Петришин Галина Романівна

Петришин Галина Романівна


Кандидат політичних наук

Д
оцент кафедри філософії та суспільних наук


email: pgr190364@tnpu.edu.ua Профілі:  

     Google Scholar

     ORCID

     ResearcherID  

  

             


Народилася 19.03.1964 року у м. Дубляни, Жовківського району, Львівської області. У 1981 році закінчила загальноосвітню школу в м. Дубляни. Після закінчення школи два роки працювала у Львівському сільськогосподарському інституті.


З 1983 року по 1988 рік навчалася на філософському факультеті в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка.


Трудову діяльність в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка розпочала на посаді асистента кафедри філософії і політичної економії у 1988 р.


Навчалася в аспірантурі (заочна форма) Київського університету імені Тараса Шевченка, відділення політології.


У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси у спеціалізованій вченій раді К.01.01.12 у Київського університету імені Тараса Шевченка.


На посаду доцента кафедри філософії та економічної теорії переведена у 1998 році.


Другу вищу освіту здобула у Миколаївському міжрегіональному  інституті розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» у 2017 році за спеціальністю "Соціологія".


Відзнаки: За багаторічну працю на педагогічній ниві нагороджена грамотами (ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Міської і Обласної Рад м. Тернопіль) та одержала подяки за сумлінну багаторічну працю і професіоналізм.


Стажування: Успішно пройшла 2  міжнародних стажування  в рамках проекту «The Innovative Methods and Technologies: the Newest in the European Educational Practice» («Інноваційні методи та технології: найновіші в Європейській освітній практиці») з 5.06.15 - 12.06.15 (обсяг академічного навантаження 72 години) та з  15.04. 2016 - 15.07. 2016 року (обсяг академічного навантаження 180 годин) у Вищій Лінгвістичній  Школі в Ченстохова, Польша.


Сфера наукових інтересів: Соціальна реальність та особливості її формування в умовах сучасного світу; соціально-політична міфологія в реаліях українського суспільства; масова комунікація в умовах глобалізації.


Навчальні дисципліни, які читає викладач: Соціологія, Фундаментальна та прикладна соціологія, Конфліктологія, Соціальні конфлікти в сучасному світі, Аналітика політичної думки, Аналітика суспільного буття, Інтерперсональні комунікації, Сучасні політичні технології, Філософський тренінг «Соціологічна платформа», Філософський тренінг «Політична платформа».


Основні публікації 


1. Петришин Г. Соціологія. Курс лекцій. Навчальний посібник.Тернопіль: Астон, 1999. 148 с. 


2. Петришин Г. Соціологія. Тернопіль: Богдан, 2006. 299 с.


3. Петришин Г. Р. Соціологія. Навчально – методичний посібник.Тернопіль,  Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2013. 148 с.


4. Соціологія. Навчально-методичний посібник. Тернопіль, ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2015. 168 с.


5. Роль сучасної освіти у формуванні змістовної сторони знань // Problemy nowoczesnej edukacji. Tom V, WSL Czenstocthowie, 2015. С. 65 -73.


6. Петришин Г. Міркування щодо ролі сучасної освіти у формуванні знань //Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. №1–2 (17-18) . С.195-202.


7. Петришин Г. Основні засоби конструювання реальності повсякдення в умовах динаміки перетворень українського суспільства //Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. №1-2(17-18). С.123-132.


8. Аналіз освіти як механізму відтворення культурного капіталу в умовах трансформації українського суспільства // Problemy nowoczesnej edukacji. Tom V, WSL Czenstocthowie, 2016. С. 203 – 211.


9. Петришин Г. Р. Соціологія. Методичні рекомендації до вивчення курсу : навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. 160 с. 


10. Петришин Г. Феномен соціальної реальності у контексті нових форм соціальної комунікації. Релігія та соціум. Міжнародний часопис. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. №1-2(29-30). С.126-132.


11. Петришин Г. Р. Об’єктивні умови та суб’єктивні фактори віртуалізації свідомості  /Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Інституту Філософії Національної академії наук Азербайджану. Баку, 25.10.2019. С.572-579.


12. Петришин Г. Р. Українська філософсько-правова думка ХУІ-ХУІІІ ст. про ціннісний вимір права. Юридичний науковий електронний журнал. Запорізький національний університет. №2, 2020. С.501-504.


13. Петришин Г. Інформаційний тероризм: джерела формування та активізації в Україні. Габітус. Випуск 21 . 2021. С. 44-50.


14. Буяк Б. Б. Петришин Г. Р. Аналітика політичної думки. Методичні вказівки до вивчення курсу : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. 64 с.


15. Петришин Г. Аналітика суспільного буття. Методичні вказівки до вивчення курсу : навчально-методичний посібник. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2021. 48 с.


16. Shulga, M. A., Poperechna, G. A., Kondratiuk, L. R., Petryshyn, H. R., & Zubchyk, O. A. (2021). Modernising education: unlearned lessons from Frederick Taylor. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 80-95. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1332 (Scopus)Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси