Литвин Любов Мирославівна
Литвин Л.МКандидат економічних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наукe-mail: llm230766@tnpu.edu.uaПрофілі:

     Google Scholar     

     ORCID        

     ResearcherIDНародилася 23 липня 1966 року в селі Нараїв Бережанського району, Тернопільської області. В 1983 році закінчила середню школи № 18 м.Тернополя.


В 1883 – 1988рр. навчалась в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка на економічному факультеті за спеціальністю – політична економія. Присвоєно кваліфікацію: економіст, викладач політичної економії.


Після закінчення університету, з 1988 р. прийнята на посаду асистента кафедри філософії та політекономії Тернопільського державного педагогічного інституту.


З 1990 року по 1993 року навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва при Київському Університеті ім. Тараса Шевченка.


Захистила кандидатську дисертацію: «Акціонерна форма власності в перехідний період до ринкових відносин в Україні» (08.01.01 – економічна теорія) 23 жовтня 1997 року у Дніпропетровському державному аграрному університеті. Присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.


18 жовтня 2001 року присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та економічної теорії Тернопільського національного  імені Володимира Гнатюка.


Автор і співавтор 98 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі фахові статті, доповіді і тези конференцій, навчальні та навчально-методичні програми для вузів тощо.   Учасник регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій і семінарів.


Стажування


Проходила стажування і підвищення кваліфікації:

Міжнародне стажування: Міжнародний Історико-Біографічний Інститут (Дубай - Нью-Йорк - Рим - Єрусалим - Пекін) II Міжнародна програма наукового стажування “Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні. Міжнародний Сертифікат №3027 від 12 жовтня 2021 р.


Тернопільський національний економічний університет стажування на кафедрі фінансів імені С. І. Юрія з 02.05.2019 по 03.06.2019 року – у кількості 4 кредити ECTS (120 години). 


Проходила стажування на кафедрі економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету в 2014 р. (наказ від 30.10.2014 № 306-К/тр).

Підвищувала кваліфікацію у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) з 05.07.2015 до 12.07.2015 – у кількості 72 години (2 кредити).


Підвищувала кваліфікацію (стажування) у Вищій школі лінгвістичній м. Ченстохова (Польща) в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies: the Newest in the European Educational Practice» («Інноваційні методи та технології: найновіші в Європейській освітній практиці»), з 01 січня 2016 року по 31 березня 2016 року (відповідно до наказу ТНПУ від 18 січня 2016 року № 40-33/03.) – у кількості 180 години (5 кредитів). (Сертифікат РК 012016123, реєстраційний номер 123/03/16  від 31.03.2016).


Підвищення кваліфікації: 

The Power of Microeconomics: Economic Principles in the Real World an online non-credit course authorized by University of California, Irvine and offered through Coursera COURSE CERTIFICATE  04.06.2020. 


Підприємницький університет YEP, МОН України: підвищення кваліфікації в межах  ініціативи «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами»,  2020-2021рр. (Всього 101 год. – 3,65 ECTS). Сертифікати.


Участь у пілотному освітньому проєкті «Підприємницький університет» і курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», що реалізується спільно YEP, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки України, Українським фондом стартапів за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (з 2020 р.)


Сфера наукових інтересів: Економіка, менеджмент, фінансово-економічна діяльність закладів освіти.


Відзнаки: відзначена нагородами:  Подякою Міністерства освіти і науки України (2018 р.); Грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації (2016 р., 2021 р.); Грамотами ТНПУ ім. В. Гнатюка (2005 р., 2011 р.,  2015 р., 2017 р., 2019 р.); Подякою міського голови (2007 р.); Подяками ТНПУ ім..В.Гнатюка (1999 р., 2009 р, 2012 р.)


Основні публікації

1. Григорук А.А., Литвин Л.М. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. – Тернопіль, ТНПУ ім.. В.Гнатюка 2009. – 400 с.

2. Литвин Л.М. Менеджмент в освіті. Навчально-методичний посібник. – ТНПУ ім.. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 118 с.

3. Литвин Л.М. Основи менеджменту та маркетингу. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2012. – 100 с.

4. Литвин Л.М., Супрун Н.А. М.Х. Бунге: педагог, організатор та новатор освітянського процесу. Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 45. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2012. – с.246-257.

5. Литвин Л. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження [Електронний ресурс] / Л. Литвин, Р. Горбатюк // Соціально-економічні проблеми і держава. –  2013. – Вип. 1 (8). – С. 108-115. – Режим доступу до журн.:
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13llmtov.pdf.

6. Любов Литвин. Впровадження інноваційних моделей навчання в процесі викладання економічних дисциплін у вищій школі України / Problemy nowoczesnej edukacji. The problems of modem education. Tom V. – Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie ul. Nadrzecznej 7. – 2015.

7. Любов Литвин. Використання світового досвіду фінансового регулювання розвитку вищої освіти в Україні / Problemy nowoczesnej edukacji. The problems of modem education. Tom VI. – Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie ul. Nadrzecznej 7. – 2016. – 289с. – c.193-202.

8. Литвин Л. М. Управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, ТНПУ, 2017. – 60 с.

9. Зарубіжний досвід фінансування освіти: перспективи застосування в Україні./ Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. редактор Л. М. Алексієвець. – Вип. 19. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017.  – с.393-397.

10. Григорук А.А., Литвин Л.М. Економічна теорія у схемах і таблицях: навчальний посібник / А.А.Григорук, Л.М.Литвин. – Тернопіль: ТНПУ ім.. В. Гнатюка, 2017. – 200 с.


11. Литвин Л.М. Менеджмент в закладах освіті. Навчально-методичний посібник. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. 118 с.


12. Григорук А. А., Литвин Л. М. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях: навчальний посібник. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. 2019. 412 с.


13. Литвин Л. М. Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка. 2021. 82 с.


14. Development of financial and economic autonomy in the field of higher education /  I. V. Zastrozhnikova, N. V. Datsii, N. M. Filyanina, L. Lytvyn, T. E. Bielialov, L. A. Martynets // Laplage Em Revistа. Portuguê : EAAR, 2021. V. 7 n. 1 (Jan./April - Educação escolar, ensino-aprendizagem e expectativas). P. 327-340. URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000634164000010 https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171728p.327-340 


15. Власенко Ю. Г., Букіна Т. В., Литвин Л. М. Розвиток економіки України в умовах четвертої промислової революції. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.53 


16. Григорук А. А., Литвин Л. М.. Відносини власності в Україні. Економіка та суспільство. 2021. №25.  https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-39 


17. Григорук А. А., Литвин Л. М. Фінансовий капітал та його становлення в умовах глобалізації економіки. Економіка та держава. 2021. № 10. С. 47-52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.10.47


18. Лучко М., Григорук А., Литвин Л. До питання аналізу комерційних та маркетингових ризиків: теоретичний аспект. Галицький економічний вісник. 2021. Том 72. № 5. С. 53-63. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05.053


19. Investment in human capital and efficiency of work: correlation  of relations through the prism of indicators / O. V. Arzamasova, A. A. Hryhoruk, L. M. Lytvyn // Competitiveness and innovation: current trends in business management: collective monograph. – Ternopil : WUNU, 2021. – P. 219–227. ISBN 978-966-654-649-7 http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23218/1/Lytvyn.pdf 


20. Григорук А. А., Литвин Л. М. Економічна теорія у схемах і таблицях: навчальний посібник / 2-ге вид., перероб. і доп. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. 240 с.


21. Григорук А. А., Литвин Л. М. Економічна теорія: навчально-методичний посібник. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021, 92 с.


22. Литвин Л. М. Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка. 2021. 82 с.


23. Григорук А. А., Литвин Л. М. Економічна теорія: навчально-методичний посібник.  Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка. 2021. 92 с.


Литвин Л. М. Теоретичні та практичні засади менеджменту : навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2021. 64 с.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси