Алілуйко Марія Степанівна

Алілуйко Марія СтепанівнаКандидат економічних наук,

викладач


Біографія
У 2007 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «Магістр з фінансів».

У 2017 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Технологічна освіта» та здобула кваліфікацію «Викладач загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій (спеціалізація дизайн)».

З жовтня 2006 року по вересень 2018 року працювала в ПАТ КредіАгріколь Банк.

У 2015 році захистила дисертацію «Формування та управління ресурсною базою банків в умовах економічної нестабільності» і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

В університеті працює з 2018 р.

Стажування
Стажувалася у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (2019 р.).

Сфера наукових інтересів
1.Ефективна робота банків як складова розвитку сфери послуг України.
2.Ступенева підготовка майбутніх фахівців для ефективного розвитку готельно-ресторанної сфери.

Основні публікації
1.Алілуйко М.С. Сучасні тенденції формування ресурсної бази банків. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. Київ. 2014. Вип 1 (19). С. 159–164.

2.Алілуйко М.С. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності антикризового управління банківськими ресурсами. Бізнес Інформ : наук. журн. 2015. Вип 1 (444). С. 307–312. 

3.Сопіга В.Б., Алілуйко М.С. Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах. Проблеми системного підходу в економіці: зб. наук. праць. Київ: Нац. авіац. ун-т. 2019. Вип 4 (72). Ч. 2. С. 114–119.

4.Алілуйко М.С., Сопіга В.Б. Реалії та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільщини. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Ужгород, 2019. Вип. 27. Ч 1. С. 14–19.

5.Алілуйко М.С., Сопіга В.Б. Тенденції розвитку готельних господарств та концептуальні перспективи їхнього менеджменту. Інституціональна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія / за заг. ред. О.Л. Гальцової. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 173–187.
Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (063) 952-00-05 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси