Керівництво


Струганець Борис Володимирович  Декан інженерно-педагогічного факультету:

кандидат педагогічних наук, доцент

Струганець Борис Володимировичe-mail: struhanetsborus@ukr.net Профіль Google Scholar

Біографія

Народився 24 липня 1963 року в Тернополі. У 1989 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, здобувши кваліфікацію вчителя трудового навчання і фізики. 
Працював учителем фізики у середній школі № 16 м. Тернополя. 
З 1990 року – викладач Тернопільського державного педагогічного інституту. Після навчання в аспірантурі у 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка вчителів трудового навчання у вищих навчальних закладах України (1958–1988 рр.)». 
У 1997 році призначений на посаду начальника соціально-гуманітарного відділу управління освіти Тернопільської облдержадміністрації. Упродовж 1998–1999 років працював начальником управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації. 
З вересня 1999 року – завідувач кафедри професійного навчання Тернопільського державного педагогічного університету.  Доцент з 26.06.2001 р.З липня 2001 року – декан індустріально-педагогічного факультету. З серпня 2004 року працює деканом інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
У науковому доробку понад 40 публікацій. Серед них – навчально-методичні посібники для загальноосвітньої і вищої школи. 
Б. В. Струганець – активний учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій. Член ради університету, голова ради інженерно-педагогічного факультету. Брав участь у ліцензуванні та акредитації освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», ліцензуванні та акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Професійна освіта.  Транспорт», ліцензуванні освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» цієї ж спеціальності.
Брав участь у розробці, затвердженні та впровадженні навчальних планів для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей «Технологічна освіта», «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», «Професійна освіта. Транспорт». Удосконалив  чинні навчальні плани згідно з наказами Міністерства освіти та науки України. 
Систематично організовує роботу фахових комісій для вступу абітурієнтів за скороченим терміном навчання та вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня «магістр». 
Працює у складі експертних комісій Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців. 

 


Потапчук Ольга Ігорівна

        Заступник декана інженерно-педагогічного факультету з навчальної роботи:

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри комп'ютерних технологій

Потапчук Ольга ІгорівнаПрофіль Google Scholar                 ORCID


Біографія

Народилась 24 липня 1991 року. В 2013 році  закінчила магістратуру  інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка зі спеціальності Професійна освіта (Комп’ютерні технології). 
В 2016 захистила дисертаційне дослідження на здобуття ступеня  кандидата педагогічних наук на тему «Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» у Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування, 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти. З 2016 року працює на кафедрі комп’ютерних технологій ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Тема наукових досліджень: «Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій».У науковому доробку 35 публікацій, серед них – навчально-методичні посібники для ЗВО. 

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси