Тимків Ірина Михайлівна

Тимків Ірина МихайлівнаКандидат філософських наук  


Викладач кафедри філософії та суспільних наук  


Профілі: 
     Google Scholar 
     ORCID
     ResearcherIDНародилася 22 лютого 1990 р. у місті Кременець Тернопільської області. З вересня 1997 р. по червень 2008 р. навчалася у Кременецькій середній загальноосвітній школі № 4, яку закінчила із золотою медаллю.

У вересні 2008 р. вступила на історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, який закінчила з відзнакою у 2013 р.

З 2013 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, яку дотерміново закінчила на підставі попереднього захисту.У червні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію “Історична пам’ять у навчальних та виховних практиках політичного виховання (філософсько-освітня рефлексія)” за спеціальністю – 09.00.10 – філософія освіти у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.07 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Науковий керівник – д.ф.н., проф. Б.Б. Буяк.

З вересня 2017 р. приватна підприємиця. Керівниця та викладачка закладів позашкільної освіти OOPS SCHOOL. Членкиня Міжнародної асоціації позашкільної освіти. Сертифікований арт-терапевт. 

З лютого 2019 р. викладачка кафедри філософії та суспільних наук ТНПУ ім. В. Гнатюка

Учасниця міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій і семінарів. Зокрема: 
Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 8th International symposium. East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria.
Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna «Współczesna nauka. Nowy wygląd». Wrocław.
«ПОЛІЛОГ КУЛЬТУР: СКОВОРОДА, ГОГОЛЬ, ГЕТЕ»: V Міжнародна науково-практична конференції. Харків, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.
«Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві»: ІІ Міжнародна науково-методична конференція. Харків Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Співзасновниця та заступник голови громадської організації «Персоналіті», що успішно реалізувала соціальні проєкти «Ти зможеш!», «Маленькі персоналіті – велика любов», «Personality: active women’s community». 

Членкиня Громадської організації МОЛОДІЖНЕ НАУКОВО-ПОШУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ОБЕРЕГИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ». 

Виступає в регіональних засобах масової інформації з метою популяризації освіти серед дітей та молоді.

Стажування: закінчила міжнародну програму наукового стажування «Видатні особистості: вивчення досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні. (червень-серпень 2021 р.). 

Відзнаки: Грамота Тернопільської обласної ради (2020 р.), 
Нагорода Тернопільської міської ради за розпорядженням міського голови №53-Н від 25 травня 2021 р. (наручний годинник) 

Сфера наукових інтересів: Історична пам'ять, політичне виховання, позашкільна освіта, філософія освіти, філософія науки, аксіологічний вимір освіти.
 
Основні публікації
Тимків І.М. Заклади позашкільної освіти у сучасній системі освіти України: нормативно-правовий аспект. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. Гол. ред. О. А.Третяк. Вид. Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 2021. Т.13. Вип. 2. С.11–17.

Тимків І.М. Формування особистого іміджу як компонент саморозвитку особистості керівника позашкільного навчального закладу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві». НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Х.: Друкарня Мадрид, 2021. С. 296–298.

Тимків І.М. Прагматичні концептуалізації історичної пам՚яті у проблемному полі політичного виховання. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 4/46 (2020). С.371–383.

Тимків І. М. Історична пам’ять: історіографічний аспект феномену. Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Філософія». За ред. М. Д. Култаєвої, Н. В. Радіонової, С. В. Бережної. Харків, ХНПУ. Вип. 42. С. 159–171.

Тимків І. М. Особливості формування громадянина сучасної України у контексті політичного виховання Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: «Філософія». За ред. М. Д. Култаєвої, Н. В. Радіонової, С. В. Бережної. Харків, ХНПУ. Вип. 45. Ч. ІІ. С. 158–166.

Тимків І. М. Історична пам’ять та національна традиція у проблемному полі політичної освіти. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2015. № 3 (45). С. 36–39.

Тимків І. М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам’яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Гол. ред. В. М. Вашкевич. К.: «Видавництво «Гілея», 2015. Вип. 102 (11). С. 363–366.

Тимків І. М. Історична пам’ять та міжпоколінна справедливість у практиках формування толерантності. Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. За ред. В. П. Коцура. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 37. Філософія. С. 139–149.6. 

Тимків І. М. Міф у системі колективної пам’яті. «Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives». Vienna: Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. Р. 264–268.

Тимків І. М. Історична пам’ять у системі шкільної освітньої політики України. Панорама політичних студій: Політика пам’яті у теоретичному та практичному вимірах. Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. За ред. В. І. Бортнікова, М. М. Гона, Б. І. Канцелярука. Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 13. С. 246–254.

Тимків І. М. Особливості конструювання історичної пам’яті сучасного українського соціуму. Zbior raportow naukowych. «Wspolczesna nauka. Nowy wyglad» 2015. Warszawa : Sp. Z.o.o. «Diamond trading tuor», 2015.  S. 29–31.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua
Офіційна скринька
Email: info@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси