програми Темпус «ELITE» Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку». 19-21 травня 2015 р. науково-практичне стажування в Естонській бізнес школі (Таллінн, Естонія) (in the framework of the TEMPUS project “Education for Leadership, Intelligence and Talent” at Estonian Business School, Estonia). 2013-2016 роки стажування в контексті проведення Зимової та Літньої шкіл «European Weeks» у Вищій Лінгвістичні школі міста Ченстохова (Польща). 4-8 вересня 2015 р. учасник Літньої школи лідерства у м. Тернопіль. 5 березня-5 квітня 2015 року стажування на кафедрі політології і соціології та культорології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. 11.01-21.01. 2010 року – стажування з курсу «Методика створення електронних курсів в системі Moodle». 8 жовтня 2011 року стажування в рамках Всеукраїнський семінар « Практичні можливості реалізції інтеркультурного підходу в системі історичної освіти» (Одеса). 23-29 січня 2005 року – курс підвищення кваліфікації, організований Міністерством освіти і науки України, Інститутом вищої освіти АПН України та канадсько-Українським проектом «Розбудова демократії»(Київ). 17 березня 2007 року учасник освітньої програми з громадянської освіти для педагогічних університетів України «Молодь-школа-громада» (Київ). 7 грудня 2007 року стажування в рамках міжнародного проекту «Громадянська освіта – Україна» (Cambridge Education).

З 2012 року є координатором Програми білатеральних дипломів університету спільно із Вищою лінгвістичною школою міста Ченстохова (Польща), Академією імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща) та Програм академічних обмінів.

Запрошений лектор Академії імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща), Вищої лінгвістичної школи міста Ченстохова (Польща).

8 листопада 2017 року обраний на посаду ректора з результатом 91,86% від кількості виборців, що взяли участь у голосуванні. 

15 грудня 2017 р. наказом Міністерства освіти і науки України №770-к призначений ректором ТНПУ ім. В. Гнатюка
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси