Кондратюк Любов Романівна
Кондратюк Л.Р


Кандидат філософських наук


Доцентe-mail: kondrliuba@ukr.net Профілі:  
     Google Scholar
     ORCID
     ResearcherID
               


Біографія

Народилася  4.04.1962 р. в селі Передільниця Старосамбірського району Львівської області. У 1979 році закінчила Нижанковицьку середню школу з золотою медаллю. 


З 1979 по 1984 рік навчалася на філософському факультеті Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка, який закінчила за спеціальністю «філософія» з відзнакою. 


У 1987–1990 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії гуманітарних факультетів Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка.   


У 1991 році в Львівському державному університеті імені І.Я.Франка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.


Після закінчення університету в 1984 році отримала направлення Міністерства освіти УРСР у Тернопільський державний педагогічний інститут для викладання курсів етики і естетики. 


Працювала на посаді асистента, старшого викладача, а в 1994 році отримала вчене звання доцента кафедри культурології.  З 1996 році переведена на посаду доцента кафедри філософії та економічної теорії. 


Кондратюк Л.Р. є фахівцем у галузі філософії, культурології, етики і естетики. Автор понад 70 наукових праць, у тому числі навчальних посібників, фахових статей, навчальних і навчально-методичних програм для студентів і аспірантів. 


Впродовж 2005–2008 рр. була членом редколегії фахового наукового видання з філософії «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  Серія: Філософія». 


Протягом багатьох років читала курс філософії для аспірантів і здобувачів для підготовки до здачі кандидатського екзамену. 


У 2012 р. отримала грант і була стипендіатом Центру розвитку магістерських програм у Львівському національному університеті імені Івана Франка в рамках проекту «Розвиток магістерських програм із культурології і соціології», проведеного за підтримки Інституту відкритого суспільства (Будапешт). 


Є членом і була головою Тернопільського обласного відділення (2011–2021) незалежної громадської організації професійних філософів України «Український філософський фонд». Стажування:

Стажувалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка, в рамках проекту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The newest in the European Educational Practice» (Humanitarian Sciences/ Philosophy) –  у Вищій Школі Лінгвістичній м. Ченстохова (Польща), в 2016 і 2021 рр. – у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.


Брала участь у багатьох наукових конференціях в Україні і за кордоном: міжнародному симпозіумі в Римі (2010), Першому Білоруському філософському конгресі (Мінськ, 2017), ХХІV Всесвітньому філософському конгресі (Пекін, 2018), міжнародних конференціях у Литві (Каунас), Німеччині (Лейпциг), Польщі (Люблін, Ченстохова) та ін. 


Сфера наукових інтересів:
Історія філософії, етика, філософія історії, історія мистецтва.

Відзнаки:

Нагороджена грамотами і подяками Тернопільської обласної державної адміністрації (2006; 2007), Тернопільської міської ради (2016),  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2004; 2015), Міністерства освіти і науки України (2018).

Основні публікації:

1. Кондратюк Л.Р. Антична філософія // Філософія: Навчальний посібник для студентів і курсантів вищих навчальних закладів/ Авт. кол.; за ред. М.П. Гетьманчука. Львів: ЛДУВС,  2010. С. 23-69.


2. Кондратюк Л.Р., Цвіркун В.М. Обов’язок життя: філософсько-антропологічне есе на тему етосно-естезисного становища людини у світі // Філософські обрії  Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України та Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Вип. 27. Київ-Полтава, 2012. С. 111-118. 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1140/1/Kondr.pdf


3. Кондратюк Л.Р., Поперечна Г.А., Розумович О.А. Філософія: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ, 2013. 187 с


4. Кондратюк Л.Р. Цвіркун В.М. Філософсько-антропологічний погляд на становище людини в умовах техногенної цивілізації //Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 646-647. Серія Філософія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. С. 71-78.


5.  Кондратюк Л.Р. Етика та естетика: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ, 2013. 92 с. 


6. Кондратюк Л.Р., Розумовий О.А. Українська історія в освітньому контексті (філософський аспект) // Problemy nowoczesnej edukacji. Tom V / Pod red. Edity Sadowskiej. Cztstochowa,  2015. S. 35-47.


7. Кондратюк Л.Р., Морська Н.Л. Філософія. Навчально-методичний посібник для підготовки до здачі кандидатського іспиту аспірантами і здобувачами усіх спеціальностей. Тернопіль: ТНПУ ім. В Гнатюка, 2015. 100 с. 


8. Кондратюк Л.Р., Цвіркун В.М. Pro осердя і периферію філософсько-антропологічного знання // Створення суспільства рівних можливостей як реальна основа патріотизму : ХІ Шинкаруківські читання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р. / Т-во «Знання» України, НАН України, НАПН України та ін.  Київ : Знання України, 2016. С. 105-114. 


9.  Кондратюк Л.Р. Філософські аспекти педагогічного мислення ) // Problemy nowoczesnej edukacji. Tom VI / Pod red. Edity Sadowskiej.  Cztstochowa, 2016. S. 187-193.   


10. Кондратюк Л.Р.Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Вип. 18. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. С. 6-9.

https://eprints.oa.edu.ua/5923/1/4.pdf


11.  Kondratiuk L.R. Philosophical foundations of pedagogical thinking //International scientific conference “Modernization of educational system: world trends and national peculiarities”: Conference Proceedings, February 23.  Kaunas: Izdevniecida   “Baltija Publishing”, 2018.  P. 144-147.


12.  Gayevska S., Kondratiuk L., Rozumovich O. Philosophy as a Spiritual Practice in the Context of Noospheric Discourse // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Філософія. Чернівецький національний університет, 2019. Вип. 811. Чернівці: Чернівецький національний університет,  2019. С. 62–69. http://www.philosophy.chnu.edu.ua/res//philosophy/811.pdf


13. Кондратюк Л. Р., Поперечна Г. А., Розумович О. А. Філософія:  практикум. Частина 1. / За ред. Поперечної Г. А. Тернопіль: Vector,  2021. 250 с. 

 

14. Shulga, M. A., Poperechna, G. A., Kondratiuk, L. R., Petryshyn, H. R., & Zubchyk, O. A. (2021). Modernising education: unlearned lessons from Frederick Taylor. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 80-95. https://doi.org/10.37028/l lingcure.v5nS2.1332Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси