Микола Валентинович Бармак
Микола Валентинович Бармак
Доктор історичних наук

Професор
Профілі: 
     ORCID
     ReseacherID
Інформація про професійну та фахову діяльність

з 1989 р. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Постійна викладацька робота з історії України, політології та права 

кандидат історичних наук ("етнологія") 2007 р. тема: “Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (1796 -1914)” (захист дисертації в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (м.Київ)

1999 − доцент кафедри історії України

2001 − 2002 начальник управління з питань внутрішньої політики Тернопільської обласної державної адміністрації

2003 − 2006 докторантура у Львівському регіональному інституті державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України

доктор історичних наук 2007 р. тема: «Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина XIX ст)» (історія України)

2009 − 2014 завідувач кафедри історії України ТНПУ

2010 − професор

2013 − 2016 декан історичного факультету

експерт МОН проекту Стандарту вищої освіти України першого бакалаврського рівня галузі знань 03 – гуманітарні науки, спеціальності 032 – історія та археологія

2018 − керівник науково-дослідного центру вивчення національних меншин та міжетнічних відносин ТНПУ

2019 − завідувач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук  ТНПУ.

Участь в міжнародній науковій співпраці, апробація наукових досліджень

1998 Wschodnia Szkota Letnia Uniwersytetu Warszawskiego 

2003 Стипендіат Kasa im. Jozefa Mianowskiego fundacji popierania nauki 

2006 грант Канадського інституту українських студій Альбертського університету (з Вічного фонду ім. д-рів Івана та Мирослави Іванців) (Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta)

2007 Школа політичних студій: «Викладання курсу „Основи демократії“ у вищих навчальних закладах» (Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA) та Університет Квінз (Онтаріо, Канада).

2010 Учасник міжнародного проекту Міждисциплінарних досліджень в сфері соціальних наук TISCASS

2011 цикл лекцій з історії державного управління на факультеті бізнесу і менеджменту (Русенський університет імені Ангела Канчева (Болгарія)

з 1989 викладач Тернопільського регіонального Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій.

Тематика виступів: „Історія державного управління”, „Інтеграція України в Європейське Співтовариство”, „Сучасні проблеми державотворення в Україні”.
червень 2018

(Київ, смт. Козин) учасник тренінгу для інструкторів  «Партисипативна демократія на місцевому рівні в Україні. Як це працює?»  (Національне агентство з питань держаної служби; Всеукраїнський Центр підвищення кваліфікації державних службовців І посадових осіб місцевого самоврядування, за сприяння фонду Чарльза Стюарта Мотта)

Коло наукових інтересів: історія державного управління; право; міжнаціональні відносини, етнологія; академічна доброчесність і наукове письмо, сучасні комп'ютерні технології для наукової роботи.

Напрямки наукових досліджень: формування російської системи управління на українських землях часів Російської імперії; дослідження компактних груп населення українських земель в імперський період (німці, чехи, поляки, росіяни, євреї) та їх вплив на сучасний стан міжетнічних і міждержавних відносин; сучасне право України, проблеми його викладання.

Автор понад 230 наукових та навчально-методичних публікацій з історії України, історії державного управління, краєзнавства, права та методики його викладання

На історичному факультеті забезпечує викладання таких начальних дисциплін як «Історія України» (бакалаври), «Методика викладання правознавства» (бакалаври), «Історія державного управління» (магістри), «Право Європейського Союзу» (магістри), «Конституційне право зарубіжних країн» (магістри), «Судові та правоохоронні органи України» (магістри).

Найвагоміші наукові результати

Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) - Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 532 с.

Державна служба в Російській імперії: правові основи формування та функціонування корпусу цивільних службовців (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) – Тернопіль: АСТОН, 2006. - 288 с.

Формування російської імперської системи державної служби на українських землях (XVIII-XIX) – Тернопіль: АСТОН, 2016. - 328 с.

Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796 - 1914 рр.) – Тернопіль: АСТОН, 1999. - 208 с.

Новітня історія України (1939− 2007рр.).− П.С. Коріненко, В.Д. Терещенко, М.В. Бармак – ч.ІV.− Тернопіль: Видавництво Астон, 2007

Бармак М. Тернопілля від початку ХХ ст. до ІІ світової війни //Тернопілля: сторінки історії. - Тернопіль, 1995. – С.130-149.

Наш край – Тернопільщина. На допомогу вчителю та учням. - Друге видання доповнене і перероблене – Тернопіль, 1998. – 186 с.

Основи правознавства (на допомогу абітурієнту та студенту). – Тернопіль: “Підручники та посібники”, 1999. - 192 с.

Кишеньковий довідничок. Основи правознавства. – Тернопіль: АСТОН, 2018 - 380 с.

Путівник по Кримінальному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно із новим Кримінальним Кодексом України). – Тернопіль: Астон., 2001. - 256 с.

Путівник по Сімейному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно із новим Сімейним Кодексом України). – Тернопіль: Астон., 2001. - 112 с.

Путівник по Земельному кодексу України: основні поняття, таблиці, схеми (згідно із новим Земельним Кодексом України). – Тернопіль: Астон., 2001. - 126 с.

Бармак М., Шкільнюк Н. Соціальна структура, адміністративний та економічний аспекти міст Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) – Тернопіль, 2017. –  248 c.

Бармак М. В., Луговий Б. В., Мацко Н. С.  Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII – ХІХ ст.) – Тернопіль: Астон, 2019. – 336 c.

Бармак М. Неоголошена війна. Механізм окупації українських земель Російською імперією  – Тернопіль, 2019. – 336 c.

Бармак М., Чорна М. Жінка незламного духу. Іванна Блажкевич (1886 – 1977) – Тернопіль, 2021 – 400 с.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси