Кафедра сфери обслуговування, технологій та охорони праці       


КТООП

Завідувач: 
Тарас Петрович Сорока
                    кандидат педагогічних наук, доцент


Старший лаборант:
Салій Марія Іванівна


Поштова скринька: 
kaf.ksotop@tnpu.edu.ua


Адреса:
46018, м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, каб.221


Історія кафедри

Кафедра створена в 1977 році. Першим завідувачем кафедри у 1977–1978 роках був канд. пед. наук Й. М. Гушулей. Згодом керівництво кафедрою здійснювали: канд. фіз.-мат. наук, доцент А. Р. Гайдук (1978–1979 рр.); доцент В. А. Вартабедян (1979–1983 рр.); канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач (1983–1998 рр.), які багато сил і енергії віддавали створенню навчальних майстерень і лабораторій. У 1998–2015 рр. завідувачем кафедри був член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Г. В. Терещук. 
З 2015 р. кафедрою завідує канд. пед. наук, доцент Ю. О. Туранов.


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін

Спеціальність 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології (освітній ступінь «бакалавр»):
«Методика навчання технологій», «Технологічний практикум», «Нарисна геометрія, креслення і комп’ютерна графіка», «Основи декоративно-ужиткового мистецтва», «Основи художньої обробки деревини», «Практикум з обслуговуючих видів праці», «Матеріалознавство швейного виробництва», «Обладнання і матеріалознавство швейного виробництва», «Обладнання швейного виробництва», «Основи наукових досліджень», «Методика профільного навчання», «Обладнання деревообробного виробництва», «Матеріали деревообробного виробництва», «Основи охорони праці», «Технологія приготування їжі», «Основи технології і фізіології харчування», «Технічна творчість», «Основи проектування і моделювання», «Технологія виготовлення швейних виробів», «Конструювання столярно-меблевих виробів», «Технологія столярного і меблевого виробництва», «Педагогічна ергономіка», «Конструювання і моделювання швейних виробів», «Художня обробка меблів».

Спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, 8.01010301 «Технологічна освіта» (освітній ступінь «магістр»):
«Методологія та організація наукових досліджень», «Теорія і методика професійного навчання», «Оснащення технологічних процесів», «Технологія обробки матеріалів», «Історія техніки і дизайну», «Проектно-художній практикум», «Дизайн виробів з текстилю», «Сучасні технології та матеріалознавство в дизайні».

Спеціальність 015 Професійна освіта. Сфера обслуговування:
«Фізіологія харчування», «Організація діяльності підприємств сфери послуг», «Проектування об’єктів сфери послуг», «Основи харчових технологій», «Стандартизація, сертифікація та метрологія», «Художньо-проектний практикум».

Спеціальність 241 Сфера обслуговування: «Історія розвитку готельно-ресторанного бізнесу», «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» і ін.


Про кафедру

У період становлення кафедри на ній працювало 11 викладачів, лише троє з яких мали науковий ступінь і вчене звання.

У різні роки на кафедрі працювали:

доктор техн. наук, професор В. М. Мартин, який пропрацював 15 років деканом факультету; доктор пед. наук, професор Й. М. Гушулей, доктор пед. наук, професор А. В. Вихрущ; канд. пед. наук, доцент Б. Д. Столяр (перший декан факультету загальнотехнічних дисциплін); доцент В. А. Вартабедян; - канд. пед. наук, доцент В. М. Вітченко;  канд. фіз.-мат. наук, доцент А. Р. Гайдук; доктор. пед. наук, доцент І. В. Гевко; канд. пед. наук, доцент Е. М. Дутко; канд. пед. наук, доцент В. М. Лихач;  канд. екон. наук, доцент В. С. Лопух;  доктор техн. наук, професор М. П. Матійчик;  канд. пед. наук, доцент Б. О. Мурій; канд. техн. наук О. І. Обухівський; канд. пед. наук, доцент В. В. Понятишин;  канд. пед. наук, доцент В. І. Рак; канд. пед. наук О. С. Севастьянова;  канд. пед. наук, доцент Б. В. Сіменач; доктор. пед. наук, доцент І. М. Цідило; канд. пед. наук, доцент В. С. Штонь;

викладачі О. О. Баб’як, С. М. Бакан, Л. М. Білинський, С. В. Вітченко, Я. Т. Ломницький, Б. М. Лузан, В. Т. Людкевич, І. В. Оверко, В. Є. Олійник, З. П. Осовська, С. Б. Підборочинський, Г. С. Пінчак, В. К. Правосудов, А. П. Співак, В. І. Уруський, М. В. Хемій, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук;

завідувачі майстернями: О. Ф. Ботюк, Т. М. Коваль, З. М. Кріль, Р. М. Кушулинський, Г. В. Терещук;

навчальні майстри: О. Є. Бзовський, І. Л. Брославська, О. В. Бурбан, Л. М. Валігура, С. В. Вітченко, Н. Г. Ганзій, З. С. Гульоватий, О. М. Гунчик, Я. М. Дейнега, М. В. Дмитрусь, Г. З. Журак, Ю. М. Кибалюк, Я. Я. Кондрацький, Б. І. Король, Ю. М. Кунцьо, П. П. Лаврушко, Т. М. Паламарчук, І. Я. Романишин, С. З. Скалацький, Б. М. Солан, Н. В. Хацько, Р. К. Хімейчук, В. Є. Шидлівський, М. М. Шинкарук;

завідувач лабораторіями Л. М. Білинський, Б. П. Нагачевська;

лаборанти: С.Я.Байтало, І.В.Гушулей, О.Я.Колодійчук, А.П.Луцик, Н.А.Луцик, М.П.Нестор, М.М.Ожга, Т.М.Паламарчук, М.В.Ткачук, Л.О.Уруська, Л.А.Шинкарук.

Склад кафедри

Зараз на кафедрі працює 13 викладачів, із них:

1 член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Григорій Васильович Терещук  (перший проректор ТНПУ);

8 доцентів:
шість кандидатів педагогічних наук 
кандидат педагогічних наук Юрій Олексійович Туранов
кандидат педагогічних наук  Галина Романівна Гаврищак
кандидат педагогічних наук  Галина Мефодіївна Мамус 
кандидат педагогічних наук Степанія Петрівна Павх 
кандидат педагогічних наук Тарас Петрович Сорока 
кандидат педагогічних наук Борис Володимирович Струганець (декан інженерно-педагогічного факультету)

2 канд. техн. наук:
кандидат технічних наук Ігор Йосипович Бочар 
кандидат технічних наук Віктор Лукіч Кондратюк 

2 канд. пед. наук, викладачі:
Кандидат педагогічних наук  Віктор Борисович Сопіга
Кандидат педагогічних наук  Андрій Володимирович Уруський (навчалися в аспірантурі при кафедрі);

1 канд. екон. наук, викладач:
Кандидат економічних наук
 Марія Степанівна Алілуйко

3 асистенти: 
Ірина Юріївна Гаврилко        
Роман Мирославович Монько
Юрій Вікторович Сокотов 

Організацію матеріального забезпечення та обслуговування навчального процесу здійснюють: завідувач навчально-виробничими майстернями Б. І. Король; завідувач лабораторіями В. М. Валігура; майстри виробничого навчання: Л. М. Сеньків, 
Ірина Юріївна ГаврилкоР. А. Дикий, Я. Й. Луциків, В. Т. Людкевич; старший лаборант М. І. Салій.


Навчальна робота

Викладачі кафедри здійснюють підготовку:

- вчителів трудового навчання та технологій галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології, напряму підготовки 6.010103 Технологічна освіта;

- педагогів професійного навчання зі спеціальності 015 Професійна освіта. Сфера обслуговування (готельно-ресторанна справа);

- бакалаврів готельно-ресторанної справи спеціальності 241 Сфера обслуговування;


Викладачі здійснюють викладання окремих дисциплін з підготовки педагогів професійного навчання зі спеціальностей 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології, 015 Професійна освіта. Транспорт; викладання дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» для студентів усіх спеціальностей ТНПУ.

Заняття проводяться у навчально-виробничих майстернях (до їх складу входять 4 цехи ручної та механізованої обробки деревини й металів, цех складання та виготовлення меблевих виробів, 3 лабораторії обробки харчових продуктів і текстильних матеріалів), у 14 кабінетах і лабораторіях, у комп’ютерному класі, які оснащені необхідним обладнанням, приладами, дидактичними й іншими матеріалами.

Викладачі кафедри працюють над удосконаленням навчального процесу. Для забезпечення підготовки студентів I–ІV курсів і магістрантів за кредитно-трансферною системою розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, які містять навчальні плани та робочі програми, тексти лекцій, завдання і методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних робіт, завдання для індивідуальної роботи студентів і визначення рівня їх професійної компетентності, посібники та методичні рекомендації.

Підвищенню рівня підготовки майбутніх учителів технологій сприяє організація продуктивної праці на базі навчально-виробничих майстерень. Студенти проектують і виготовляють окремі вироби та комплекти меблів, якими щорічно оснащується понад 50 навчальних кабінетів, лабораторій університету.

Організацію продуктивної праці студентів забезпечують завідувач майстернями та навчально-виробничі майстри.

Сфера наукових інтересів

Викладачі кафедри виконують комплексні дослідження за темою: «Ступенева підготовка майбутніх фахівців технологічної освіти».

Створено оптимальні умови для наукової роботи студентів з проблем навчання технологій. Результати студентських наукових здобутків обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень студенти виконують і захищають понад 20 магістерських робіт, публікують статті у студентському науковому віснику та збірнику «Магістрант». Кращі роботи відзначені грамотами університету.

Викладачі кафедри Г. М. Мамус, Ю. О. Туранов, С. П. Павх, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга та ін. здійснюють підготовку студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах майбутніх учителів технологій. Від початку їх заснування кожного року представники факультету стають переможцями та призерами олімпіади.

У докторантурі навчаються Г. В. Бучківська, М. М. Бойко) (керівник: проф. Г. В. Терещук); в аспірантурі – Ю. В. Сокотов (керівник: проф. Г. В. Терещук), О. І.Юсик керівник: доц. І. В. Гевко).

Наукові здобутки кафедри

За керівництва проф. Г. В. Терещука підготовлено та захищено 9 докторських, 26 кандидатських дисертацій; доц. Ю. О. Туранова – 2 кандидатські дисертації.

Викладачі кафедри співпрацюють із численними провідними науковими установами та навчальними закладами України: НАПН України, науково-дослідним інститутом педагогіки і психології НАПН України, Національним педагогічнім університетом ім. М.П.Драгоманова, Бердянським державним педагогічним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Херсонським державним університетом, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г.Короленка, Бродівським педагогічним коледжем ім. М.Шашкевича, Володимир-Волинським педагогічним коледжем ім. А.Ю.Кримського, Коломийським індустріально-педагогічним технікумом. Тісні контакти налагоджені з Інститутом техніки Зеленогурського університету, Вищою школою інформатики та економіки Товариства загальних знань в Ольштині (Республіка Польща) і ін.

На кафедрі виконують дисертаційні дослідження громадяни Польської республіки. Підготовлені та успішно захищені 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (А.Мушинський, Я.Меньжинські, Я.Майовські, П.Ольхувка).

На базі кафедри проведено ряд наукових і науково-практичних конференцій: міжнародна науково-практична конференція «Трудова підготовка у III тисячолітті: зміст і технології» (2004 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи трудової підготовки молоді» (2007 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (2011 р.), міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти» (2016 р.).


За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано за останні роки понад 200 праць), зокрема:
підручники: «Деревообробка. Профільне навчання» (Туранов Ю. О., Понятишин В. В. і ін.), «Трудове навчання (для дівчат). 5 клас» (Павх С. П. і ін.), «Трудове навчання (для дівчат). 6 клас» (Павх С. П. і ін.); посібники: «Художнє проектування та технологія виготовлення костюма» (Мамус Г.М., Терещук Г.В., Павх С.П.), «Наукові дослідження: теорія та організація» (Терещук Г. В. і ін.), «Науково-дослідницька діяльність студентів: актуальність та організація» (Терещук Г.В. і ін.), «Організація та методика наукових досліджень студент» (Терещук Г.В. і ін.), «Методика трудового навчання» (Туранов Ю. О.), «Обробка матеріалів різанням» (Кондратюк В.Л. і ін.), «Моделювання одягу» (Мамус Г.М.), «Етнодизайн костюма» (Павх С. П. і ін.), Об’ємна вишивка» (Павх С.П. і ін.), «Конструювання столярно-меблевих виробів» (Понятишин В. В. , Туранов Ю.О.) і ін.

Menu
Приймальна комісія
Тел. (098) 416-65-93 Тел. (0352) 53-39-58
Email: pk@tnpu.edu.ua

Гаряча лінія
Тел. (0352) 43-58-80 Email: pravo@tnpu.edu.ua
Ресурси