Кафедра стародавньої та середньовічної історії


Кафедра стародавньої та середньовічної історіїЗавідувач:    Зуляк Іван Степанович
                    доктор історичних наук, професор

Диспетчер:   Безпалько Уляна Ігорівна

Поштова скринька: kafedra_star_hist@ukr.net 

                                     ulyana.bezpalko@mail.ru


Історія кафедри


Кафедра стародавньої середньовічної історії утворена у вересні 1998 року. На даний час на кафедрі працює 7 викладачів, з них 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів.


На факультеті кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Історія Стародавнього Сходу.
 • Історія первісного суспільства.
 • Археологія.
 • Історія стародавньої Греції та Риму.
 • Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни.
 • Польова археологічна практика.
 • Історія середніх віків.
 • Історія української та зарубіжної культури.
 • Релігієзнавство.
 • Музеєзнавство.
 • Архівознавство.
 • Музейна практика.
 • Краєзнавча практика.
 • Етнологія.
 • Методологія історії.
 • Східна політика Ватикану в контекстівідносин Святого Престолу і СРСР (кінецьХІХ – половина ХХ ст.).
 • Історичне краєзнавство.
 • Національно-культурний рух в Західній Україні в другій половині ХІХ – 1930-х рр. 
 • Історія національного краєзнавчо-туристичного руху.
 • Організація краєзнавчо-туристичної роботи.
 • Методологія історії та наукових досліджень.
 • Історія світового туризму.
 • Релігійний туризм.
 • Церква в історії України.
 • Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішня політика незалежної України.
 • Практика з краєзнавчо-туристичної роботи.
 • Історія рідного краю.
 • Шкільне краєзнавство.
 • Національно-культурний рух в Західній Україні в другій половині ХІХ – середині ХХ ст. 
 • Методика проведення краєзнавчо-туристичної роботи.


Про кафедру


Викладачі кафедри керують археологічною, краєзнавчою, музейною та архівною практиками студентів-істориків. Кафедра проводить значну навчально-методичну та наукову діяльність. Результатами якої є проведені наукові конференції, видані монографії, підручники, посібники, статті та тези.

Важливе місце у роботі кафедри посідає підготовка та участь студентів, магістрантів та аспірантів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наявність проблемних груп та організація науково-дослідної роботи. Інноваційна праця кафедри ґрунтується на запровадженні й практичному використанні сучасних інформаційних технологій, кредитно-модульної системи, електронних мультимедійних навчальних дисциплін тощо.


Прізвище, ім’я,

по-батькові

Науковий ступінь

Предмет

викладання

Коротка біографія

Зуляк Іван Степанович

доктор історичних наук, професор

Історія української культури, релігієзнавство, національно-культурний рух українців в Західній Україні (друга пол. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)

Народився 07.08.1965 р. у с. Гермаківка Борщівського району Тернопільської області. У 1992 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Працював вчителем, завучем середньої школи. Навчався в аспірантурі. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію. У 2006 р. захистив докторську дисертацію. Досліджує розвиток культурно-просвітнього руху в Західній Україні (перша пол. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Автор двох монографій (одна у співавторстві, низки навчально-методичних посібників, наукових статей.). Головний редактор фахового видання «Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: історія».

Бистрицька Елла Володимирівна

доктор історичних наук, професор

Релігієзнавство, історія української культури

Народилася 19.09.1959 р. у м.Тернополі. Закінчила Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, історичний факультет. У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2009 р. захистила докторську дисертацію. Сфера наукових інтересів: «Екуменічна діяльність Андрея Шептицького в контексті релігійного життя України першої половини ХХ ст.».

Кіцак Володимир Миронович

кандидат історичних наук, доцент

Історія первісного суспільства, археологія, історія української культури

Народився 27.05.1973 р. у м. Тернополі. У 1995 р. закінчив філологічний, а у 1997 р. історичний факультети Тернопільського державного педагогічного інституту ім. В. Гнатюка. У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Депортація українців з Польщі в 1944–1947 рр. і їх соціально-економічна адаптація». Досліджує тему: «Українсько-польські відносини у середині ХХ ст.».

Кліш Андрій Богданович

кандидат історичних наук, доцент

Історія української культури, релігієзнавство, допоміжні історичні дисципліни

Народився 29.10.1980 р. у м. Тернополі. Закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію. Працює над науковою проблемою «Громадсько-політична та наукова діяльність академіка Кирила Студинського (1868–1941 рр.)».

Ревуцький Михайло Петрович

кандидат філософських наук, доцент

Історія української культури, релігієзнавство, філософія історії

Народився 13.11.1959 р. Закінчив філософський факультет Київського державного університету. Працює над науковою проблематикою філософії історії.

Шама Олександр Іванович

кандидат історичних наук, доцент

Історія Стародавнього Сходу, історія Стародавньої Греції та Риму

Народився 26.02.1963 р. в с. Гірник Львівської області. У 1986 р. закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету. Захистив кандидатську дисертацію в Інституті історії України НАН України в 1996 р. Коло наукових інтересів: історія та культура Стародавнього світу. Автор наукових статей, монографії, навчальних посібників.

Ятищук Оксана Василівна

кандидат історичних наук, доцент

Історія української культури, релігієзнавство, етнологія

Народилася 03.05.1961 р. у м. Тернополі. У 1985 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Побут та звичаї українського народу у творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка».

 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси