Строцень Богдан Степанович

Строцень Богдан Степанович
кандидат історичних наук,

викладач


Профіль ORCID

Біографія
Народився 9.09.1959 р. в с. Чернелів-Руський Тернопільського району Тернопільської області.

1966-1976 рр. – навчання в школі. Перше знайомство з археологією відбулося 15 серпня 1973 р., на розкопках черняхівського могильника в с. Чернелів-Руський, які розпочала експедиція Тернопільського краєзнавчого музею під керівництвом І. П. Ґерети.

1976-1980 рр. – навчання на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (нині Національний університет ім. І. Огієнка).

1980-1987 рр. – працював у школах Тернопільщини.

1987-2000 рр. – Тернопільський обласний краєзнавчий музей, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідуючого відділом.

2000-2004 рр. – директор Тернопільської обласної комунальної інспекції охорони пам’яток історії та культури, створеної за його ініціативою.

2003-2006 рр. – спільний науковий проект із Німецьким археологічним інститутом (Берлін). Обґрунтовано новий хронологічний індикатор для черняхівської культури – орнаментований фасетками глиняний посуд. 

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Черняхівська культура Західного Поділля».

2004-2018 рр. – директор ДП «Подільська археологія» Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України.

2005-2011 рр. – відділ археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України: молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник.

2017 р. – обраний дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка, голова археологічної комісії Тернопільського обласного осередку НТШ, член спілки археологів України, голова тернопільської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

З 2018 р. – старший науковий співробітник відділу регіональної археології Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України.

 З 2018 р. – викладач кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук.

Сфера наукових інтересів – археологія римського часу, пізнього середньовіччя та початку нового часу, пам’яткоохоронна діяльність.

Провів розкопки: черняхівських могильників в Романовому Селі Збаразького району Тернопільської області та Лісових Гринівцях Хмельницького району Хмельницької області; черняхівських поселень – в Кобиллі Збаразького, Малашівцях Зборівського, Очеретному Кременецького, Рукомиші Бучацького районів Тернопільської області, перші розкопки на полі Зборівської битви 1649 р., розкопки Тернопільського замку. 

Понад 100 публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Наставники: Баран В.Д., Винокур І. С., Ґерета І. П., Гуцал А. Ф., Козак Д. Н., Мегей В. П., Щегельський І. І.

Основні публікації:
1. Строцень Б. Розкопки черняхівського поселення біля с. Кобилля у 1995 році // 20 lat archeologii w Maslomęczu. – Lublin, 1997. – T. 1. – S. 235-256.

2. Строцень Б. Житла пізньоримського часу у південно-західній Волині  та Західному Поділлі // Записки НТШ. – 1998. – Т. 235. – С. 305-317.

3. Строцень Б. Археологія Волино-Подільського порубіжжя // Archeologia Polski Srodkowowschodniej. – 2000. – T. V. – S. 269-275.

4. Строцень Б. Про деякі закономірності розміщення опалювальних пристроїв у черняхівських житлах Західного Поділля // Археологічні студії. – К.-Чернівці: Зелена Буковина. – 2003. – Вип.2. – с. 55-62.

5. Строцень Б. Історія археологічних досліджень на Тернопільщині // Археологія Тернопільщини. – Тернопіль, 2003. – С. 6-16.

6. Строцень Б.С. Черняхівська культура Західного Поділля: Монографія. – Тернопіль: Астон, 2008. – 272 с.

7. Строцень Б. Розкопки поля Зборівської битви // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів, 2010.  — Вип. 14. — С. 354-359 

8. Строцень Б. Пам’ятки пізнього етапу черняхівської культури на Західному Поділлі // Археологія і давня історія України. Вип. 2 Археологія Правобережної України. — К., 2010. — С. 165-173

9. Строцень Б. І. Винокур і Тернопільщина // Наукові студії. Історико-краєзнавчий музей м. Винники. — Львів: Апріорі, 2013. — № 6. — С. 104-109. 

10. Строцень Б. Археологічні дослідження на Тернопільщині у 2001-2010 рр. // Від венедів до Русі. – Київ, 2014. – С. 365-370.

11. Kokowski A., Strocen’ B. Grób kultury czerniachowskiej z miejscowości Ostrów (Ostriv) na Yachodnim Podolu (Ukraina) // Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993. – Rzeszów-Krosno-Tarnobrzeg-Tarnów, 1994. – S. 195-201. 

12. Kokowski A., Stasiak M., Strocen’ B. Osady z młodszego okresu rzymskiego w miejscowościach Ivankivci i Malašivci na Zachodnim Podoliu (Ukraina) // Studia Gotica. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – S. 133-162.

13. Строцень Б., Строцень Л. Нове селище черняхівської культури на Волино-Подільському порубіжні // Давня і середня історія України (історико-археологічний збірник). – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 195-201. С

14. Строцень Б., Дудар О., Сохацький М. Скарб землеробських знарядь праці черняхівської культури із села Устя // Літопис Борщівщини. – Борщів, 2001. – Вип. 10. – С. 4-7.

15. Erdmute Schultce, Bohdan Strocen‘. Ovalfacettierte Keramik — eine Untersuchund zur Chronologie Černjachov-Kultur // The Turbulent Epoch. New materials from the Late Roman Period and the Migration Period. — Lublin, 2008 — T. II. — P. 315-328.

16. Erdmute Schultce, Bohdan Strocen‘. Keramik mit ovalen Facetten. Eine Untersuchung zur Chronologie der Černjachov-Kultur // Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens — 2008. — Band 14. — S. 267-332.

17. М. Ягодинська, Б. Строцень. Замки Тернопільщини. – Харків: Фоліо, 2018.   
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси