Гевко Вікторія Романівна


Кандидат історичних наук

Доцент
Профілі: 
     ORCID
     ResearcherID
               

Народилася 24 грудня 1979 р. в місті Тернопіль. У 1997 р. закінчила Тернопільську ЗОШ № 17 із золотою медаллю. Потягом 1997-2002 рр. навчалася на історичному факультеті ТНПУ, здобула кваліфікацію «вчителя історії» ( диплом з відзнакою). У 2002 р. вступила до аспірантури. 23 грудня 2005 р. захистила у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича кандидатську дисертацію на тему «Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин ( 1991-2004 рр.)

Із 2005 р. працює у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. 

2005-2006 рр.  – асистент кафедри стародавньої і середньовічної історії.

2006-2012 рр. – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії.

17 лютого 2012 року Атестаційною комісією Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента.

2012 р. – 2013 р. – доцент кафедри нової новітньої історії та методики викладання історії. 

2014 – 2019 р. – помічник ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

3 2019, доцент кафедри філософії та суспільних наук, учений секретар Університету.

Сфера наукових інтересів: Зовнішня політика України та міжнародні відносини, українсько-польські відносини, аналітика суспільних процесів.

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні та навчально-методичні програми для вузів тощо.

Основні праці
1. Гевко В. Історичні та геополітичні передумови формування нової моделі українсько-польських політичних відносин  // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229–230.– Чернівці: Рута, 2004. – С. 110 – 114.

2. Гевко В. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у центрально-східній Європі //  Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку „ Рада”, 2008. – Т. ХХІ. – С. 410 – 424.

3. Гевко В. Україна в контексті європейської інтеграції // Навчально-методичні рекомендації для студентів історичних факультетів за вимогами європейської кредитно-трансферної системи. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 33 с.

4. Алексієвець Л. М., Гевко В. Р. Україна і Польща: шляхи співробітництва – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 153 с. 

5. Гевко В. 20 років українсько-польських відносин: випробування часом і спільна перспектива на майбутнє /В. Гевко // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип.8. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 126 – 134. 

6. Гевко В. Українсько-польське співробітництво в контексті спільного проведення фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 9 – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С.106 – 112. 

7. Українсько-польські міждержавні відносини: 20 років новітнього буття .Від Гадяцької угоди до Європейського Союзу // Матеріали V українсько-польської зустрічі, Івано-Франківськ – Жешув Т. 3, 2013 р.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси