Старка Володимир Васильович

Старка Володимир Васильович

Доктор історичних наук

Доцент

mail: starka1980@tnpu.edu.ua

Профіль Google Scholar
               ORCID
Народився 14 травня 1980 р. у м. Тернопіль.

Упродовж 1987−1997 р. навчався у Тернопільській ЗОШ № 23.

Після закінчення школи у вересні 1997 р. вступив на перший курс історичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчив у червні 2002 р.

З листопада 2002 до листопада 2005 р. аспірант кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Кандидатську дисертацію на тему: "Рух Опору в Східній Галичині в 1941−1944 рр." захистив у жовтні 2006 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

Трудовий шлях розпочав у вересні 2002 р. техніком третьої категорії держбюджетної теми при кафедрі стародавньої та середньовічної історії Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, працюючи на цій посаді до листопада 2002 р. після завершення навчання у аспірантурі.

З листопада 2005 р. працював асистентом кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

З квітня 2012 р. доцент цієї кафедри. 

З січня 2015 р. по серпень 2016 р. заступник декана історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 

Сфера наукових інтересів: історія Східної Галичини першої половини ХХ ст.

Автор-розробник навчальних курсів: "Історія України (для неісторичних спеціальностей)", "Політологія", "Історія України 1921-1939 рр.", "Трудове право України".

Член національної спілки краєзнавців, Всеукраїнської спілки істориків-аграріїв.

З 2015 р. координатор програми білатеральних дипломів історичного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка та історико-філологічного факультету Академії імені Яна Длугоша м. Ченстохова республіка Польща.

Протягом 2015−2016 рр. проходив стажування у Академії імені Яна Длугоша та Вищій лінгвістичній школі м. Ченстохова республіка Польща.

На запрошення Польського історичного товариства м. Ченстохова читав лекції студентам та магістрантам Академії імені Яна Длугоша.

Учасник міжнародного наукового проекту "Людина, віра, культура".

Вибрана бібліографія:
1. Старка В. Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939–1953 рр.: монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2019.  550 с.

Співавтор колективних монографій:  
1. Коріненко П.С., Бармак М.В., Фартушняк А.К., Терещенко В.Д., Старка В.В. Курс лекцій з історії України ХХ – початку ХХІ століття. У двох частинах. Частина І. (поч. ХХ ст. – 1939 р.). Пробне видання. Тернопіль 2010. 376 с.

2. Коріненко П.С. Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середина ХХ ст.). : Монографія. / П.С. Коріненко, В.Д. Терещенко, В.В. Старка, А.В. Киданюк. Тернопіль, 2016. 200 с.

3. Західноукраїнські селяни в умовах суспільно-економічних трансформацій середини 1930-х – 1950-х рр. Усна історія / Старка В.В., Коріненко П.С., Брославський В.Л.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 308 с.

Наукові публікації:
1. Старка В. Нацистський окупаційний режим у східногалицькому  селі 1941−1944 рр. Волинь і волиняни у Другій світовій війні: зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. С. 251–258; 

2. Старка В. Формування органів радянської влади у західноукраїнському селі в 1939−1941 рр. Rozwoj nauk humanistycznych  27.02.2012 – 29.02.2012. Materiały miedzynarodowej naykowi-praktycznej konferencji. Poznań, 2012. Część 1. S. 86−90. 

3. Старка Володимир Рух опору на території Східної Галичини в роки другої світової війни: вибрані проблеми історіографії. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 9: Україна-Європа-Світ: творимо історію разом. Присвячується Євро 2012. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 296-306. 

4. Старка В. Соціально-економічна політика нацистських окупантів у Східній Галичині в 1941−1944 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. Вип. 1. Ч. 4. С. 67-77. 

5. Старка В. «To write about the fate of the ukrainian peasantry would mean writing the history of the ukrainian people»: source study reflections on the problems of the everyday life of the western ukrainian peasantry 1939–1953. Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 22. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. С. 28–37. 

6. Старка В. Антирелігійна кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах суспільних трансформацій 1944–1953 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія [головний редактор Іван Зуляк]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.  Вип. 1.  С. 138–151. 

7. Старка В. «Національна за формою, соціалістична за змістом»: культурна політика радянської влади у західноукраїнському селі у 1944–1953 роках. Література та культура Полісся № 94. Серія «Історичні науки» № 11 / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 221–235. 

8. Старка В. Повсякденне життя селянства Східної Галичини у 1941–1944 роках. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2019. № 142. С. 45–48.

9. Старка В. Культурно-масове життя сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939–1941 років. Переяславський літопис: зб. наук. Статей. Вип. 1(15) [ред. колегія: Коцур В.П. (голов. ред.) та ін.]. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 21–31. 

10. Старка В. Побут сільського населення західної України в умовах суспільних трансформацій 1939−1941 рр. Гілея: науковий вісник. Київ: «Видавництво «Гілея», 2019. Вип. 146. Ч. 1. Історичні науки. С.  97–103. 
Москалюк М., Старка В. Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія історичні науки. 2019. Вип. 43. С. 111–118.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси